Osnovani smo u Novom Sadu 2007.-e godine sa misijom da poboljšamo kvalitet poslovanja pravnih lica i preduzetnika.
Detaljnije
U skladu sa propisima, omogućeno je elektronsko poslovanje, prijem i slanje dokumentacije.
Detaljnije
Preuzmite obrasce, primere ugovora, odluka i slično.
Detaljnije
Brzo obračunajte okvirna poreska davanja i kamatu.
Detaljnije

POTREBNE SU VAM NAŠE USLUGE?

Radimo u programima Akord i Minimax

Najnovije objave

Budite informisani i pišite o kojim oblastima želite da saznate više.
eUprava

Registracija na portalu eUprava

Svi privredni subjekti trebaju formirati profil na portalu eUprava. Izmenama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: ZPD i/ili Zakon) izvršena je dopuna člana 21. Zakona koji propisuje da privredni subjekt (privredno društvo i […]

osnivanje preduzetnika

Osnivanje preduzetnika elektronskim putem

Od 1. januara 2018. godine je omogućeno osnivanje preduzetnika elektronskim putem. Za osnivanje preduzetnika elektronskim putem važe odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na naziv preduzetnika, sedište, delatnost, prekid obavljanja delatnosti itd. Za osnivanje preduzetnika elektronskim putem potrebno je da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od […]

Rok za predaju redovnog završnog računa je 31.03.

Rok za predaju redovnog završnog računa je 31.03. Finansijski izveštaji, izjave o neaktivnosti, dokumentacija iz člana 45. Zakona o računovodstvu (dokumentacija) za obveznike revizije i dobrovolјna revizija redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za pravna lica i preduzetnike koji nemaju svojstvo obveznika revizije (dobrovolјna revizija), dostavlјaju se u propisanim rokovima, i to: […]

UNAPREĐENJE PRIVREDNOG AMBIJENTA

Pišite nam kakve probleme imate u poslovanju sa državnim ustanovama, na kakve prepreke nailazite, šta želite da promenite i možda upravo to postane materijal za buduće javne rasprave.
Mia Rodić

Mia Rodić

CEO
Diplomirana ekonomistkinja, mentorka , poreska savetnica, zastupnica GLOBUS-a, centra za ekonomski, turistički, ekološki i socijalni razvoj. Tax International doo je osnovala kao vlasnica 100% udela, 25.oktobra 2007.godine. Članica je i aktivistkinja u udruženjima koja afirmišu razvoj ženskog preduzetništva. Piše za ekonomski časopis "Bilten" gde je i član redakcije. Predsednica je saveta za pravne reforme Udruženja vlasnika računovodstvenih agencija - UVRA gde sa timom eksperata inicira promene koje podržavaju poslovanje privrednih subjekata u Srbiji. Kao član Socijalno Ekonomskog Saveta grada Novog Sada zastupa poslodavce Vojvodine ispred Unije Poslodavaca Vojvodine. Detaljnije na LinkedIn-u.

Start up

Besplatan start-up konsalting koji će Vam pomoći da se opredelite za vrstu privrednog subjekta koji je najpogodniji za obavljanje Vaše delatnosti i pružiti Vam informaciju o inicijalnim troškovima poslovanja

Bespovratna sredstva za žensko preduzetništvo u Vojvodini

Da li znate da Pokrajinski zavod za rodnu ravnopravnost polova svake godine raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za afirmaciju ženskog preduzetništva? Dodeljuje bespovratno 150.000-445.000 dinara za nabavku, inoviranje opreme što doprinosi otvaranju novih radnih mesta i podržava razvoj ženskog preduzetništva. Vojvođanske preduzetnice, samo hrabro, napred!

Preduzetnice na porodiljskom odsustvu

Preduzetnice u Srbiji danas imaju pravo na naknadu za porodiljsko odsustvo, odnosno pravo na ostalu naknadu. Uputili smo zahtev nadležnima da se prava preduzetnica porodilja i porodilja koje su u radnom odnosu izjednače.

Parafiskali

Smanjenje broja parafiskala koji opterećuju privredu

Unapređenje rada centralnog registra

Sproveli smo projekat jednošalterske prijave zaposlenih koji je omogućio da zaposleni bude istovremeno prijavljen i na penziono-invalidsko i na zdravstveno osiguranje.

Unapređenje rada poreske uprave

Unija Poslodavaca Vojvodine i Novosadski Socijalno Ekonomski Savet su dostavili poreskoj upravi grada Novog Sada inicijative za omogućavanje elektronskog podnošenja zahteva za preknjižavanje, povraćaj poreza i sličnih zahteva u poreskom postupku. Poreska uprava grada Novog Sada je otvorila nove šaltere i olakšala korespondenciju uvođenjem elektronske pošte gpu@novisad.rs čime je olakšano poslovanje privrednih subjekata sa teritorije Novog Sada. U toku su i drugi projekti sa poreskim upravama.

GARANCIJA ZA USLUGE

Mi smo prvi u Srbiji obezbedili garanciju za knjigovodstvene usluge. Svi naši klijenti su osigurani osiguranjem od profesionalne odgovornosti.

Oni inspirišu

Nikada nisam usavršavao pronalazak o kojem nisam razmišljao o uslugama koje bi mogao dati drugima ... Ja saznam šta je svetu potrebno, a onda nastavim da izmišljam.

Tomas Edison

Fizičar, pronalazač

Svim preduzetnicima: ako želite da nešto uradite, uradite to sada. Ako ne, žalićete.

Ketrin Kuk

Osnivač MyYearbook

Uvek imajte na umu da je vaša rešenost da uspete važnija od bilo čega drugog.

Abraham Linkoln

Predsednik Amerike

Budi spreman da uvek govoriš ono što misliš, pa će te podli ljudi izbegavati.

Džavaharlal Nehru

Prvi premijer Indije

Hrabrost je otpor strahu, vladanje strahom - a ne odsutnost straha.

Mark Tven

Književnik

132384

Privredna društva u Srbiji

288368

Preduzetnika u Srbiji

35577

Udruženja u Srbiji

15208

Sportska udruženja, društva i savezi

Hvala na dugogodišnjoj predivnoj saradnji