Pravo na odbitak PDV-a obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza. Uključujući i nabavku opreme. Pored toga i nabavku objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata. (u daljem tekstu: objekti za vršenje delatnosti). Odnosno za primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga.

U sledećem:

1) Koji je oporeziv PDV.
2) Za koji postoji oslobođenje od plaćanja PDV.
3) Koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje:

Račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

U poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) Obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu.
2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana.

Pravo na odbitak prethodnog poreza može da ostvari i poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona. Pod uslovom da je na naknadu za primljena dobra i usluge obračunao PDV u skladu sa ovim zakonom i da primljena dobra i usluge koristi za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana, kao i poreski dužnik iz člana 10. stav 2. ovog zakona, pod uslovom da poseduje račun prethodnog učesnika u prometu u skladu sa ovim zakonom. I još da je po osnovu avansnog plaćanja, odnosno na naknadu za dobra i usluge obračunao PDV u skladu sa ovim zakonom i da će ta dobra i usluge koristiti za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana.

Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo.

Pratite nas na društvenim mrežama:

Youtube

Instagram

LinkedIn

Tiktok

Facebook

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge javite nam se. Pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *