Glavna razlika između preduzetnika i privrednog društva je u tome što preduzetnik za obaveze radnje odgovara svom svojom imovinom, a osnivač d.o.o. do visine unetog udela (zakonski minimum je 500 e). Pravne forme privrednih društava su ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (otvoreno i zatvoreno).

Najčešći oblik organizovanja je društvo sa ograničenom odgovornošću koje može da osnuje i samo jedan član.
Preduzetnik:

prednosti:

neki preduzetnici u zavisnosti od godišnjeg obrta i vrste delatnosti kojom se bave mogu podneti zahtev za paušalno oporezivanje. Rasprostranjeno je mišljenje da paušalni obveznici ne vode poslovne knjige, ali oni takođe moraju imati ažurnu knjigovodstvenu dokumentaciju koja je značajno manjeg obima nego dokumentacija ostalih privrednih subjekata;

povoljan oblik organizacije za privredne subjekte sa manjim obrtom;

niže takse, manje novčane kazne nego kod privrednih društava;

mane:

nepovoljno za privredne subjekte sa dobitkom većim od oko 1,5 milion dinara jer se plaćaju dodatni porezi (preduzetnici često nisu svesni obaveze podnošenja poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana);

ukoliko preduzetnik zakasni sa uplatom poreza poreski jemci su svi članovi njegove uže porodice (često se dešava da član porodice preduzetnika želi da putuje pa se zbog neažurnog knjigovodstva utvrđuju poreski dugovi i u momentu kada se zahteva viza, zahtev biva odbijen);

neograničena odgovornost za radnju.

Značajno ozbiljniji oblik organizovanja je PRIVREDNO DRUŠTVO.Ona se dele na društva lica i društva kapitala. Najčešći oblik organizovanja je organizovanje u vrstu društva kapitala društvo sa ograničenom odgovornošću- d.o.o.
Društvo sa ograničenom odgovornošću- d.o.o.:

prednosti:

povoljno za ozbiljne poslovne ljude koji poseduju viziju širenja biznisa;

bolja evidencija poslovanja i bolji uvid u poslovnu dobit za razliku od preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva;

odgovornost za obaveze preduzeća do visine udela (najčešće 500 e);

dobit preduzeća nije osnovica za godišnji porez na dohodak građana;

mane:

veće takse, naknade, novčane kazne i veći troškovi knjigovodstva.

U svakom slučaju preporučujemo osnivanje privrednog društva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *