Svaki privredni subjekat mora imati registrovano sedište. Za prostorije koje se koriste za obavljanje delatnosti, a nisu u vlasništvu privrednog subjekta, morate sačiniti ugovor o zakupu.

Zakup se oporezuje na sledeći način:

-ukoliko je zakupodavac fizičko lice, privredni subjekt – zakupac je dužan da obračuna i plati porez;
-ukoliko je zakupodavac pravno lice, izdaje fakturu za zakup i nema dvostrukog oporezivanja.

Porez iznosi 20% i obračunava se na bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 25%.

Metodologija obračuna je sledeća:

ugovorena neto zakupnina se preračunava na bruto iznos primenom koeficijenta 1,176470588, umanjuje se za 25% normiranih troškova i dobijamo poresku osnovicu na koju primenjujemo stopu od 20% kako bi dobili iznos poreza.

Primer:

ugovorena neto zakupnina (iznos koji prima zakupodavac): 6.000,00 rsd
porez: 1.059,00 rsd

Privrednom subjektu neto zakupnina i porez predstavljaju trošak poslovanja i priznaju se kao rashod u poreskom bilansu. U navedenom primeru to iznosi 7.059,00 dinara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *