Za svakog zaposlenog morate posedovati sledeće:

– Ugovor o radu
– Sve pripadajuće anekse ugovora o radu
– Prijave na obavezno socijalno osiguranje
– Obračunske liste
– Rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
– Propisane obrasce za zaposlene koji su u radnom odnosu ili su radno angažovani – Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (u zavisnosti od delatnosti, broja zaposlenih i.t.d.)
– Obrazac 6 – evidencija o osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad, sa posebnim osvrtom na periodično osposobljavanje
– Program o osposobljavanju zaposlenih iz oblasti BZR
– Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja
– Obaveštenje o pravima uzbunjivača
– Izveštaj o izvršenom prethodnom, odnosno periodičnom lekarskom pregledu za zaposlene koji rade na radnom mestu sa povećanim rizikom
– Propisane evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (u zavisnosti od delatnosti, broja zaposlenih i.t.d.)
– Stručni nalazi o izvršenom pregledu i ispitivanju opreme za rad i uslova radne okoline
– Deklaracija o usaglašenosti proizvoda (mašine)
– Izmene i dopune akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o BZR i novim podzakonskim propisima

Svi klijenti Tax International doo mogu dobiti besplatan savet koje su evidencije potrebne za Vaš privredni subjekt.

2 Thoughts on “Dosije zaposlenih”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *