Kada obveznik PDV, u cilju tržišnog pozicioniranja i postizanja poslovnih rezultata, besplatno daje reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti različitim licima u Republici Srbiji, pri čemu je vrednost datih dobara jednaka ili manja od vrednosti utvrđene primenom procenta od 0,25% na ukupan promet poreskog obveznika u tom poreskom periodu (ukupnim prometom za svrhu utvrđivanja vrednosti reklamnog materijala i poklona manje vrednosti smatra se promet dobara i usluga sa ili bez prava na odbitak prethodnog poreza, izvršen na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu, u koji se ne uračunava promet opreme i objekata za vršenje delatnosti, uključujući i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, bez PDV, nezavisno od toga da li je reč o prometu sa ili bez naknade), PDV se ne obračunava i ne plaća.

Reklamnim materijalom se smatraju dobra na kojima je odštampan ili utisnut logotip poreskog obveznika, odnosno vizuelno ispoljavanje brenda koji je u vezi sa delatnošću poreskog obveznika, a koja taj poreski obveznik besplatno daje različitim licima. To mogu biti flajeri, olovke, rokovnici, kalendari, notesi, privesci, kačketi, majice, kombinezoni, kecelje, rančevi, torbe, upaljači, otvarači za flaše, podmetači, poslužavnici, čaše, šolje, bokali, pepeljare, kese i druga dobra čija je pojedinačna tržišna vrednost manja od 2.000 dinara, bez PDV-a. Ukupna vrednost reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti u poreskom periodu ne može biti veća od 0,25% ukupnog prometa poreskog obveznika u tom poreskom periodu, pri čemu se ukupnim prometom smatra promet dobara i usluga sa ili bez prava na odbitak prethodnog poreza, izvršen na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu, u koji se ne uračunava promet opreme i objekata za vršenje delatnosti, bez PDV.

Obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke reklamnog materijala kada daje reklamni materijal u vezi sa delatnošću u okviru koje vrši promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Ako vrednost reklamnog materijala prelazi 0,25% ukupnog prometa u poreskom periodu, obveznik je dužan da obračuna PDV na iznos reklamnog materijala koji prelazi pomenuti limit. Za pomenuti obračun neophodno je posedovati evidencije o količinama i cenama nabavljenog reklamnog materijala i evidenciju o količini reklamnog materijala koji je besplatno podeljen različitim licima.

O ovome je Ministarstvo finansija dalo mišljenje br. 011-00-00791/2016-04 od 2.11.2016. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *