rad direktora, www.taxinternational.biz www.tax-consulting.biz miarodic @‌tax_international

Direktora imenuje skupština u jednodomnom odnosno nadzorni odbor u dvodomnom upravljanju društvom. Njegov položaj može biti regulisan na dva načina:

1.zasnivanje radnog odnosa zaključenjem ugovora o radu (član 48. stav 4. Zakona o radu), na određeno ili neodređeno vreme, Primenjuju ista prava i obaveze kao i za zaposlene.

2.Zaključivanjem ugovora o pravima i obavezama direktora, direktor stiče pravo na naknadu na koju se plaća porez 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova, doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje 25,5% i plaća se doprinos za zdravstveno osiguranje 10,3% ukoliko lice nije osigurano po drugom osnovu.

Primer obračuna po ugovoru o pravima i obavezama direktora kada je lice osigurano po drugom osnovu:
Neto 50.000,00 rsd
Koeficijent 1,57232704
Bruto 78.616,35 rsd
Porez 12.576,62 rsd
Pio 16.037,73 rsd

Šifra vrste prihoda je 1 01 601 000

Ukoliko ovo lice ide na službeni put za potrebe obavljanja delatnosti isplatioca koje to lice i upućuje na put i tom prilikom mu se isplaćuju troškovi dnevnica, prevoza i hotela, najviše do neoporezivog iznosa po članu 18. stav 1. tač. 2) do 5) Zakona o porezu na dohodak građana utvrđenih na način i u skladu sa propisima nadležnog državnog organa na ovaj iznos se ne plaćaju porezi i doprinosi ( dnevnice za službeno putovanje u zemlji – do 2.425 dinara po osnovu cele dnevnice, odnosno do pripadajućeg iznosa za polovinu dnevnice, utvrđene na način i u skladu sa propisima nadležnog državnog organa; dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo – do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno, utvrđene na način i u skladu sa uslovima propisanim od strane nadležnog državnog organa; naknade troškova smeštaja na službenom putovanju prema priloženom računu; naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu, drugim propisima, odnosno aktima odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe – do iznosa 30% cene po osnovnoj jedinici mere pogonskog goriva pomnoženog s brojem jedinica mere pogonskog goriva koje je potrošeno, a najviše do 7.071 dinara mesečno).

Obavezan elemenat ugovora o pravima i obavezama direktora je naknada čiji minimalan i maksimalan iznos nije propisan. Dakle može biti i niža od najniže osnovice i viša od najviše osnovice. Uvek se oporezuje na isti način. Ukoliko se direktor odrekne naknade, za obračun se uzima adekvatna osnovica i na nju se plaćaju porezi i doprinosi o čemu je Ministarstvo finansija dalo mišljenje broj 011-00-1137/2018-04 od 11.juna 2018.godine.

Naknada za zastupanje po ugovoru o zastupanju i posredovanju se oporezuje na isti način kao naknada za rad direktora po ugovoru o pravima i obavezama direktora.

 

Za još besplatnih privrednih saveta, pratite nas na društvenim mrežama

https://linktr.ee/taxinternational

 

Tax International pruža knjigovodstvene usluge, usluge računovodstva, poresko savetovanje, obavlja registraciju u APRu, pruža Vam mogućnost besplatnog konsaltinga u trajanju od 15 minuta u kojem se upoznajemo i osmišljavamo paket usluga za Vaš preduzeće, radnju, udruženje, klub, sindikat, organizaciju. Konsultacije zakažite OVDE ili nas kontaktirajte putem KONTAKT FORME.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *