Poslovođa

Poslovođa preduzetničke radnje određen je Zakonom o privrednim društvima.

Članom 89. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19) data je mogućnost preduzetnicima da zastupanje povere poslovođi. Poslovođenje može biti opšte ili ograničeno na jedno ili više izdvojenih mesta poslovanja.

Poslovođa mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika. Radni odnos može zasnovati na puno ili nepuno radno vreme, ali ne može biti u radnom odnosu na puno radno vreme kod drugog poslodavca jer se ova lica mogu angažovati samo po ugovorima van radnog odnosa.

Ako su za obavljanje delatnosti preduzetnika propisani posebni uslovi u pogledu ličnih kvalifikacija preduzetnika, poslovođa mora da ispunjava te uslove.

Poslovođa se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Lica koja rade za preduzetnika moraju biti u radnom odnosu kod preduzetnika ili angažovana od strane preduzetnika po drugom osnovu u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 8. ovog člana, član porodičnog domaćinstva preduzetnika može raditi kod tog preduzetnika bez zasnivanja radnog odnosa:

1) Povremeno tokom dana i to isključivo u sedištu. Ako je njegovo prisustvo neophodno zbog prirode delatnosti preduzetnika (da se trgovačka radnja preduzetnika ne bi zatvarala tokom radnog vremena, da bi se utovarila roba, da bi se očistio poslovni prostor i sl.).

2) Privremeno tokom osposobljavanja za obavljanje delatnosti starih i umetničkih zanata. Odnosno poslova domaće radinosti, ako preduzetnik obavlja tu delatnost.

3) U vreme kada preduzetnik koristi godišnji odmor u skladu sa zakonom.

 

Posetite nas i na stranom sajtu.

 

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge, pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *