Članom 89. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19) data je mogućnost preduzetnicima da zastupanje povere poslovođi. Poslovođenje može biti opšte ili ograničeno na jedno ili više izdvojenih mesta poslovanja.

Poslovođa mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika. Radni odnos može zasnovati na puno ili nepuno radno vreme, ali ne može biti u radnom odnosu na puno radno vreme kod drugog poslodavca jer se ova lica mogu angažovati samo po ugovorima van radnog odnosa.

Ako su za obavljanje delatnosti preduzetnika propisani posebni uslovi u pogledu ličnih kvalifikacija preduzetnika, poslovođa mora da ispunjava te uslove.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *