Često se javlja u praksi da komitenti dostave fiskalni isečak, ali ne i račun u kojem su navedeni podaci privrednog subjekta koji upućuje zaposlene na službeni put u inostranstvo. Ukoliko su u fiskalnom isečku ili slipu prikazani iznos i vrsta troška i ako su komitenti dostavili izveštaj o službenom putu koji nesumnjivo dokazuje da je nastali račun povezan sa pomenutim putovanjem, tada se taj račun smatra dokumentovanim troškom i priznaje kao rashod u poreskom bilansu.

To mogu biti razni troškovi poput putarine, parkinga, rezervacije avio-karte, smeštaja, ishrane, gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu, troškovi pribavljanja putnih isprava, troškovi prevoza radi izvršenja posla, troškovi zdravstvenog osiguranja, vakcinacije, doktora, pošte, boravišne takse, iznajmljivanja prostorija i.t.d.

Kada računi nisu dokumentovani na odgovarajući način imaju poreski tretman zarade.

Neoporeziv iznos dnevnice do 50 evra je predviđen ukoliko poslodavac nije obezbedio ishranu na službenom putu. Iz dnevnice se obezbeđuju troškovi prevoza u mestu na službenom putu i ishrana. Na iznos preko neoporezivog obračunava se i plaća porez u iznosu od 10% na bruto iznos (nema normiranih troškova).

Ukoliko zaposleni vodi poslovne saradnike na poslovni ručak, večeru i slično, ovaj trošak predstavlja trošak reprezentacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *