Šifre vrste prihoda možete videti u prilogu – u prilogu je katalog vrste prihoda.

Šifre vrste prihoda

Šifra vrste prihoda sačinjena je od devet cifara, i to: V PP OVP OL B.

Značenje nekih od cifara u šiframa vrsta prihoda je:

– V – predstavlja verziju kataloga vrste prihoda koja se označava cifrom 1;

– PP – predstavlja vrstu primaoca tih prihoda;

– OVP – predstavlja oznaku vrste prihoda;

– OL – predstavlja olakšicu;

– B – predstavlja staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem – odnosno beneficirani staž.

Određivanje vrste primaoca prihoda vrši se izborom jedne od sledećih datih oznaka vrsta primaoca:

– lice koje je zaposleni (oznaka 01);

– lice koje je osnivač i članovi privrednog društva zaposleni u svom privrednom društvu (oznaka 02);

– lice koje je osigurano po osnovu samostalne delatnosti uključujući samostalne umetnike (oznaka 03);

– lice osigurano po osnovu poljoprivredne delatnosti (oznaka 04);

– lice koje nije osigurano po drugom osnovu (oznaka 05);

– lice koje je nerezident (oznaka 06);

– lice koje je invalidno lice (oznaka 07);

– lice koje je vojni osiguranik (oznaka 08);

– lice koje je penzioner po osnovu zaposlenosti (oznaka 09);

– lice koje je penzioner po osnovu samostalne delatnosti (oznaka 10);

– lice kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa na koje se ne obračunavaju i na koje se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (oznaka 11);

– lice koje je vojni penzioner (oznaka 12);

– lice koje je poljoprivredni penzioner (oznaka 13).

Isplatilac prihoda izborom opisa vrste prihoda iz Kataloga vrste prihoda, uz koji je odštampan ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, automatski se opredeljuje oznaku vrste prihoda (OVP), olakšicu (OL) i beneficirani staž (B).

Posetite nas i na stranom sajtu.

 

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge, pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *