Često zastupnici privrednih subjekata i preduzetnici koji nisu obavljali poslovne aktivnosti ili im je smanjen obim poslovanja usled pandemije ili iz nekih drugih razloga, postavljaju zahtev da se umesto sačinjavanja redovnog finansijskog izveštaja, sačini Izjava o neaktivnosti.

 

U PRAKSI VEOMA MALI BROJ PRIVREDNIH SUBJEKATA IMA PRAVO DA UMESTO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DOSTAVI IZJAVU O NEAKTIVNOSTI

 

Naime, ova mogućnost je data privrednim subjektima koji nemaju iskazane bilansne pozicije, odnosno nemaju imovinu, kapital, obaveze, prihode, rashode. Ukoliko je preduzeće npr.registrovano kao i Tax International doo, 2007.godine, postojala je obaveza uplate minimalnog osnivačkog kapitala u iznosu od 500 evra. Izuzev u specifičnim slučajevima kapital je iskazan u finansijskim izveštajima. Zaključak je da bez obzira da li je privredni subjekt ostvario prihode u poslovnoj godini, ukoliko ima podatke u finansijskim izveštajima, ne može predati Izjavu o neaktivnosti.

Ukoliko je greškom predata Izjava, privredni subjekt ne može istu zameniti finansijskim izveštajem.

Dostavljanje Izjave za posledicu ima razvrstavanje privrednog subjekta u mikro pravno lice (preduzetnik).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *