Fiskalnu kasu ne trebaju privredni subjekti koji posluju isključivo sa preduzetnicima i pravnim licima.

Ukoliko poslujete sa fizičkim licima, a Vaša šifra delatnosti nije jedna od onih koje su navedene u nastavku, potrebno je da svoje poslovanje uskladite sa propisima i izdajete fiskalne račune za avansni i konačan promet robe odnosno usluga.

Delatnosti oslobođene evidentiranja prometa preko fiskalne kase:

47.91

Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta

47.99

Ostala trg. na malo izvan prodavnica, tezgi,pijaca –  prodaja   preko automata – samonaplatnih uređaja

49.10

Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni

49.20

Železnički prevoz tereta

49.39

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

49.41

Drumski prevoz tereta

49.42

Usluge preseljenja

50.30

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

50.40

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

51.10

Vazdušni prevoz putnika, izuzev međunarodnog prevoza putnika

51.21

Vazdušni prevoz tereta

52.21

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, izuzev u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:

–          puteva, mostova i tunela,

–          parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora

   53 Poštanske aktivnosti izuzev 53.10 – Poštanske aktivnosti javnog

servisa

55.90

Ostali smeštaj – studentski i đački domovi

59.14

Delatnost prikazivanja kinematografskih dela

81.21

Usluge redovnog čišćenja zgrada

81.22

Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

81.29

Usluge ostalog čišćenja
   85.5 Ostalo obrazovanje
   90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
   91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne  delatnosti
  92 Kockanje i klađenje, izuzev u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije,

kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o  izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima

   93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

95.23

Popravka obuće i predmeta od kože

95.25

Popravka satova i nakita

96.09

Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost lica za naplatu parkiranja automobila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *