Svako pravno lice (preduzeća, udruženja) i preduzetnik je u obavezi da do 31.07. podnese prijavu za utvrđivanje EKO TAKSE koja se plaća po rešenju lokalnih poreskih uprava.

Minimalan iznos je 5.000,00 rsd pa naviše na nivou od godinu dana. 

Privrednici pre plaćanja moraju da sačekaju dobijanje rešenja o visini naknade. Ako kompanija posluje u više opština (a neke od njih, kao što su telekomunikacioni operateri, banke, trgovinski lanci rade i u više od 100 ili 150), moraju podneti prijavu posebno za svaki grad i opštinu.

Obaveštavamo sve sindikate da postoji inicijativa za oslobađanjem od ovog parafiskalnog nameta, ali do dana današnjeg nismo dobili rešenje o oslobađanju. 

Cena naše usluge za podnošenje ove prijave je 2.400,00 dinara po jednoj prijavi.

U nastavku navodimo iznose takse.

Stepen zagađenja
(utvrđuje se prema delatnosti)
                                                      Visina naknade (RSD)
Veliko pravno lice Srednje lice Malo lice Mikro lice i preduzetnici
Veliki zagađivač 2.000.000 500.000 200.000 20.000
Srednji zagađivač 1.000.000 250.000 100.000 10.000
Mali zagađivač 500.000 125.000 50.000 5.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *