Digitalna imovina je virtuelna imovina. Označava digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi, koji se može koristiti kao sredstvo razmene ili u svrhu ulaganja.

Digitalna imovina oporezuje se porezom na kapitalne dobitke. Osnovica se dobija kada od prodajne cene oduzmemo nabavnu cenu digitalne imovine. Poreska stopa kojoj podleže kapitalni dobitak jeste 15%.

Na prihod od kapitalne dobiti ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Ovako ostvarena dobit ne podleže oporezivanju godišnjim porezom na dohodak građana.

Fizičko lice stiče pravo na umanjenje 50% poreza na kapitalnu dobit ako novčana sredstva ostvarena od prodaje digitalne imovine uloži u osnovni kapital privrednog društva ili investicionog fonda čiji je centar poslovnih ili investicionih aktivnosti u Srbiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *