Poslodavac može zaposlenom koji povredi radne obaveze ili nepoštuje radnu disciplinu. U smislu člana 179. st. 2. i 3.Zakona o radu da umesto otkaza ugovora o radu, izrekne jednu od sledećih mera:

1) Novčana kazna. – Visina je do 20% osnovne zarade zaposlenog za mesec u kome je novčana kazna izrečena, u trajanju do tri meseca, izvršava se obustavom od neto zarade. I to na osnovu rešenja poslodavca, nema smetnji da zaposlenom bude isplaćena manja zarada od minimalne zbog obustave.

2) Privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade. – Za vreme primene ove disciplinske mere koja traje do 15 radnih dana zaposleni ne ostvaruje zaradu ni naknadu zarade. A doprinosi za socijalno osiguranje moraju biti plaćeni na iznos jednak ili veći od minimalne osnovice doprinosa.

XIV UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA

Član 165 Zakona o radu

Zaposleni može da bude privremeno udaljen sa rada:

1) Ako je protiv njega započeto krivično gonjenje u skladu sa zakonom zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom.

2) Ako nepoštovanjem radne discipline ili povredom radne obaveze ugrožava imovinu veće vrednosti utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu.

3) Ako je priroda povrede radne obaveze. Odnosno nepoštovanja radne discipline ili je ponašanje zaposlenog takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca pre isteka roka iz člana 180. stav 1. ovog zakona.

3) Disciplinska mera opomene sa najavom otkaza. – U opomeni se navodi da će poslodavac zaposlenom otkazati ugovor o radu bez ponovnog upozorenja iz člana 180. Zakona o radu ako u narednom roku od šest meseci učini istu povredu radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline.

Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nepoštovanja možete pogledati na linku ispod:

Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge, pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *