Da bi potpisali završni račun, neophodno je da zastupnik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. On se nalazi na eksternom mediju – usb-u ili kartici i predstavlja elektronsku potvrdu povezanosti između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika.

Sertifikate izdaju sledeća sertifikaciona tela:

Ministarstva unutrašnjih poslova – sertifikat na čipovanim ličnim kartama,
JP Pošta Srbije,
Privredna komora Srbije,
HALCOM – preporučujemo, najbrže izdavanje sertifikata i vrlo profesionalne usluge
i
E-Smart Systems DOO Beograd.

Svakodnevno se susrećemo sa tehničkim problemima u radu sa elektronskim servisima. U nastavku navodimo kontakte tehničke podrške:

Ministarstvo unutrašnjih poslova

011/3620-850

Radno vreme korisničkog servisa: radnim danima od 08:00 do 20:00, subotom od 08:00 do 14:00.

Elektronska adresa:
ca@mup.gov.rs

Halcom a.d.

+ 381 11 303 24 32

Halcom sertifikaciona agencija (Halcom CA) izdaje sertifikate za pravna i fizička lica. Oba sertifikata možete koristiti za potpisivanje dokumenata i državne portale. Razlika je što sertifikat za pravna lica možete koristiti dodatno za svrhe Halcom e-bankinga, dok sa sertifikatom za fizička lica to nije moguće, osim za korišćenje rešenja Hal E-Bank/SME (web rešenja za mala i srednja preduzeća.

Kvalifikovani elektronski sertifikati za pravna lica izdaju se na pametnoj kartici i USB ključu, dok se sertifikat za fizička lica izdaju samo na USB ključu.

Važenje sertifikata je 3 godine od datuma izdavanja (datum upisan na prednjoj strani pametne kartice/okviru bele kartice koju ste dobili uz USB). Zahtev za obnovu sertifikata može podneti isključivo osoba na čije ime glasi sertifikat.

Reizdavanje/obnova pre isteka validnosti sertifikata
Dostavljanjem zahteva za obnovu, vlasniku sertifikata se ne prekida pravo korišćenja usluga (e-banking, potpisivanje dokumenta…).
U momentu obnove sertifikata, neophodno je da postojeća kartica/USB ključ bude u računaru kako bi sistem preuzeo potrebne podatke.

Detaljnije..

Pošta, nažalost, nije obezbedila telefonsku podršku i dostupni su isključivo putem maila

Tehnička podrška:
ca-podrska@posta.rs

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge, pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *