eUprava

Svi privredni subjekti trebaju formirati profil na portalu eUprava.

Izmenama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: ZPD i/ili Zakon) izvršena je dopuna člana 21. Zakona koji propisuje da privredni subjekt (privredno društvo i preduzetnik) mora biti registrovan na portalu elektronske uprave zbog usklađivanja sa Zakonom o elektronskoj upravi.

Način registracije

Možete se registrovati na dva načina:

korisničkim imenom i lozinkom – prilikom prijave na portalu eUprave, dakle, unose se korisničko ime i lozinka

ili

kvalifikovanim elektronskim sertifikatom zakonskog zastupnika – prilikom svake prijave na portalu eUprave potreban je kvalifikovani elektronski sertifikat zakonskog zastupnika.

Uputstvo za registraciju

Video uputstvo za formiranje profila na portalu eUprava možete pogledati ovde.

Tekstualno uputstvo:

Uputstvo_za_registraciju_naloga_za_pravna_lica_i_pristup_eSanducetu

Cilj registracije na protalu eUprava

Uspostavljen je javni Registar administrativnih postupaka koji omogućava korisnicima eUprave da, jednostavnom pretragom korišćenjem ćiriličnog pisma, po ključnoj reči, delatnosti, instituciji i poslovnoj epizodi, brzo i lako, za nekoliko sekundi dobiju sve potrebne informacije. Bez dugog čekanja u redovima. Izborom željenog postupka odmah je dostupan obrazac zahteva kojim se postupak pokreće, informacija o potrebnoj dokumentaciji, o taksama, rokovima u kojima nadležni organ postupa, kao i mogućnosti za pokretanje žalbe ili upravnog spora.

Ukoliko je neki od postupaka digitalizovan, registar će korisniku omogućiti da jednim klikom pokrene uslugu na Portalu eUprava.

Šta se dešava ako propustite ovu obavezu?

Zakon nije predvideo kaznene odredbe u slučaju propuštanja registracije na portalu eUprave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *