zastava

Naknada zarade pripada zaposlenom usled vojne vežbe. A poslodavac ima pravo na refundiranje ovako isplaćene naknade zarade u slučaju odsustvovanja zaposlenog sa rada.

OBAVEZE ZAPOSLENOG

Zaposleni dostavlja poslodavcu zahtev za odsustvo sa rada i poziv za vojnu vežbu. Bez ovih dokumenata ne može da se obračuna naknada zarade.

Na osnovu ove dokumentacije računovodstvo obračunava naknadu zarade sa šifrom vrste prihoda 101. Naknadu zarade licu isplaćuje poslodavac u skladu sa članom 114. stav 1. Zakona o radu. Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih dvanaest meseci.

Ako je lice u rezervnom sastavu u radnom odnosu manje od 12 meseci pre pozivanja u vezi sa vršenjem službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke, pripada mu naknada zarade u visini njegove prosečne mesečne zarade za vreme koje je u radnom odnosu.

OBAVEZE POSLODAVCA

Nakon isplate, poslodavac podnosi komandi, jedinici i ustanovi Vojske Srbije u kojoj je lice vršilo službu zahtev za refundaciju isplaćene naknade zarade i plaćenih doprinosa na teret poslodavca na obrascu RNLRS.

PUTNI TROŠKOVI

Regrutu, odnosno licu u rezervnom sastavu koje je pozvano u vezi sa vršenjem vojne obaveze, odnosno obuke za odbranu zemlje pripada naknada troškova za prevoz sredstvima javnog saobraćaja od mesta prebivališta do mesta javljanja za izvršenje vojne obaveze, odnosno obuke, kao i za prevoz od mesta vršenja vojne obaveze, odnosno obuke do mesta prebivališta, u skladu sa zakonom.

 

Detaljnije u Uredbi o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze.

 

Tax International doo izrađuje obračun zarada i neophodnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na refundaciju naknade zarade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *