Svaki zaposleni ima zakonsko pravo da dobije regres uz isplaćenu zaradu.

Šta je to regres?

Regres za godišnji odmor predstavlja zakonsko pravo svakog zaposlenog kojim on dobija naknadu za troškove vezane za korišćenje godišnjeg odmora.

Član 118. stav 1. tačka 6) Zakona o radu propisuje da zaposleni ima pravo na naknadu troškova za regres za korišćenje godišnjeg odmora,u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Regres se isplaćuje uz zaradu. A to da li se isplaćuje mesečno, nekoliko puta godišnje ili jednokratno, poslodavac određuje internim aktom. Visinu koju će regres iznositi, takođe odlučuje poslodavac. Isplata regresa podleže plaćanju poreza i doprinosa.

Kako se ostvaruje pravo na korišćenje regresa?

Korišćenje regresa za godišnji odmor prvenstveno zavisi od toga da li je zaposleni ostvario pravo na godišnji odmor. Svaki zaposleni ima zakonsko pravo na godišnji odmor u toku godine i tako ostvaruje pravo na regres u svom punom iznosu, a na osnovu opšteg akta o radu. Regres se isplaćuje svim zaposlenima u preduzeću. Ovo pravo imaju i zaposleni kojima radni odnos prestaje u toku godine ili oni koji ga započnu u toku te godine.

Lica angažovana van radnog odnosa

Samo zaposleni imaju pravo na naknadu troškova regresa. S toga, za lica koja su zaposlena van radnog odnosa, poslodavac nije u obavezi da obezbedi regres po zakonu. Ali može ugovoriti ovo pravo sa izvršiocem posla.

Zakon o radu radno angažovane na privremenim i povremenim poslovima i po ugovoru o delu, ne prepoznaje kao zaposlene, i samim tim oni nemaju prava iz radnog odnosa.

Zakonom o radu zaposleni predstavlja fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca čiji se radni odnos zasniva ugovorom o radu. Poslodavci koji angažuju radnike preko ugovora van radnog odnosa nemaju zakonsku obavezu da tim licima isplaćuju nadoknadu regresa za godišnji odmor.  Ponavljamo, lica koja obavljaju poslove na osnovu ugovora van radnog odnosa nemaju zakonsko pravo na plaćeni godišnji odmor.

Kako odrediti visinu regresa?

Zakonom o radu se ne utvrđuje ni visina, ni način isplate regresa za godišnji odmor. Visina i način isplate regresa su određena Opštim kolektivnim ugovorom ili Ugovorom o radu. U nekim slučajevima mogu zavisiti i od ostvarene dobiti.

Napominjemo da iznos regresa koji poslodavac isplaćuje za godišnji odmor mora biti isti za sve zaposlene. I to bez obzira na njihove kvalifikacije, zvanje, položaj ili ulogu u preduzeću.

Pravo na isplatu regresa i godišnji odmor i neiskorišćeni godišnji odmor

Neophodno je da napomenemo da ukoliko zaposleni, iz bilo kog razloga, ne iskoristi pravo na godišnji odmor, neće imati pravo na regres. Ovo pravo se gubi iz razloga što se pretpostavlja da zaposleni nisu imali dodatne troškove, pa stoga poslodavac nije u obavezi da isplate naknade za regres.

 

Detaljnije o zakonskim pravima koje ostvaruju zaposleni pročitajte u Zakonu o radu.

Pratite nas na društvenim mrežama:

 

Youtube

Instagram

LinkedIn

Tiktok

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *