Ukoliko želite da postanete preduzetnica ili ste to već postali i vaš privredni subjekt nije stariji od tri godine, preporučujemo vam edukaciju u organizaciji Zavoda za rodnu ravnopravnost.

 

POZIV NA EDUKACIJU
„IZGRADNjA USPEŠNIH KARIJERA: PROGRAM PODRŠKE ŽENAMA PREDUZETNICAMA“

Poštovane,

Zavod za ravnopravnost polova u okviru svojih programskih aktivnosti, koje se bave unapređenjem rodne ravnopravnosti i smanjivanjem rodnog jaza u oblasti ekonomije, raspisuje poziv za učešće u programu edukacije i unapređenja veština žena preduzetnica pod nazivom: „Izgradnja uspešnih karijera: Program podrške ženama preduzetnicama“.

Podaci o položaju žena preduzetnica ukazali su na činjenicu da se žene u preduzetništvu i dalje nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce i da se suočavaju sa raznim oblicima diskriminacije. Žene takođe izražavaju potrebu za kontinuiranim edukacijama, stručnim usavršavanjima i razvijanjem dodatnih veština s obzirom na specifičnosti ženskog preduzetništva.

Imajući ove podatke u vidu, Zavod za ravnopravnost polova osmislio je program edukacije tako da u formi dvodnevnog susreta zainteresovanim polaznicama pruži informacije na sledeće teme:

Žensko preduzetništvo – U okviru ove teme ukazaćemo na specifičnosti ženskog preduzetništva, i delatnosti u kojima se žene najviše ostvaruju, osvrnućemo se na njegov istorijat i analizirati trenutnu situaciju, kao i izazove koji ga prate. Takođe ćemo razmotriti neophodne kompetencije za uspešno vođenje posla, istražićemo izvore finansiranja i sagledati aktuelne trendove poslovanja. Ove teme će omogućiti učesnicama da steknu širi kontekst i perspektivu o ulozi žena u poslovnom svetu, da prepoznaju svoje snage i slabosti, kao i da predvide moguće prepreke na putu ka uspehu.
Pravna regulativa i finansijsko upravljanje – U okviru ove teme bavićemo se zakonskim okvirom koji reguliše poslovanje preduzetnika, praktičnim aspektima pokretanja posla (proces registracije), poreskim sistemom i poreskim obavezama kao i finansijskim upravljanjem. Usvojena znanja će omogućiti preduzetnicama da prepoznaju i reaguju na izazove koji se mogu pojaviti tokom vođenja sopstvenog posla, da usklade svoje poslovanje sa relevantnim zakonima i propisima kao i da iskoriste prilike za rast i razvoj svojih preduzeća. Takođe, preduzetnice će moći lakše da pravilno planiraju svoje finansije i izbegnu nepredviđene troškove kao i da pravilno analiziraju performanse svog poslovanja i identifikuju oblasti za poboljšanje.
Digitalni marketing – U okviru ovog modula obradićemo teme kao što su osnove digitalnog marketinga i njegova uloga u savremenom poslovanju, internet marketing strategije, marketing na društvenim mrežama (strategije, sadržaj i angažovanje publike), imejl marketing, praćenje i merenje efikasnosti marketinštkih aktivnosti. Razumevanje osnova digitalnog marketinga omogućiće preduzetnicama da koriste onlajn kanale kako bi efikasno komunicirale sa svojom ciljnom grupom i povećale vidljivost svog brenda na internetu.
Priprema poslovnog plana – u ovom delu radiće se na preciznom opisu poslovanja, proizvoda i usluga, kreiranju marketing plana, definisanju tržišta, ciljne grupe kupaca i/ili korisnika usluga, konkurencije, plan proizvodnje i finansijski plan-projekcija prihoda, rashoda, dobiti, keš flov i drugo). Razrada ovog dela poslovnog plana omogućava preduzetnicama da jasnije definišu svoje poslovne ciljeve i strategije za postizanje tih ciljeva kao i da bolje razumeju svoje tržište i konkurenciju i prilagode svoje proizvode/usluge potrebama tržišta. Takođe će im omogućiti da jasnije sagledaju finansijsku održivost svog poslovnog poduhvata i da identifikuju ključne tačke na kojima mogu unaprediti svoj plan. Kroz ovaj deo poslovnog plana, preduzetnice

stiču dublje razumevanje finansijskih aspekata svog poslovanja i sposobnost da planiraju budžet, upravljaju troškovima i predvide prihode.
Digitalni marketing – ovaj deo obuhvatiće praktične vežbe putem kojih će učesnice primeniti teorijska znanja koja su stekle tokom teorijskog modula na konkretne marketinške situacije. To će im omogućiti da bolje razumeju kako koncepti digitalnog marketinga funkcionišu u stvarnom svetu.

Cilj programa: pružiti institucionalnu podršku ženama koje su na početku bavljenja preduzetništvom, ali i onim koje već imaju iskustvo i koje žele da unapređuju svoja znanja. Cilj je podržati lične inicijative, inovacije i individualnost jer su upravo ovo ključni rodni aspekti preduzetništva i uzroci rodno uslovljenih razlika u preduzetništvu.

Pravo učešća:
Žene i devojke preduzetnice sa teritorije AP Vojvodine koje žele da otpočnu svoj biznis ili se već bave preduzetništvom.

Broj prijava na edukaciju je ograničen. U slučaju velike zainteresovanosti, prednost pri odabiru imaće kandidatkinje koje se bave socijalnim preduzetništvom (odnosno one koje vode i/ili su osnivačice socijalnog preduzeća, preduzetnice iz ruralnih krajeva i start-up preduzetnice (one koje posluju do 3 godine).

Troškove prevoza, smeštaja, ishrane i edukativnog materijala za polaznice edukacije snosi Zavod za ravnopravnost polova.

Realizacija programa:
Program će biti realizovan u formi dvodnevne obuke 10. i 11. juna 2024. godine (od 10-18 časova). O mestu održavanja biće obaveštene samo one kandidatkinje koji uđu u izbor.

Rok za podnošenje prijava: 31. maj 2024. godine.

Prijava se vrši putem sledećeg linka:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCZU7gpqja3MN-YFYUradnNYydCQBt1s7j7EOUkuL5ESRj_w/viewform

Za sve dodatne informacije možete pozvati na 021/66 15 177, 66 15 133 ili pisati na mejl: zavod@ravnopravnost.org.rs

***

Tax International pruža sledeće usluge:

Knjigovodstvene usluge
Poresko savetovanje
Registracija preduzeća i radnji
Obračun zarada
Obračun poreza za freelance
Izdavanje faktura i slični administrativni poslovi

Pružamo usluge online i onsite. Usluge pružamo privrednim subjektima iz Srbije i inostranstva. Omogućena je komunikacija na engleskom jeziku.

+381216619789 +381611301302 office@taxinternational.biz

Konsultacije možete da zakažete OVDE ili nas kontaktirajte putem naše KONTAKT FORME. 

Za sve naše klijente, konsultacije iz oblasti naknade troškova zaposlenima su potpuno besplatne.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Naš Youtube kanal: Youtube

Naša Instagram stranica: Instagram

Naša LinkedIn stranica: LinkedIn

Naš TikTok: Tiktok

Naša Facebook stranica: Facebook

Hvala Vam na pažnji!

Za još informacija posetite nas i na našem stranom sajtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *