1. “Stare” olakšice, na osnovu člana 45đ Zakona o doprinosima, imaju lica koja od 01.01.2019 do 31.12.2019 nisu bili zaposlena. Ta lica pravo na olakšice stiču zasnivanjem radnog odnosa (OO 101, 207) u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020. Lica koja su od 01.01.2019 do 31.12.2019 bila preduzetnici, pravo na olakšice

Naknadu zarade za bolovanje zaposlenog za prvih 30 dana bolovanja obezbeđuje i isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, a potom Republički Fond za zdravstveno osiguranje. Po starom zakonu o zdravstvenom osiguranju izabrani lekar je cenio privremenu sprečenost za rad za prvih 30 dana sprečenosti za rad, a nakon toga, ukoliko je

Za otpočinjanje rada sa novom fiskalnom kasom ili softverom koji omogućava izdavanje fiskalnih računa, neophodno je da pribavite bezbednosni element. To može biti sertifikat koji se dostavlja putem mail-a ili kartica koju možete preuzeti u nadležnoj filijali poreske uprave. U prilogu je uputstvo kako podneti prijavu za elektronske fiskalne servise

Fiskalnu kasu ne trebaju privredni subjekti koji posluju isključivo sa preduzetnicima i pravnim licima. Ukoliko poslujete sa fizičkim licima, a Vaša šifra delatnosti nije jedna od onih koje su navedene u nastavku, potrebno je da svoje poslovanje uskladite sa propisima i izdajete fiskalne račune za avansni i konačan promet robe

Često zastupnici privrednih subjekata i preduzetnici koji nisu obavljali poslovne aktivnosti ili im je smanjen obim poslovanja usled pandemije ili iz nekih drugih razloga, postavljaju zahtev da se umesto sačinjavanja redovnog finansijskog izveštaja, sačini Izjava o neaktivnosti.   U PRAKSI VEOMA MALI BROJ PRIVREDNIH SUBJEKATA IMA PRAVO DA UMESTO FINANSIJSKIH

U Službenom glasniku RS broj 32/22 od 10. marta 2022. godine je objavljena nova Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom. Stupila je na snagu 11.marta 2022.godine. Privrednim subjektima koji su registrovani najkasnije do 29.10.2021. koji nisu ostvarili pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *