Automatska registracija subjekata privatnog sektora će se vršiti u slučaju ukoliko se preko SEF-a zahteva izdavanje elektronske fakture privrednom subjektu koji se prethodno već nije samostalno registrovao. PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA ZA PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU PRISTUPANJA I KORIŠĆENJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU KORIŠĆENJA PODATAKA KOJI

Svako pravno lice (preduzeća, udruženja) i preduzetnik je u obavezi da do 31.07. podnese prijavu za utvrđivanje EKO TAKSE koja se plaća po rešenju lokalnih poreskih uprava. Minimalan iznos je 5.000,00 rsd pa naviše na nivou od godinu dana.  Privrednici pre plaćanja moraju da sačekaju dobijanje rešenja o visini naknade. Ako

Reklamni materijal je vrsta reklamiranja koja se razlikuje od ostalih vrsta. Pristupačan je, opipljiv, gradi poverenje a može da bude i ličan. Uvek je dobro vreme da se promovišete a nekako je najlakše sa štampanim reklamnim materijalom. Neki od najpopularnijih štampanih reklamnih materijala su hemijske olovke, majice, kalendari, šolje, upaljači,

Za period od 1.2.2022. do 31.1.2023. godine R. br. OPIS Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi 1) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: – pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9) 76.281 – stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

1. “Stare” olakšice, na osnovu člana 45đ Zakona o doprinosima, imaju lica koja od 01.01.2019 do 31.12.2019 nisu bili zaposlena. Ta lica pravo na olakšice stiču zasnivanjem radnog odnosa (OO 101, 207) u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020. Lica koja su od 01.01.2019 do 31.12.2019 bila preduzetnici, pravo na olakšice

Naknadu zarade za bolovanje zaposlenog za prvih 30 dana bolovanja obezbeđuje i isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, a potom Republički Fond za zdravstveno osiguranje. Po starom zakonu o zdravstvenom osiguranju izabrani lekar je cenio privremenu sprečenost za rad za prvih 30 dana sprečenosti za rad, a nakon toga, ukoliko je

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *