sef tax international

Od 01.marta 2024.godine je proširena lista korisnika SEF – sistema elektronskih faktura.   Kada se faktura ne izdaje preko SEF-a   Privrednim subjektima koji nisu u sistemu elektronskih faktura i dalje izdajete fakturu u papiru ili u pojedinim slučajevima, elektronski, ukoliko je ona snabdevena elektronskim potpisom.   Kako da znate

Eko taksa predstavlja prihod lokalne poreske uprave. Rok za podnošenje prijave, koji je prethodno bio kraj jula, je sada skraćen na 30. april. Ova promena je praćena i modifikacijom dinamike plaćanja. Od 2024. godine, taksu ćemo plaćati kvartalno, što predstavlja promenu u odnosu na dosadašnju praksu mesečnog plaćanja.   Ogranci pravnih lica

money tax internatonal

Kredit evropske investicione banke je dugoročan kredit. Pravo na korišćenje sredstava po kreditnoj liniji sa Evrpskom investiconom bankom, imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a

Pravilnik o odobravanju privremenog boravka je objavljen u službenom glasniku br. 6/2024 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za podnošenje i obradu zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca (u daljem tekstu: jedinstvena dozvola) elektronskim putem, bliži uslovi za izdavanje jedinstvene dozvole, kao i

Pravilnik o odobravanju privremenog boravka je objavljen u službenom glasniku br. 6/2024 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za podnošenje zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja elektronskim putem (u daljem tekstu: zahtev). Član 2 Za podnošenje zahteva i opštenje sa nadležnim organom stranac treba da ima registrovan nalog na

Pravilnik o odobravanju privremenog boravka je objavljen u službenom glasniku br. 6/2024 Član 1 Ovim pravilnikom se propisuju bliži uslovi za odobrenje privremenog boravka, izgled zahteva za odobrenje privremenog boravka i izgled obrasca dozvole za privremeni boravak. Član 2 Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka (u daljem tekstu: zahtev),

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *