Obveznici PDV-a utvrđuju poresku obavezu u poreskoj prijavi PPPDV. Od ove godine, postoji obaveza dostavljanja dodatne dokumentacije u SEF. Članom 4. Zakona o elektronskom fakturisanju bliže je uređena obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura. Ovu obavezu ima poreski dužnik: 1. obveznik PDV i 2.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je raspisao javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini. Predmet konkursa Predmet konkursa su bespovratna sredstva je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta,za početak, unapređenje ili povećanje obima

Sindikat može za druge sindikalne organizacije koje su njegovi članovi da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje bez upisivanja u registar pružalaca računovodstvenih usluga o čemu je Ministarstvo finansija dalo mišljenje Broj: 011-00-00873/2022-16 dana 27. 10. 2022. Obratili ste se Ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtevom kojim tražite

Da bi potpisali završni račun, neophodno je da zastupnik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. On se nalazi na eksternom mediju – usb-u ili kartici i predstavlja elektronsku potvrdu povezanosti između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Sertifikate izdaju: Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova – sertifikat na čipovanim ličnim kartama,

Poslodavac može zaposlenom koji povredi radne obaveze ili nepoštuje radnu disciplinu, u smislu člana 179. st. 2. i 3.Zakona o radu da umesto otkaza ugovora o radu, izrekne jednu od sledećih mera: 1) novčana kazna – visina je do 20% osnovne zarade zaposlenog za mesec u kome je novčana kazna

Rok za predaju finansijskih izveštaja za 2022.-u godinu je 31. mart 2023.-e godine izuzev za obveznike revizije. Za njih je rok do 30.juna. Mikro privredna duštva, zadruge i ustanove dužni su da od ove godine uz redovni godišnji finansijski izveštaj dostavljaju Napomene uz taj izveštaj. Mikro druga pravna lica (političke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *