osnivanje preduzetnika

Od 1. januara 2018. godine je omogućeno osnivanje preduzetnika elektronskim putem. Za osnivanje preduzetnika elektronskim putem važe odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na naziv preduzetnika, sedište, delatnost, prekid obavljanja delatnosti itd. Za osnivanje preduzetnika elektronskim putem potrebno je da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis). Sertifikat izdat

Rok za predaju redovnog završnog računa je 31.03.. Finansijski izveštaji, izjave o neaktivnosti, dokumentacija iz člana 45. Zakona o računovodstvu za obveznike revizije i dobrovolјna revizija redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za pravna lica i preduzetnike koji nemaju svojstvo obveznika revizije, dostavlјaju se u propisanim rokovima. I to: Vrsta izveštaja i

Obveznici PDV-a utvrđuju poresku obavezu u poreskoj prijavi PPPDV. Od ove godine, postoji obaveza dostavljanja dodatne dokumentacije u SEF. Članom 4. Zakona o elektronskom fakturisanju bliže je uređena obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u sistemu elektronskih faktura. Ovu obavezu ima poreski dužnik: 1. obveznik PDV i 2. lice koje nije

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je raspisao javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini. Predmet konkursa Predmet konkursa su bespovratna sredstva je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta. Za početak, unapređenje ili povećanje

Sindikat može za druge sindikalne organizacije koje su njegovi članovi da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje bez upisivanja u registar pružalaca računovodstvenih usluga o čemu je Ministarstvo finansija dalo mišljenje Broj: 011-00-00873/2022-16 dana 27. 10. 2022. Obratili ste se Ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtevom kojim tražite

Da bi potpisali završni račun, neophodno je da zastupnik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. On se nalazi na eksternom mediju – usb-u ili kartici i predstavlja elektronsku potvrdu povezanosti između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Sertifikate izdaju sledeća sertifikaciona tela: Ministarstva unutrašnjih poslova – sertifikat na čipovanim ličnim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *