Rok za predaju redovnog završnog računa je 31.03.

Rok za predaju redovnog završnog računa je 31.03.. Finansijski izveštaji, izjave o neaktivnosti, dokumentacija iz člana 45. Zakona o računovodstvu za obveznike revizije i dobrovolјna revizija redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za pravna lica i preduzetnike koji nemaju svojstvo obveznika revizije, dostavlјaju se u propisanim rokovima. I to: Vrsta izveštaja i […]

Evidencija PDV-a u sistemu SEF

Obveznici PDV-a utvrđuju poresku obavezu u poreskoj prijavi PPPDV. Od ove godine, postoji obaveza dostavljanja dodatne dokumentacije u SEF. Članom 4. Zakona o elektronskom fakturisanju bliže je uređena obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u sistemu elektronskih faktura. Ovu obavezu ima poreski dužnik: 1. obveznik PDV i 2. lice koje nije […]

Sindikat može za druge sindikalne organizacije koje su njegovi članovi da vodi poslovne knjige

Sindikat može za druge sindikalne organizacije koje su njegovi članovi da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje bez upisivanja u registar pružalaca računovodstvenih usluga o čemu je Ministarstvo finansija dalo mišljenje Broj: 011-00-00873/2022-16 dana 27. 10. 2022. Obratili ste se Ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtevom kojim tražite […]

Tehnička podrška za elektronski sertifikat

Da bi potpisali završni račun, neophodno je da zastupnik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. On se nalazi na eksternom mediju – usb-u ili kartici i predstavlja elektronsku potvrdu povezanosti između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Sertifikate izdaju sledeća sertifikaciona tela: Ministarstva unutrašnjih poslova – sertifikat na čipovanim ličnim […]