Pariteti isporuke i oznake koje se koriste u spoljnoj trgovini

Pariteti isporuke koji se primenjuju za sve vrste transporta EXW (Ex Works) – franko fabrika, preuzimanje robe od strane kupca u fabrici prodavca. Ovde su minimalne obaveze za prodavca dok sve troškove snosi kupac. FCA (Free Carrier) – franko prevoznik, prodavac predaje izvozno ocarinjenu robu prevozniku koga je odabrao kupac. […]

Račun, predračun, faktura, avansni račun

Preduzeća i preduzetnici prilikom poslovanja sa pravnim licima, imaju obavezu izdavanja računa – fakture. Koji tip računa ćemo izdati zavisi od načina uplate pravnog lica- dužnika našem preduzeću. Ako želimo da uplata bude izvršena pre isporuke robe ili pružanja usluge , izdajemo PREDRAČUN, odnosno PROFAKTURU. Ako želimo da uplata bude […]