Evidencija PDV-a u sistemu SEF

Obveznici PDV-a utvrđuju poresku obavezu u poreskoj prijavi PPPDV. Od ove godine, postoji obaveza dostavljanja dodatne dokumentacije u SEF. Članom 4. Zakona o elektronskom fakturisanju bliže je uređena obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura. Ovu obavezu ima poreski dužnik: 1. obveznik PDV i 2. […]

Sindikat može za druge sindikalne organizacije koje su njegovi članovi da vodi poslovne knjige

Sindikat može za druge sindikalne organizacije koje su njegovi članovi da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje bez upisivanja u registar pružalaca računovodstvenih usluga o čemu je Ministarstvo finansija dalo mišljenje Broj: 011-00-00873/2022-16 dana 27. 10. 2022. Obratili ste se Ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtevom kojim tražite […]

Tehnička podrška za elektronski sertifikat

Da bi potpisali završni račun, neophodno je da zastupnik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. On se nalazi na eksternom mediju – usb-u ili kartici i predstavlja elektronsku potvrdu povezanosti između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Sertifikate izdaju: Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova – sertifikat na čipovanim ličnim kartama, […]

Pariteti isporuke i oznake koje se koriste u spoljnoj trgovini

Pariteti isporuke koji se primenjuju za sve vrste transporta EXW (Ex Works) – franko fabrika, preuzimanje robe od strane kupca u fabrici prodavca. Ovde su minimalne obaveze za prodavca dok sve troškove snosi kupac. FCA (Free Carrier) – franko prevoznik, prodavac predaje izvozno ocarinjenu robu prevozniku koga je odabrao kupac. […]