Račun, predračun, faktura, avansni račun

Preduzeća i preduzetnici prilikom poslovanja sa pravnim licima, imaju obavezu izdavanja računa – fakture. Koji tip računa ćemo izdati zavisi od načina uplate pravnog lica- dužnika našem preduzeću. Ako želimo da uplata bude izvršena pre isporuke robe ili pružanja usluge , izdajemo PREDRAČUN, odnosno PROFAKTURU. Ako želimo da uplata bude […]