subvencije tax international

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini   I Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – drugi propis i 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021), člana 23. stav […]

tax international subvencije

Subvencije od 25 posto bespovratno za opremu

Dostupne su subvencije od 25% bespovratno za opremu. Projekat pod nazivom Srbija i EU –oprema za privredu je namenjen preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima, zadrugama, privrednim subjektima koji obavljaju proizvodnu / građevinsku delatnost. Sprovode ga Ministarstvo privrede, Razvojna agencija Srbije, odabrane poslovne banke i lizing kompanije. Pravo da se […]

tax international knjigovodstvo

Stvarni vlasnici

Ko su stvarni vlasnici privrednih subjekata u Srbiji i koje su njihove obaveze? Centralna evidencija stvarnih vlasnika je javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima – stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (registrovani subjekti). Uređena je Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni […]

tax international

Zakon o elektronskom fakturisanju

Jedan od najaktuelnijih propisa koji uređuju poslovanje privrednih subjekata u Srbiji je svakako ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2021, 129/2021 i 138/2022).   I. UVODNE ODREDBE   Predmet – zakon o elektronskom fakturisanju   Član 1. Ovim zakonom uređuju se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i […]

stručno

Stručno osposobljavanje i stručno usavršavanje

Stručno osposobljavanje i stručno usavršavanje Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018), u odredbama člana 201. propisana je mogućnost zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju i stručnom usavršavanju. Uredbe člana 201. Zakona o radu glase: Ugovor o stručnom osposobljavanju […]