sef tax international

Izmene u sef-u

Od 01.marta 2024.godine je proširena lista korisnika SEF – sistema elektronskih faktura.   Kada se faktura ne izdaje preko SEF-a   Privrednim subjektima koji nisu u sistemu elektronskih faktura i dalje izdajete fakturu u papiru ili u pojedinim slučajevima, elektronski, ukoliko je ona snabdevena elektronskim potpisom.   Kako da znate […]

Eko taksa

Eko taksa predstavlja prihod lokalne poreske uprave. Rok za podnošenje prijave, koji je prethodno bio kraj jula, je sada skraćen na 30. april. Ova promena je praćena i modifikacijom dinamike plaćanja. Od 2024. godine, taksu ćemo plaćati kvartalno, što predstavlja promenu u odnosu na dosadašnju praksu mesečnog plaćanja.   Ogranci pravnih lica […]

money tax internatonal

Kredit evropske investicione banke

Kredit evropske investicione banke je dugoročan kredit. Pravo na korišćenje sredstava po kreditnoj liniji sa Evrpskom investiconom bankom, imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a […]

serbia tax international working visa

Dozvola za rad

Počev od 1. februara 2024. godine, započinje primena novog postupka izdavanja jedinstvene dozvole za rad stranaca, kako je propisano Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (“Službeni glasnik RS”, broj 62/2023) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o strancima (“Službeni glasnik RS”, broj 62/2023). U “Službenom glasniku […]

tax international prevoz

Dolazak i odlazak s rada

Dokazivanje koji su troškovi nastali u vezi sa isplatom zaposlenom za dolazak i odlazak s rada, nije nimalo jednostavno. Da bi što bolje objasnili šta je potrebno da poslodavac ili zaposleni pribave kako ne bi plaćali uvećani porez, navodimo mišljenje Ministarstva finansija broj 011-00-528/2019 od 16.7. 2019.   Zakonom o […]