constructing tax international

Fizička lica u sistemu PDV-a u građevinarstvu

Fizička lica u sistemu PDV-a u građevinarstvu se u smislu računovodstva posmatraju kao preduzetnici. Oni vode knjigovodstvo. Imaju sve PDV evidencije kao i privredni subjekti, a PDV u građevinarstvu je kompleksno definisano. Nije ni nalik PDV-u u trgovini. Važe posebna pravila oporezivanja. Kada obveznik PDV – izvođač građevinskih radova vrši […]

tax international vat

Novi Pravilnik o PDV-u u primeni od 4. aprila 2024. godine

Novi Pravilnik o PDV-u je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 29/24, od 3. aprila 2024. Šta nam donosi ovaj novi Pravilnik o PDV-u koji je u primeni od 4. aprila 2024. godine. Evo šta treba da znate: 1️. PROMET DOBARA U CARINSKOM SKLADIŠTU: Sada je lakše ostvariti poresko oslobođenje […]

ax international carina

Nova pravila za promet dobara u carinskom skladištu

Nova pravila za promet dobara u carinskom skladištu i poresko oslobođenje za PDV je propisano novim Pravilnikom o PDV-u koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 29/24, od 3. aprila 2024. Šta nam donosi ovaj novi Pravilnik koji je u primeni od 4. aprila 2024. godine i koja su […]

freelance

FRILENS

Obaveštavamo sve frilensere da su do 30.aprila u obavezi podneti poresku prijavu zaprvi kvartal. Tax International pruža uslugu poreskog obračuna za frilens prihode. U današnjem digitalnom dobu, frilenseri su postali neizostavan deo naše ekonomske stvarnosti.  Njihova kreativnost, strast i posvećenost ne samo da obogaćuju našu zajednicu, već i pokreću inovacije […]

Eko taksa

Eko taksa predstavlja prihod lokalne poreske uprave. Rok za podnošenje prijave, koji je prethodno bio kraj jula, je sada skraćen na 30. april. Ova promena je praćena i modifikacijom dinamike plaćanja. Od 2024. godine, taksu ćemo plaćati kvartalno, što predstavlja promenu u odnosu na dosadašnju praksu mesečnog plaćanja.   Ogranci pravnih lica […]

tax international prevoz

Dolazak i odlazak s rada

Dokazivanje koji su troškovi nastali u vezi sa isplatom zaposlenom za dolazak i odlazak s rada, nije nimalo jednostavno. Da bi što bolje objasnili šta je potrebno da poslodavac ili zaposleni pribave kako ne bi plaćali uvećani porez, navodimo mišljenje Ministarstva finansija broj 011-00-528/2019 od 16.7. 2019.   Zakonom o […]