Inovaciona delatnost

Poreska olakšica – inovaciona delatnost   Novoosnovano privredno društvo koje se bavi inovacionom delatnošću može ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade svojih osnivača koji su zaposleni u tom društvu. Da bi steklo to pravo, društvo mora zadovoljiti sledeće uslove: Nije prošlo više od tri godine od osnivanja. […]

dvostrukog

Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine

Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine – u praksi   Država raspolaže poreskim suverenitetom koji izilazi iz njenog teritorijalnog suvereniteta kao jednog od osnovnih atributa vlasti. U teoriji međunarodnog javnog prava, poreskim suverenitetom jedne države smatra se pravo te države da oporezuje sva lica i predmete koji se nalaze […]

Porez za naknadu članova upravnog odbora, nadzornog odbora, članova saveta i tome slično

Za članove upravnog odbora, nadzornog odbora, naknade poslanika i odbornika za rad u skupštini i odborima, naknade sudskih veštaka i prevodilaca,stečajnih upravnika,naknada po osnovu izvršavanja poslova civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, plaća se porez na dohodak građana po odredbi člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana po […]

Digitalna imovina

Digitalna imovina – Poreski tretman digitalne imovine

Digitalna imovina je virtuelna imovina. Označava digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi, koji se može koristiti kao sredstvo razmene ili u svrhu ulaganja. Digitalna imovina oporezuje se porezom na kapitalne dobitke. Osnovica se dobija kada od prodajne cene oduzmemo nabavnu cenu digitalne imovine. Poreska […]

Pravo odbitka PDVa, www.taxinternational.biz www.tax-consulting.biz miarodic @tax_international @tax_serbia

Pravo odbitka PDV-a na osnovu kopije računa

Kako funkcioniše pravo odbitka PDV-a i da li ga možemo odbiti na osnovu kopije računa? Iako postoje nedoumice u praksi, primaoc kopije računa ili skeniranog računa ima pravo odbitka PDV-a. Uz ispunjenje ostalih uslova utvrđenih propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, pravo na prethodni PDV se može ostvariti […]