Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2021. godini

” Najniža mesečna osnovica doprinosa je najniži iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja. ” (Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje) Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje je propisano sledeće : najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade […]

Godišnji porez na dohodak građana

Neoporezivi iznos godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu iznosi 2.987.424,00 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2020. godini. Obveznici su fizička lica, rezidenti i nerezidenti, koja su u tekućoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje […]

Porez na zakup poslovnog prostora

Svaki privredni subjekat mora imati registrovano sedište. Za prostorije koje se koriste za obavljanje delatnosti, a nisu u vlasništvu privrednog subjekta, morate sačiniti ugovor o zakupu. Zakup se oporezuje na sledeći način: -ukoliko je zakupodavac fizičko lice, privredni subjekt – zakupac je dužan da obračuna i plati porez; -ukoliko je […]

Prednosti i ciljevi pdv-a

Šta su prednosti i koji su ciljevi pdv-a? Prednosti i ciljevi pdv-a su: Smanjivanje obima sive ekonomije i podsticanje lojalne konkurencije (demotiviše sivo tržište). Podsticanje i pojeftinjuje izvoz. Eliminisanje kumulativni efekat poreza na promet usluga što znatno pojeftinjuje proizvodnju i cene dobara (porez na porez). Uspostavljanje prihodno efikasnijeg i pravednijeg […]