Porez na zakup poslovnog prostora

Svaki privredni subjekat mora imati registrovano sedište. Za prostorije koje se koriste za obavljanje delatnosti, a nisu u vlasništvu privrednog subjekta, morate sačiniti ugovor o zakupu. Zakup se oporezuje na sledeći način: -ukoliko je zakupodavac fizičko lice, privredni subjekt – zakupac je dužan da obračuna i plati porez; -ukoliko je […]

Prednosti i ciljevi pdv-a

• Smanjivanje obima sive ekonomije i podsticanje lojalne konkurencije (demotiviše sivo tržište) • Podstiče i pojeftinjuje izvoz • Eliminiše kumulativni efekat poreza na promet usluga što znatno pojeftinjuje proizvodnju i cene dobara (porez na porez) • Uspostavljanje prihodno efikasnijeg i pravednijeg poreza na potrošnju – povećava broj obveznika i proširuje […]

Kako smanjiti PDV (porez na dodatu vrednost ) ?

Pravo na odbitak PDV-a obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (u daljem tekstu: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za […]