tax international knjigovodstvo

Stvarni vlasnici

Ko su stvarni vlasnici privrednih subjekata u Srbiji i koje su njihove obaveze? Centralna evidencija stvarnih vlasnika je javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima – stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (registrovani subjekti). Uređena je Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni […]

tax international

Zakon o elektronskom fakturisanju

Jedan od najaktuelnijih propisa koji uređuju poslovanje privrednih subjekata u Srbiji je svakako ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2021, 129/2021 i 138/2022).   I. UVODNE ODREDBE   Predmet – zakon o elektronskom fakturisanju   Član 1. Ovim zakonom uređuju se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i […]

ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost

ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost uređuje prava i obaveze pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, u vezi sa otvaranjem tekućeg i drugog platnog […]

Sindikat može za druge sindikalne organizacije koje su njegovi članovi da vodi poslovne knjige

Sindikat može za druge sindikalne organizacije koje su njegovi članovi da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje bez upisivanja u registar pružalaca računovodstvenih usluga o čemu je Ministarstvo finansija dalo mišljenje Broj: 011-00-00873/2022-16 dana 27. 10. 2022. Obratili ste se Ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtevom kojim tražite […]

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo? („Službeni glasnik RS“, br. 124/04, 27/05, 4/13, 21/15 i 44/18 – dr. zakon) Član 1. Ovom uredbom propisuju se kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – […]