Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

(„Službeni glasnik RS“, br. 124/04, 27/05, 4/13, 21/15 i 44/18 – dr. zakon) Član 1. Ovom uredbom propisuju se kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. […]

ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015 i 41/2018)

I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor. Prevoz tereta u drumskom saobraćaju obavlja […]

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

(“Sl. glasnik RS”, br. 89/2020) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se način i rokovi vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje popisom. Član 2 Pravno lice, odnosno preduzetnik, na početku poslovanja, vrši popis imovine i obaveza sa pojedinačno iskazanim […]