Obaveza poslodavca da izvrši obračun naknade zarade koja se obezbeđuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, od 4.11.2023, je ukinuta.

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ovaj zakon objavljen je u Službenom glasniku RS, pod brojem 92/2023 na dan 27. oktobra 2023. godine i stupio je na snagu 4. 11.2023. godine.  Član 1. Ovim zakonom uređuje se zdravstveno osiguranje u Republici […]

dvostrukog

Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine

Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine – u praksi   Država raspolaže poreskim suverenitetom koji izilazi iz njenog teritorijalnog suvereniteta kao jednog od osnovnih atributa vlasti. U teoriji međunarodnog javnog prava, poreskim suverenitetom jedne države smatra se pravo te države da oporezuje sva lica i predmete koji se nalaze […]

tax international knjigovodstvo

Stvarni vlasnici

Ko su stvarni vlasnici privrednih subjekata u Srbiji i koje su njihove obaveze? Centralna evidencija stvarnih vlasnika je javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima – stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (registrovani subjekti). Uređena je Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni […]

tax international

Zakon o elektronskom fakturisanju

Jedan od najaktuelnijih propisa koji uređuju poslovanje privrednih subjekata u Srbiji je svakako ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2021, 129/2021 i 138/2022).   I. UVODNE ODREDBE   Predmet – zakon o elektronskom fakturisanju   Član 1. Ovim zakonom uređuju se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i […]

ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost

ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost uređuje prava i obaveze pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, u vezi sa otvaranjem tekućeg i drugog platnog […]