Porez za naknadu članova upravnog odbora, nadzornog odbora, članova saveta i tome slično

Za članove upravnog odbora, nadzornog odbora, naknade poslanika i odbornika za rad u skupštini i odborima, naknade sudskih veštaka i prevodilaca,stečajnih upravnika,naknada po osnovu izvršavanja poslova civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, plaća se porez na dohodak građana po odredbi člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana po […]

Registar pružalaca računovodstvenih usluga

Od 01.januara 2023.godine u obavezi ste da poverite vođenje knjigovodstva agenciji upisanoj u registar pružalaca računovodstvenih usluga ili da imate zaposlenog knjigovođu. Postoje izuzeci kada je u pitanju poslovanje matičnih i zavisnih pravnih lica. Ali time se ne bavimo u ovom tekstu. Tax International doo je upisan u Registar. Svim […]

Registracija u sistemu elektronskih faktura

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge, pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU. Automatska registracija subjekata privatnog sektora će se vršiti u slučaju ukoliko se preko SEF-a zahteva izdavanje elektronske fakture privrednom subjektu koji se prethodno već nije samostalno registrovao. PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA ZA PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU […]