Koja dokumentacija je potrebna za prijavu radnika u radni odnos?

Potrebni su ugovor o radu i fotokopija lične karte. Radna knjižica više nije potrebna. U sekciji “Obrasci” možete skinuti šablon ugovora o radu. Svakako savetujemo svima da ukoliko su u mogućnosti, konsultuju advokata koji se bavi radnim pravom kako bi ugovor o radu bio što više prilagođen Vašim potrebama.

Agencijsko zapošljavanje

Sve agencije za zapošljavanje moraju uskladiti dokumentaciju sa zakonom koji je u nastavku. ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2019) Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje radi ustupanja na privremeni rad poslodavcu korisniku, […]