dvostrukog

Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine

Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine – u praksi   Država raspolaže poreskim suverenitetom koji izilazi iz njenog teritorijalnog suvereniteta kao jednog od osnovnih atributa vlasti. U teoriji međunarodnog javnog prava, poreskim suverenitetom jedne države smatra se pravo te države da oporezuje sva lica i predmete koji se nalaze […]

uredba

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo? („Službeni glasnik RS“, br. 124/04, 27/05, 4/13, 21/15 i 44/18 – dr. zakon) Član 1. Ovom uredbom propisuju se kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – […]