money tax internatonal

Kredit evropske investicione banke

Kredit evropske investicione banke je dugoročan kredit. Pravo na korišćenje sredstava po kreditnoj liniji sa Evrpskom investiconom bankom, imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a […]

tax international mia rodic

Ulazak u lance dobavljača

Razvojna agencija Srbije poziva privredna društvada se uključe u međunarodne lance vrednosti multinacionalnih kompanija. Javni poziv je objavljen 05. decembra 2023. godine i trajaće 90 dana, odnosno do 04. marta 2024. godine. USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove: Opšti uslovi: da je Podnosilac prijave u trenutku […]

start up subvencije tax international

Subvencije za samozapošljavanje u Novom Sadu još dva dana

Ukoliko razmišljate o pokretanju sopstvenog biznisa i ispunjavate uslove iz konkursa, možete da dobijete bespovratno 300.000-500.000 dinara uz pomoć subvencije za samozapošljavanje.   Tekst do konkursa je OVDE.   Prijava na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje je obavezna   Osnovna dokumentacija za prijavljivanje: lična karta ili druga važeća javna isprava […]

subvencije tax international

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini   I Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – drugi propis i 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021), člana 23. stav […]