Koje dokumente treba držati u vozilu prevoznika robe

Pri obavljanju javnog prevoza tereta u teretnom vozilu domaćeg prevoznika mora da se nalazi: – original izvoda licence za prevoz; – odgovarajuće isprave na osnovu kojih je mogućeutvrditi identitet vozača (lična karta, pasoš i sl.); – licenca vozača; – dokaz da je vozač radno angažovan u skladu sa propisima kojima […]