Get Adobe Flash player

Promena adrese

Promena adrese

Sedište društva je mesto na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva. Određuje se osnivačkim aktom ili odlukom skupštine društva.

Ako se promena sedišta vrši tako da se pored ulice i broja menja i mesto sedišta, tako da se društvo seli npr. iz Beograda u Pančevo, Registrator će izvršiti promenu poslovnog imena u delu koji se odnosi na mesto sedišta (bez zahteva i bez posebne naknade). Isto će biti učinjeno i ako društvo ima registrovano skraćeno poslovno ime koje u sebi sadrži i mesto sedišta. Međutim, ako društvo ima registrovane prevode poslovnog imena, potrebno je priložiti zahtev za promenu ovih podataka i odgovarajuću dokumentaciju i naknadu.

Promena adrese preduzeća

Potrebna dokumentacija:

Registraciona prijava promene sedišta,
odluka nadležnog organa o promeni sedišta,
dokaz o uplati naknade za promenu podataka.

Promena adrese radnje

Potrebna dokumentacija:

Registraciona prijava promene sedišta,
dokaz o uplati naknade za promenu podataka.