Get Adobe Flash player

Službeni list grada Novog Sada

2015

Broj 7 Broj 6 Broj 5 Broj 4 Broj 3 Broj 2 Broj 1

2014

Broj 67

Iz sadržaja ističemo:

Odluka o izmeni Odluke o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada u 2014. godini

Broj 66

Iz sadržaja ističemo:

Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada u 2014. godini