Get Adobe Flash player

Objedinjen šifarnik

Objedinjen šifarnik zanimanja i stručne spreme

10.01.01 Manipulant u proizvodnji bilja
10.01.01 Manipulant u proizvodnji bilja
10.02.01 Manipulant u stočarstvu
10.02.01 Manipulant u stočarstvu
10.05.01 Manipulant u prehrambenoj proizvodnji
10.05.01 Manipulant u prehrambenoj proizvodnji
10.05.31 Manipulant u proizvodnji pića
10.05.31 Manipulant u proizvodnji pića
10.06.01 Manipulant u preradi duvana
10.06.01 Manipulant u preradi duvana
10.09.01 Šumarski manipulant
10.09.11 Manipulant u ozelenjavanju i uređenju naselja
10.10.01 Odstranjivač piljevine i otpadaka
10.10.02 Manipulant u preradi drveta
10.10.51 Manipulant u obradi plute
10.10.61 Manipulant u proizvodnji pletenog nameštaja i galanterije od pruća
10.15.01 Rudarski manipulant
10.16.01 Metalurški manipulant
10.16.85 Manipulant u proizvodnji kablova i provodnika
10.18.01 Manipulant u obradi metala
10.19.01 Montersko - instalaterski manipulant
10.22.01 Manipulant u održavanju mašina i postrojenja
10.24.01 Elektroenergetski manipulant
10.25.01 Elektromehaničarski manipulant
10.25.21 Elektromehaničarski manipulant u serijskoj proizvodnji elemenata
10.25.22 Elektromehaničarski manipulant u sastavljanju serijskih elemenata
10.27.01 Telekomunikacioni manipulant
10.31.01 Hemijski manipulant
10.32.01 Gumarski manipulant
10.33.01 Manipulant u proizvodnji građevinskog materijala
10.33.11 Manipulant u preradi nemetala
10.34.01 Staklarski manipulant
10.35.01 Papirničarski manipulant
10.36.01 Grafičarski manipulant
10.39.01 Manipulant u tekstilstvu
10.40.01 Konfekcijski manipulant
10.41.01 Kožarsko-krznarski manipulant
10.42.01 Manipulant u proizvodnji obuće i kožne galanterije
10.45.01 Komunalni higijeničar
10.45.02 Čistač prostorija
10.45.03 Spremačica u zdravstvu
10.46.01 Tapetarski manipulant
10.47.01 Molersko-farbarski manipulant
10.52.01 Građevinarski manipulant
10.56.01 Saobraćajno-transportni manipulant
10.57.01 Manevrista
10.57.02 Stanični manipulant
10.58.01 Mornar
10.58.11 Čistač brodske mašine
10.60.01 PTT manipulant
10.61.01 Lučki manipulant
10.64.01 Trgovinski manipulant
10.65.01 Ugostiteljsko-turistički manipulant
10.86.74 Studijski manipulant
10.92.01 Farmaceutski manipulant
10.99.00 Lica bez zanimanja i stručne spreme
10.99.01 Nosač
10.99.02 Presvlakač dugmadi
10.99.03 Čistač obuće
20.01.00 Pomoćni-priučeni proizvođač bilja
20.01.00 Pomoćni-priučeni proizvođač bilja
20.01.01 Pomoćnik ratara-povrtara
20.01.01 Pomoćnik ratara-povrtara
20.01.11 Pomoćnik voćara-vinogradara
20.01.11 Pomoćnik voćara-vinogradara
20.01.21 Pomoćnik cvećara-vrtlara
20.01.21 Pomoćnik cvećara-vrtlara
20.01.41 Poljoprivredni traktorista
20.01.41 Poljoprivredni traktorista
20.02.00 Pomoćni - priučeni uzgajivač stoke i živine
20.02.00 Pomoćni - priučeni uzgajivač stoke i živine
20.02.01 Pomoćnik stočara
20.02.01 Pomoćnik stočara
20.02.21 Pomoćnik živinara
20.02.21 Pomoćnik živinara
20.03.00 Pomoćni-priučeni ribar i odgajivač ostalih životinja
20.03.00 Pomoćni-priučeni ribar i odgajivač ostalih životinja
20.03.01 Ribar na jezerima
20.03.01 Ribar na jezerima
20.03.02 Ribar na rekama
20.03.02 Ribar na rekama
20.03.03 Ribar na moru
20.03.03 Ribar na moru
20.03.11 Pomoćnik uzgajivača riba i školjki
20.03.11 Pomoćnik uzgajivača riba i školjki
20.04.01 Veterinarski higijeničar
20.04.01 Veterinarski higijeničar
20.05.00 Pomoćni - priučeni prerađivač hrane i pića
20.05.00 Pomoćni - priučeni prerađivač hrane i pića
20.05.01 Pomoćnik mlinara žitarica
20.05.01 Pomoćnik mlinara žitarica
20.05.02 Pomoćnik pekara
20.05.02 Pomoćnik pekara
20.05.03 Pomoćnik testeninara
20.05.03 Pomoćnik testeninara
20.05.04 Pomoćnik konditora
20.05.04 Pomoćnik konditora
20.05.05 Poslužilac uređaja za proizvodnju šećera
20.05.05 Poslužilac uređaja za proizvodnju šećera
20.05.06 Poslužilac uređaja za proizvodnju i preradu skroba
20.05.06 Poslužilac uređaja za proizvodnju i preradu skroba
20.05.07 Buregdžija
20.05.07 Buregdžija
20.05.08 Izrađivač kora
20.05.08 Izrađivač kora
20.05.11 Pomoćnik mlekara
20.05.11 Pomoćnik mlekara
20.05.12 Poslužilac uređaja za preradu voća i povrća
20.05.12 Poslužilac uređaja za preradu voća i povrća
20.05.13 Pomoćnik mesara
20.05.13 Pomoćnik mesara
20.05.14 Pomoćnik prerađivača riba
20.05.14 Pomoćnik prerađivača riba
20.05.15 Pomoćnik kuvara industrijskih jela
20.05.15 Pomoćnik kuvara industrijskih jela
20.05.16 Poslužilac uređaja za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
20.05.16 Poslužilac uređaja za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
20.05.21 Poslužilac uređaja za proizvodnju ulja i biljnih masti
20.05.21 Poslužilac uređaja za proizvodnju ulja i biljnih masti
20.05.31 Poslužilac uređaja za proizvodnju pića
20.05.31 Poslužilac uređaja za proizvodnju pića
20.05.41 Poslužilac uređaja za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina
20.05.41 Poslužilac uređaja za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina
20.05.42 Pomoćnik sladara
20.05.42 Pomoćnik sladara
20.05.51 Solar
20.05.51 Solar
20.05.52 Pripremač vode u proizvodnji vakuumirane soli
20.05.52 Pripremač vode u proizvodnji vakuumirane soli
20.05.61 Poslužilac uređaja za proizvodnju koncentrovane stočne hrane
20.05.61 Poslužilac uređaja za proizvodnju koncentrovane stočne hrane
20.06.00 Pomoćni - priučeni prerađivač duvana
20.06.00 Pomoćni - priučeni prerađivač duvana
20.06.01 Poslužilac uređaja za preradu duvana
20.06.01 Poslužilac uređaja za preradu duvana
20.06.02 Poslužilac uređaja za proizvodnju duvanskih proizvoda
20.06.02 Poslužilac uređaja za proizvodnju duvanskih proizvoda
20.09.00 Pomoćni - priučeni šumar
20.09.01 Pomoćnik uzgajivača šuma
20.09.04 Gonič zaprege
20.09.05 Šumski putar
20.09.06 Pomoćnik rukovaoca mehanizacije u šumarstvu
20.09.09 Ugljar
20.09.11 Pomoćnik uređivača zelenih površina
20.10.00 Pomoćni - priučeni prerađivač i obrađivač drveta
20.10.01 Pomoćnik rukovaoca uređaja za pripremu oblovine
20.10.02 Pomoćnik rukovaoca mašina i uređaja za grubu obradu drveta i ploča
20.10.05 Pomoćnik hidrotermičara drveta
20.10.06 Pripremač rezane građe za otpremu
20.10.09 Pomoćnik mašinskog obrađivača drveta pri impregnaciji
20.10.11 Pomoćnik izrađivača furnira i drvenih ploča
20.10.14 Popravljač drvenih ploča
20.10.21 Pomoćnik rukovaoca mašina za finu obradu drveta
20.10.24 Pomoćnik rukovaoca uređaja za lepljenje drveta
20.10.27 Pomoćnik rukovaoca mašina za izradu parketa
20.10.28 Pripremač elemenata lake ambalaže
20.10.29 Sastavljač masivne ambalaže
20.10.32 Pomoćnik rukovaoca mašina za površinsku obradu drveta
20.10.33 Pomoćnik izrađivača mekih delova nameštaja
20.10.34 Pomoćni stolar
20.10.35 Paker nameštaja i parketa
20.10.36 Drvorezbar
20.10.38 Pomoćnik izrađivača drvene galanterije
20.10.40 Pomoćnik izrađivača sportskih rekvizita od drveta
20.10.42 Pomoćnik izrađivača muzičkih instrumenata
20.10.44 Pomoćnik brodotesara
20.10.46 Pomoćnik brodostolara
20.10.51 Pomoćnik rukovaoca mašina za obradu plute
20.10.61 Pomoćnik izrađivača pletenog nameštaja i galanterije od pruća
20.10.65 Pomoćnik kolara
20.10.66 Pomoćnik bačvara
20.13.01 Poslužilac procesnih pumpi
20.13.02 Pomoćnik geobušača
20.15.00 Pomoćni - priučeni rudar
20.15.02 Pomoćnik rudara u podzemnoj eksploataciji
20.15.03 Poslužilac postrojenja podzemne eksploatacije
20.15.11 Pomoćnik rudara površinske eksploatacije
20.15.12 Poslužilac postrojenja površinske eksploatacije
20.15.21 Poslužilac postrojenja pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
20.15.22 Pomoćnik rudara za oplemenjivanje mineralnih sirovina
20.15.23 Pripremač uzoraka ruda i koncentrata
20.15.31 Pomoćnik rukovaoca postrojenja za proizvodnju nemetalnih minerala
20.15.42 Pomoćnik minera
20.16.00 Pomoćni - priučeni poslužilac metalurških postrojenja
20.16.03 Poslužilac postrojenja za proizvodnju gvožđa
20.16.04 Poslužilac postrojenja za proizvodnju ferolegura
20.16.05 Poslužilac postrojenja za proizvodnju čelika
20.16.06 Poslužilac postrojenja za valjanje i kovanje čelika
20.16.07 Poslužilac postrojenja za proizvodnju čeličnih cevi
20.16.08 Poslužilac postrojenja za hladno valjanje i vučenje čelika
20.16.25 Poslužilac postrojenja za proizvodnju glinice, anoda i aluminijuma
20.16.29 Poslužilac postrojenja za proizvodnju bakra
20.16.31 Poslužilac postrojenja za topljenje i livenje bakra i aluminijuma
20.16.32 Poslužilac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma valjanjem
20.16.33 Poslužilac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma presovanjem i izvlačenjem
20.16.34 Poslužilac postrojenja za termičku i hemijsku obradu bakra i aluminijuma
20.16.42 Poslužilac postrojenja za proizvodnju antimona
20.16.43 Poslužilac postrojenja za proizvodnju plemenitih metala
20.16.44 Poslužilac postrojenja za preradu plemenitih metala
20.16.46 Poslužilac postrojenja za proizvodnju olova i cinka
20.16.55 Poslužilac postrojenja za preradu olova
20.16.56 Poslužilac postrojenja za preradu cinka
20.16.57 Poslužilac postrojenja za preradu uglja
20.16.61 Poslužilac postrojenja za topljenje sivog i čeličnog liva
20.16.62 Poslužilac postrojenja za kalupovanje
20.16.63 Poslužilac postrojenja za obradu odlivaka
20.16.64 Poslužilac postrojenja za zavarivanje odlivaka
20.16.65 Poslužilac postrojenja za kokilni i kalupni liv
20.16.66 Poslužilac postrojenja za livenje obojenih metala
20.16.67 Poslužilac postrojenja za livenje preciznog liva
20.16.68 Poslužilac postrojenja za centrifugalni liv
20.16.81 Pomoćnik postrojenja za termičku obradu metala
20.16.82 Pomoćnik galvanizera
20.16.86 Poslužilac postrojenja za proizvodnju metalne užadi
20.16.87 Poslužilac postrojenja za proizvodnju kablova i provodnika
20.18.00 Pomoćni - priučeni obrađivač metala
20.18.01 Poslužilac podešenih strugova
20.18.02 Poslužilac podešenih glodalica
20.18.03 Poslužilac podešenih bušilica
20.18.04 Poslužilac podešenih rendisaljki
20.18.05 Poslužilac podešenih brusilica
20.18.06 Poslužilac podešenih oštrilica alata
20.18.07 Poslužilac uređaja za obradu metala peskarenjem
20.18.08 Pomoćnik gravera
20.18.09 Metalopolirac
20.18.11 Mašinski sekač - krojač metala
20.18.12 Brusač - sekač metala
20.18.13 Pomoćnik bravara
20.18.14 Pomoćnik brodobravara
20.18.15 Pomoćnik limara
20.18.16 Pomoćnik autolimara
20.18.17 Pomoćnik aviolimara
20.18.18 Pomoćnik brodolimara
20.18.21 Poslužilac mašina za izradu reznog alata
20.18.25 Pomoćnik izdavaoca alata
20.18.31 Pomoćnik kovača
20.18.32 Pomoćnik metalopresera
20.18.35 Poslužilac uređaja za elektrozavarivanje
20.18.36 Poslužilac uređaja za zavarivanje i rezanje gasom
20.18.38 Lemilac
20.18.43 Izrađivač sitne metalne galanterije
20.18.45 Pomoćnik zlatara
20.18.46 Pomoćnik srebrara - filigraniste
20.18.48 Izrađivač žičanih mreža i tkanina
20.18.49 Potkivač
20.19.00 Pomoćni - priučeni monter - instalater
20.19.03 Pomoćnik brodotrasera
20.19.04 Pomoćnik brodoskelara
20.19.05 Pomoćnik brodomontera
20.19.06 Pomoćnik montera brodskih mašina
20.19.07 Pomoćnik montera cevovoda
20.19.13 Pomoćnik montera metalnih konstrukcija
20.19.18 Pomoćnik montera metalnih proizvoda široke potrošnje
20.19.21 Pomoćnik mašinskog montera
20.19.41 Pomoćnik montera birotehničkih mašina
20.19.43 Pomoćnik montera mašina za šivenje
20.19.44 Pomoćnik montera uređaja hidraulike i pneumatike
20.19.46 Pomoćnik montera opreme za merenje i kontrolu
20.19.47 Pomoćnik montera časovnika
20.19.48 Sastavljač kotrljajućih ležaja
20.19.49 Sastavljač kliznih zatvarača
20.19.63 Pomoćnik montera gasoenergetskih postrojenja
20.19.71 Pomoćnik mašinskog instalatera
20.19.72 Pomoćnik vodoinstalatera
20.19.73 Pomoćnik instalatera grejanja
20.19.74 Pomoćnik instalatera klimatizacije
20.20.01 Pomoćni tehnički crtač
20.22.00 Pomoćni - priučeni mehaničar, mašinista
20.22.01 Pomoćnik mehaničara
20.22.20 Pomoćnik automehaničara
20.22.24 Autoperač - podmazivač
20.22.62 Punilac boca tehničkim gasovima
20.22.64 Pomoćnik mašiniste gasne stanice
20.22.65 Pomoćnik mašiniste za kompresorske stanice
20.22.71 Ložač parnih kotlova
20.22.75 Pomoćnik mašiniste za hidrotehnička postrojenja
20.24.00 Pomoćni - priučeni elektromonter
20.24.21 Pomoćnik elektromontera energetskih mašina i uređaja
20.24.32 Pomoćnik elektromontera instalacija i mašina
20.25.00 Pomoćni - priučeni elektromehaničar
20.25.02 Spajač elektrotehničkih elemenata
20.25.23 Sastavljač elektrožičanih snopova
20.25.24 Elektromotač
20.25.25 Impregnator elektronamotaja
20.25.31 Pomoćnik izrađivača električnih mašina i opreme
20.25.32 Pomoćnik izrađivača električnih proizvoda za domaćinstvo
20.25.33 Pomoćnik izrađivača električnih mernih instrumenata i sklopova
20.25.41 Pomoćnik izrađivača sijalica
20.25.42 Pomoćnik izrađivača baterija
20.25.43 Sastavljač akumulatora
20.25.64 Pomoćnik autoelektričara
20.26.00 Pomoćnik izrađivač - monter elektronskih proizvoda
20.26.01 Pomoćnik izrađivača elektronskih sklopova
20.26.02 Pomoćnik izrađivača štampanih ploča
20.26.03 Pomoćnik izrađivača silicijum-ploča
20.26.21 Pomoćni TV mehaničar
20.27.00 Pomoćni monter telekomunikacija
20.27.01 Pomoćnik montera telekomunikacionih vodova
20.27.02 Pomoćnik montera telekomunikacione opreme
20.28.01 Pomoćnik operatera proizvodnje i održavaja računarske opreme
20.31.00 Pomoćni izrađivač hemijskih proizvoda
20.31.01 Poslužilac hemijskih mašina i uređaja
20.31.11 Poslužilac postrojenja za proizvodnju i preradu eksploziva
20.31.21 Pomoćnik hemijskog laboranta
20.31.31 Punilac naftnih derivata
20.32.00 Pomoćni gumar i plastičar
20.32.01 Pripremač gumarskih poluproizvoda i proizvoda
20.32.02 Pomoćnik konfekcionara gumarskih proizvoda
20.32.03 Pomoćnik vulkanizera
20.32.11 Poslužilac mašina i uređaja za preradu polimera
20.33.00 Pomoćni proizvođač keramike i građevinskog materijala
20.33.01 Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskog materijala
20.33.02 Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskih elemenata
20.33.11 Poslužilac mašina i uređaja za preradu nemetala
20.33.15 Lončar - grnčar
20.34.00 Pomoćni staklar
20.34.01 Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju stakla
20.34.11 Pomoćnik stakloduvača
20.34.21 Pomoćnik obrađivača stakla
20.34.31 Pomoćnik optičara
20.35.00 Pomoćni izrađivač celuloze i papira
20.35.01 Poslužilac papirničarskih mašina i uređaja
20.36.00 Pomoćni grafičar
20.36.01 Poslužilac grafičkih mašina
20.36.25 Pomoćni grafički livac
20.36.61 Pomoćnik knjigovesca
20.36.62 Pomoćnik mašiniste grafičke obrade i prerade
20.36.63 Pomoćnik kartonažera
20.39.00 Pomoćni tekstilni radnik
20.39.01 Premotač tekstilnih vlakana
20.39.21 Pomoćnik prelca20.39.31 Pomoćnik tkača
20.39.32 Ćilimar
20.39.40 Ručni pletač
20.39.41 Pomoćnik pletača
20.39.42 Ručni čipkar
20.39.43 Vezilja
20.39.44 Užar
20.39.45 Štoper tekstila
20.39.46 Popravljač čarapa
20.39.51 Pomoćnik apretera tekstila
20.39.52 Pomoćnik belioca tekstila
20.39.53 Pomoćnik bojadisara tekstila
20.39.54 Pomoćnik štampara tekstila
20.39.55 Pomoćnik čistača tekstila
20.40.00 Pomoćni konfekcionar
20.40.01 Pomoćnik konfekcionara
20.40.23 Šivač tekstila
20.40.25 Pegler tekstilne konfekcije
20.40.31 Šivač kožne odeće
20.40.32 Šivač krznene odeće
20.40.45 Pomoćnik jorgandžije
20.41.00 Pomoćni obrađivač kože i krzna
20.41.01 Pomoćnik kožara i krznara
20.42.00 Pomoćni obućar i kožni galanterista
20.42.23 Pomoćnik izrađivača gornjih delova obuće
20.42.24 Pomoćnik izrađivača donjih delova obuće
20.42.29 Papučar
20.42.31 Pomoćnik izrađivača kožne galanterije
20.45.04 Perač rublja
20.45.05 Čistač prozora
20.45.15 Kupališni spasilac
20.45.22 Garderober
20.45.23 Garažer
20.45.31 Pomoćnik dimničara
20.45.41 Plinar
20.45.51 Grobar
20.45.61 Pomoćnik komunalnog putara
20.46.21 Pomoćnik tapetara
20.47.01 Pomoćnik molera - farbara
20.47.21 Pomoćnik metalofarbara - lakirera
20.47.41 Emajlirac
20.50.01 Figurant
20.52.00 Pomoćni građevinski radnik
20.52.01 Pomoćnik armirača
20.52.02 Pomoćnik betonirca
20.52.03 Pomoćnik tesara
20.52.04 Pomoćnik zidara
20.52.06 Pomoćnik montažera - utezača
20.52.07 Pomoćnik izolatera - asfaltera
20.52.11 Pomoćnik hidrograđevinara
20.52.13 Pomoćnik građevinskog minera
20.52.31 Pomoćni rukovalac jednostavnih građevinskih mašina
20.53.01 Pomoćnik podopolagača
20.53.02 Pomoćnik građevinskog keramičara
20.53.05 Pomoćnik građevinskog gipsara
20.53.08 Pomoćnik kamenoresca
20.53.09 Pomoćnik zastakljivača
20.56.02 Vozač lakih motornih vozila
20.56.11 Pratilac vozila
20.56.31 Vozač zaprežnog vozila
20.57.02 Saobraćajno-transportni pomoćnik
20.57.03 Ložač parnih lokomotiva
20.57.04 Čuvar pruge
20.57.13 Vozač pružnog motornog vozila
20.58.00 Krmar
20.58.01 Pomorski kormilar
20.58.02 Kormilar unutrašnje plovidbe
20.58.03 Kormilar tegljenice
20.58.04 Skelar - splavar
20.58.11 Motorista ložač
20.59.01 Pomoćnik vazduhoplovnog tehničara za prihvat i otpremu putnika i stvari
20.60.00 Pomoćni PTT radnik
20.60.01 Pomoćnik poštara
20.61.00 Pomoćni transportni vozač
20.61.11 Vozač viljuškara
20.61.12 Vozač traktora u unutrašnjem saobraćaju
20.61.13 Vozač elektro-kolica
20.61.14 Vozač utovarivača
20.61.31 Kranovođa
20.61.41 Žičničar
20.64.00 Rukovalac robom - pomoćni prodavac
20.64.01 Dostavljač robe
20.64.02 Paker
20.65.00 Pomoćni ugostitelj
20.65.05 Roštiljdžija
20.65.06 Pripremač pica
20.65.11 Pripremač namirnica
20.65.12 Pomoćnik brodskog kuvara
20.65.13 Servir
20.65.14 Pomoćnik brodskog konobara
20.65.15 Pomoćni kuvar
20.65.16 Pomoćnik poslastičara
20.65.21 Hotelski vratar
20.65.22 Sobarica
20.71.00 Pomoćni administrativni radnik
20.71.01 Pomoćnik administrativog tehničara
20.71.02 Kurir
20.71.11 Pomoćni daktilograf
20.71.12 Pomoćni stenodaktilograf
20.72.01 Čuvar
20.72.21 Pomoćni vatrogasac
20.86.20 Biletar - redar
20.86.63 Videotekar
20.88.01 Pomoćnik arhivara
20.90.00 Pomoćni medicinar
20.90.02 Bolničar
20.90.81 Relaksacioni maser
20.92.01 Poslužilac farmaceutskih uređaja i mašina
20.92.31 Pomoćnik biohemijsko-zdravstvenog laboranta
20.93.01 Socijalni hranitelj dece
20.93.11 Gerontodomaćin
20.93.21 Pomoćnik negovatelja dece ometene u razvoju
20.96.01 Kućna pomoćnica
20.96.02 Kućna negovateljica
20.96.31 Pomoćnik manikira - pedikira
20.96.40 Pomoćni ženski frizer
20.96.41 Pomoćni muški frizer
20.96.42 Berberin
20.96.51 Pomoćni kozmetičar
20.99.11 Četkar - metlar
20.99.12 Pomoćnik izrađivača kišobrana
20.99.15 Travar
20.99.22 Bižuter
20.99.40 Pomoćni fotograf
20.99.42 Izrađivač ramova
30.01.00 Proizvođač bilja
30.01.00 Proizvođač bilja
30.01.01 Ratar
30.01.01 Ratar
30.01.02 Povrtar
30.01.02 Povrtar
30.01.11 Voćar
30.01.11 Voćar
30.01.12 Vinogradar
30.01.12 Vinogradar
30.01.21 Cvećar
30.01.21 Cvećar
30.01.31 Poljoprivrednik za proizvodnju i zaštitu bilja
30.01.31 Poljoprivrednik za proizvodnju i zaštitu bilja
30.01.41 Rukovalac poljoprivrednih mašina
30.01.41 Rukovalac poljoprivrednih mašina
30.01.51 Hidromeliorator
30.01.51 Hidromeliorator
30.02.00 Uzgajivač stoke i živine
30.02.00 Uzgajivač stoke i živine
30.02.01 Uzgajivač goveda
30.02.01 Uzgajivač goveda
30.02.02 Uzgajivač konja
30.02.02 Uzgajivač konja
30.02.03 Uzgajivač ovaca i koza
30.02.03 Uzgajivač ovaca i koza
30.02.04 Uzgajivač svinja
30.02.04 Uzgajivač svinja
30.02.05 Poljoprivrednik za uzgoj stoke
30.02.05 Poljoprivrednik za uzgoj stoke
30.02.21 Uzgajivač živine
30.02.21 Uzgajivač živine
30.03.00 Ribar i odgajivač ostalih životinja
30.03.00 Ribar i odgajivač ostalih životinja
30.03.11 Uzgajivač riba i školjki
30.03.11 Uzgajivač riba i školjki
30.03.21 Uzgajivač malih i egzotičnih životinja
30.03.21 Uzgajivač malih i egzotičnih životinja
30.03.31 Uzgajivač ptica
30.03.31 Uzgajivač ptica
30.03.41 Pčelar
30.03.41 Pčelar
30.04.01 Veterinarski bolničar
30.04.01 Veterinarski bolničar
30.05.00 Prerađivač hrane i pića
30.05.00 Prerađivač hrane i pića
30.05.01 Mlinar žitarica
30.05.01 Mlinar žitarica
30.05.02 Pekar
30.05.02 Pekar
30.05.03 Testeninar
30.05.03 Testeninar
30.05.04 Konditor
30.05.04 Konditor
30.05.05 Rukovalac uređaja za proizvodnju šećera
30.05.05 Rukovalac uređaja za proizvodnju šećera
30.05.06 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu skroba
30.05.06 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu skroba
30.05.11 Mlekar
30.05.11 Mlekar
30.05.12 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu voća i povrća
30.05.12 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu voća i povrća
30.05.13 Mesar
30.05.13 Mesar
30.05.14 Prerađivač ribe
30.05.14 Prerađivač ribe
30.05.15 Kuvar industrijskih jela
30.05.15 Kuvar industrijskih jela
30.05.16 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
30.05.16 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
30.05.17 Medar
30.05.17 Medar
30.05.21 Uljar
30.05.21 Uljar
30.05.31 Rukovalac uređaja za proizvodnju pića
30.05.31 Rukovalac uređaja za proizvodnju pića
30.05.42 Rukovalac uređaja za obradu ječma i slada
30.05.42 Rukovalac uređaja za obradu ječma i slada
30.05.51 Rukovalac postrojenja za preradu soli
30.05.51 Rukovalac postrojenja za preradu soli
30.05.52 Vodar u solanama
30.05.52 Vodar u solanama
30.05.61 Rukovalac uređaja za proizvodnju koncentrovane stočne hrane
30.05.61 Rukovalac uređaja za proizvodnju koncentrovane stočne hrane
30.06.00 Prerađivač duvana
30.06.00 Prerađivač duvana
30.06.01 Rukovalac uređaja za preradu duvana
30.06.01 Rukovalac uređaja za preradu duvana
30.06.02 Rukovalac uređaja za proizvodnju cigareta
30.06.02 Rukovalac uređaja za proizvodnju cigareta
30.09.00 Šumar
30.09.01 Rasadničar u šumarstvu
30.09.02 Uzgajivač - čuvar šuma
30.09.03 Lovočuvar
30.09.06 Sekač šume motornom testerom
30.09.07 Rukovalac šumskog traktora
30.09.08 Žičničar u šumarstvu
30.09.11 Uređivač zelenih površina
30.09.12 Rukovalac mašina za ozelenjavanje naselja i uređenje predela
30.10.00 Prerađivač i obrađivač drveta
30.10.01 Rukovalac mašina za pripremu oblovine za obradu
30.10.02 Rukovalac mašina za razrezivanje trupaca
30.10.03 Rukovalac mašina za krojenje rezane građe, elemenata i ploča
30.10.04 Rukovalac mašina za usitnjavanje drveta
30.10.05 Proizvođač primarnih proizvoda od drveta
30.10.06 Hidrotermičar drveta
30.10.09 Mašinski obrađivač drveta pri impregnaciji
30.10.11 Izrađivač - obrađivač furnira
30.10.12 Izrađivač furnirskih ploča
30.10.15 Oblagač drvenih ploča
30.10.21 Rukovalac mašina za finu obradu drveta
30.10.23 Drvobrusač
30.10.24 Rukovalac uređaja za lepljenje drveta
30.10.25 Krojač furnira
30.10.27 Rukovalac mašina i uređaja za izradu parketa
30.10.28 Rukovalac mašina za izradu lake ambalaže
30.10.30 Sortirer drvenih elemenata i gotovih proizvoda
30.10.31 Izrađivač elemenata montažnih kuća
30.10.32 Rukovalac mašina za površinsku obradu drveta
30.10.33 Izrađivač mekih delova nameštaja
30.10.35 Stolar za montažu, opravke i održavanje
30.10.36 Stolar za dekor i umetničke predmete od drveta
30.10.37 Stolar za izradu šablona i ortopedskih pomagala
30.10.38 Izrađivač drvene galanterije
30.10.39 Modelar drvenih kalupa i peta
30.10.40 Izrađivač sportskih rekvizita od drveta
30.10.42 Izrađivač muzičkih instrumenata od drveta
30.10.43 Livački drvomodelar
30.10.44 Brodotesar
30.10.45 Brodograditelj elemenata od drveta
30.10.46 Brodostolar
30.10.48 Izdavalac drvoprerađivačkog alata i materijala
30.10.51 Rukovalac mašina za obradu plute
30.10.61 Izrađivač pletenog nameštaja i galanterije od pruća
30.10.65 Kolar
30.10.66 Bačvar
30.13.02 Geobušač
30.14.01 Rukovalac postrojenja za istraživanje i proizvodnju nafte i zemnog gasa
30.15.00 Rudar i oplemenjivač ruda
30.15.02 Rudar podzemne eksploatacije
30.15.03 Rukovalac jamske utovarne mehanizacije
30.15.04 Bušač u podzemnoj eksploataciji
30.15.05 Rukovalac jednostavne rudarske mehanizacije
30.15.11 Rudar površinske eksploatacije
30.15.12 Rukovalac bagera cikličnog delovanja
30.15.13 Rukovalac opreme za bušenje u površinskoj eksploataciji
30.15.21 Rukovalac uređaja za oplemenjivanje mineralnih sirovina
30.15.24 Rukovalac uređaja za usitnjavanje mineralnih sirovina
30.15.25 Floter rude
30.15.41 Skladištar rudarskih eksplozivnih sredstava
30.15.51 Rukovalac rudarskih transportnih postrojenja
30.15.52 Rukovalac rudarskih teških vozila
30.16.00 Rukovalac metalurških postrojenja
30.16.03 Rukovalac postrojenja za proizvodnju gvožđa
30.16.04 Rukovalac postrojenja za proizvodnju ferolegura
30.16.05 Rukovalac postrojenja za proizvodnju čelika
30.16.06 Rukovalac postrojenja za toplo valjanje čelika
30.16.07 Rukovalac postrojenja za proizvodnju čeličnih cevi
30.16.08 Rukovalac postrojenja za hladno valjanje i vučenje čelika
30.16.09 Rukovalac postrojenja za kovanje i presovanje čelika
30.16.10 Rukovalac postrojenja za doradu čeličnih proizvoda
30.16.22 Pripremač metalurških uzoraka
30.16.26 Rukovalac postrojenja za proizvodnju glinice
30.16.27 Rukovalac postrojenja za proizvodnju anode
30.16.28 Rukovalac postrojenja za proizvodnju aluminijuma
30.16.29 Rukovalac postrojenja za proizvodnju sirovog bakra
30.16.30 Rukovalac postrojenja za elektrolizu bakra
30.16.31 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma topljenjem i livenjem
30.16.32 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma valjanjem i kovanjem
30.16.33 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma presovanjem i izvlačenjem
30.16.34 Rukovalac postrojenja za termičku i hemijsku obradu bakra i aluminijuma
30.16.42 Rukovalac postrojenja za proizvodnju antimona
30.16.43 Rukovalac postrojenja za proizvodnju plemenitih metala
30.16.44 Rukovalac postrojenja za preradu plemenitih metala
30.16.47 Rukovalac postrojenja za proizvodnju olova i cinka
30.16.55 Rukovalac postrojenja za preradu olova
30.16.56 Rukovalac postrojenja za preradu cinka
30.16.57 Rukovalac postrojenja za preradu uglja
30.16.58 Rukovalac postrojenja za preradu koksnog gasa
30.16.65 Livački jezgrar - kalupar
30.16.67 Livac lakih i obojenih metala
30.16.69 Livac preciznog liva
30.16.81 Termoobrađivač metala
30.16.82 Galvanizer
30.16.86 Rukovalac postrojenja za proizvodnju metalnih užadi
30.16.87 Rukovalac postrojenja za proizvodnju kablova i provodnika
30.18.00 Obrađivač metala
30.18.01 Metalostrugar
30.18.02 Metaloglodač
30.18.03 Metalobušač
30.18.04 Metalorendisač
30.18.05 Metalobrusač
30.18.06 Oštrač alata
30.18.08 Graver
30.18.13 Bravar
30.18.14 Brodobravar
30.18.15 Limar
30.18.16 Autolimar
30.18.17 Aviolimar
30.18.18 Brodolimar
30.18.21 Rukovalac mašina za izradu reznog alata
30.18.25 Izdavalac alata
30.18.31 Kovač
30.18.32 Metalopreser
30.18.35 Elektrozavarivač
30.18.36 Zavarivač - rezač gasom
30.18.41 Puškar
30.18.42 Kotlar - kazandžija
30.18.43 Izrađivač metalnih zanatskih proizvoda
30.18.45 Zlatar - draguljar
30.18.46 Srebrar - filigranista
30.18.48 Metalopletač
30.18.51 Obrađivač metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem
30.19.00 Monter - instalater
30.19.03 Brodotraser elemenata
30.19.04 Brodoskelar
30.19.05 Brodomonter
30.19.06 Monter brodskih mašina
30.19.07 Monter cevovoda
30.19.08 Monter - ronilac
30.19.13 Monter metalnih konstrukcija
30.19.18 Monter metalnih proizvoda široke potrošnje
30.19.21 Mašinski monter
30.19.22 Monter alatnih mašina
30.19.23 Monter građevinskih i rudarskih mašina
30.19.25 Monter poljoprivrednih mašina
30.19.26 Monter liftova i žičara
30.19.31 Monter procesnih mašina i postrojenja
30.19.41 Monter birotehničkih mašina
30.19.43 Monter mašina za šivenje
30.19.44 Monter uređaja hidraulike i pneumatike
30.19.46 Monter opreme za merenje i kontrolu
30.19.47 Monter časovnika
30.19.48 Monter kotrljajućih ležaja
30.19.51 Monter drumskih vozila
30.19.53 Monter šinskih vozila
30.19.55 Monter motora sa unutrašnjim sagorevanjem
30.19.56 Monter aviomotora
30.19.61 Monter termoenergetskih postrojenja
30.19.63 Monter gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja
30.19.65 Monter hidroenergetskih postrojenja
30.19.71 Mašinski instalater
30.19.72 Vodoinstalater
30.19.73 Instalater grejanja
30.19.74 Instalater klimatizacije
30.20.01 Mašinski tehnički crtač
30.22.00 Mehaničar, mašinista, mašinbravar30.22.01 Mašinski mehaničar
30.22.05 Mehaničar za alatne mašine
30.22.10 Brodomehaničar
30.22.15 Motomehaničar
30.22.18 Mehaničar za artiljerijska oruđa
30.22.20 Automehaničar
30.22.23 Mehaničar za motocikle
30.22.24 Mehaničar za bicikle
30.22.25 Mehaničar za šinska vozila
30.22.30 Vazduhoplovni mehaničar
30.22.35 Mehaničar za građevinske mašine
30.22.36 Mehaničar za rudarske mašine
30.22.37 Mehaničar za poljoprivredne mašine
30.22.38 Mehaničar za lučku i pretovarnu mehanizaciju
30.22.41 Mehaničar za tekstilne mašine
30.22.42 Mehaničar za mašine prehrambene proizvodnje
30.22.43 Mehaničar za mašine duvanske proizvodnje
30.22.44 Mehaničar za grafičke mašine
30.22.45 Mehaničar za kožarske i obućarske mašine
30.22.46 Mehaničar za gumarske i plastičarske mašine
30.22.47 Mehaničar za mašine hemijske proizvodnje
30.22.48 Mehaničar za mašine za preradu nemetalnih materijala
30.22.49 Mehaničar za metalurška postrojenja
30.22.50 Precizni mehaničar
30.22.51 Mehaničar za birotehničke mašine
30.22.52 Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu
30.22.53 Časovničar
30.22.54 Mehaničar za mašine za šivenje
30.22.55 Mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju
30.22.56 Mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike
30.22.61 Mašinista termoenergetskih postrojenja
30.22.63 Mašinista gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja
30.22.64 Mašinista gasne stanice
30.22.65 Mašinista kompresorske stanice
30.22.67 Mašinista hidroenergetskih postrojenja
30.22.68 Mehaničar za ložišne i dimovodne uređaje
30.22.71 Mašinista za parne kotlove
30.22.73 Mehaničar za rashladne uređaje
30.22.75 Mašinista za hidrotehnička postrojenja
30.24.00 Elektromonter - instalater
30.24.03 Železnički elektroenergetičar
30.24.21 Elektromonter energetskih mašina i uređaja30.24.31 Elektroinstalater
30.24.32 Elektromonter instalacija i mašina
30.24.35 Izrađivač kablovskog pribora i priključaka
30.25.00 Elektromehaničar
30.25.01 Elektrotehnički crtač
30.25.31 Izrađivač električnih mašina i opreme
30.25.32 Izrađivač električnih proizvoda za domaćinstvo
30.25.33 Izrađivač električnih mernih instrumenata i sklopova
30.25.41 Izrađivač sijalica
30.25.42 Izrađivač baterija
30.25.51 Ispitivač električnih proizvoda
30.25.61 Elektromehaničar pogona
30.25.64 Autoelektričar
30.25.65 Železnički elektromehaničar
30.25.66 Brodski elektromehaničar
30.26.00 Izrađivač - monter elektronskih proizvoda
30.26.01 Izrađivač elektronskih sklopova
30.26.02 Izrađivač štampanih ploča
30.26.03 Izrađivač silicijum-ploča
30.26.21 Radio i TV mehaničar
30.26.24 Monter železničkih signalno-sigurnosnih uređaja
30.26.25 Monter elektronskih medicinskih uređaja
30.27.00 Monter telekomunikacionih mreža
30.27.01 Monter telekomunikacionih vodova
30.27.02 Monter telekomunikacione opreme
30.28.00 Elektromehaničar za računare
30.31.00 Izrađivač hemijskih proizvoda
30.31.01 Rukovalac hemijskih uređaja i mašina
30.31.02 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju hemijskih vlakana
30.31.11 Pirotehničar
30.31.21 Rukovalac hemijskih laboratorijskih uređaja
30.31.32 Petrohemijski destilater i rafiner
30.32.00 Gumar i plastičar
30.32.02 Konfekcionar gumarskih proizvoda
30.32.03 Vulkanizer
30.32.11 Rukovalac mašina i uređaja za preradu polimera
30.33.00 Proizvođač keramike i građevinskog materijala
30.33.01 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskog materijala
30.33.02 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskih elemenata
30.33.11 Rukovalac mašina i uređaja za preradu nemetala
30.33.21 Gipsomodelar
30.33.25 Monter keramičkih elektroizolacionih elemenata
30.34.00 Staklar
30.34.01 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju stakla
30.34.11 Stakloduvač
30.34.21 Obrađivač stakla
30.34.31 Optičar
30.35.00 Izrađivač celuloze i papira
30.35.01 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju celuloze i papira
30.35.11 Rukovalac mašina i uređaja za preradu papira
30.36.00 Grafičar
30.36.21 Štamparski ručni slagač
30.36.22 Grafički montažer
30.36.23 Slovoslagač na fotoslogu
30.36.25 Livac štampanih elemenata
30.36.26 Stereotipista
30.36.27 Štamparski monter - kopirista
30.36.31 Cinkograf
30.36.32 Pečatorezac
30.36.41 Reprofotograf
30.36.42 Grafički crtač - retušer
30.36.51 Štampar visoke štampe
30.36.52 Štampar ravne štampe
30.36.53 Štampar duboke štampe
30.36.61 Knjigovezac
30.36.62 Mašinista grafičke dorade i prerade
30.36.63 Kartonažer
30.36.71 Birografičar
30.39.00 Tekstilni radnik
30.39.21 Prelac
30.39.31 Tkač
30.39.32 Snovač
30.39.33 Vlaknar
30.39.34 Dorađivač vlaknina
30.39.41 Pletač
30.39.42 Čipkar
30.39.43 Vezeninar
30.39.44 Užar-mrežar
30.39.51 Apreter-dorađivač tekstila
30.39.52 Belilac tekstila
30.39.53 Bojadisar tekstila
30.39.54 Štampar tekstila
30.39.55 Čistač tekstila
30.40.00 Krojač i konfekcionar
30.40.22 Krojač tekstila
30.40.23 Šivač konfekcije
30.40.24 Krojač
30.40.26 Izrađivač narodnih nošnji
30.40.31 Krojač kožne odeće
30.40.32 Krojač krznene odeće
30.40.41 Šeširdžija
30.40.42 Modistkinja
30.40.43 Kapadžija
30.40.44 Kravatar
30.40.45 Jorgandžija
30.41.00 Obrađivač kože i krzna
30.41.21 Kožar
30.41.31 Krznar
30.42.00 Izrađivač obuće i kožne galanterije
30.42.21 Obućar
30.42.23 Izrađivač gornjih delova obuće
30.42.24 Izrađivač donjih delova obuće
30.42.31 Izrađivač kožne galanterije
30.42.33 Rukavičar
30.42.34 Tašner
30.42.41 Sarač
30.42.42 Opančar
30.45.02 Rukovalac komunalnih vozila
30.45.21 Kućepazitelj
30.45.31 Dimničar
30.45.61 Komunalni putar
30.46.21 Tapetar
30.46.22 Kolski tapetar
30.47.01 Moler-farbar
30.47.21 Metalofarbar - lakirer
30.47.31 Firmopisac
30.50.11 Rukovalac geodetskih aparata
30.52.01 Armirač
30.52.02 Betonirac
30.52.03 Tesar
30.52.04 Zidar
30.52.05 Vatrostalni zidar
30.52.06 Montažer - utezač
30.52.07 Izolater
30.52.08 Asfalter
30.52.09 Kaldrmar
30.52.11 Hidrograđevinar
30.52.12 Bunardžija
30.52.13 Građevinski miner
30.52.21 Izrađivač betonskih prefabrikata
30.52.22 Montažer građevinskih prefabrikovanih konstrukcija
30.52.31 Rukovalac jednostavnih građevinskih mašina
30.52.41 Građevinski tehnički crtač
30.52.51 Putar
30.52.67 Građevinski laboratorijski pripremač
30.53.01 Podopolagač
30.53.02 Građevinski keramičar
30.53.04 Teracer
30.53.05 Građevinski gipsar
30.53.06 Fasader
30.53.07 Pećar
30.53.08 Kamenorezac
30.53.09 Zastakljivač
30.56.00 Vozač drumskog vozila
30.56.01 Vozač traktora
30.56.02 Vozač putničkog automobila
30.56.03 Vozač kola hitne medicinske pomoći
30.56.04 Vozač teretnjaka
30.56.05 Vozač autobusa
30.56.06 Vozač tramvaja i trolejbusa
30.56.11 Kondukter u drumskom saobraćaju
30.57.11 Vozovođa
30.57.12 Suvozač mašinovođe vučnih vozila
30.57.13 Vozač motornih pružnih vozila
30.57.14 Mašinovođa manevarke
30.57.21 Kondukter u železničkom saobraćaju
30.58.00 Brodovođa
30.58.01 Pomorski brodovođa
30.58.02 Brodovođa unutrašnje plovidbe
30.58.11 Brodski mašinista
30.60.01 Poštar
30.60.11 Telefonista
30.60.12 Telegrafista
30.61.00 Rukovalac sredstava unutrašnjeg transporta
30.61.16 Rukovalac pretovarne mehanizacije
30.61.21 Rukovalac cevovodno-transportnih uređaja
30.61.31 Rukovalac dizalice
30.64.00 Prodavac
30.64.11 Prodavac robe svakodnevne potrošnje
30.64.21 Prodavac u maloprodaji prehrambene robe
30.64.22 Prodavac u maloprodaji parfimerije, bižuterije i igračaka
30.64.23 Prodavac u maloprodaji kože, gume i obuće
30.64.24 Prodavac u maloprodaji građevinskog i ogrevnog materijala
30.64.25 Prodavac u maloprodaji nameštaja
30.64.26 Prodavac u maloprodaji boja, lakova i hemikalija
30.64.27 Prodavac u maloprodaji naftnih derivata i gasa
30.64.28 Prodavac u maloprodaji sportske opreme i oružja
30.64.29 Prodavac u maloprodaji autodelova
30.64.30 Prodavac u maloprodaji gvožđarske, metalne i tehničke robe
30.64.31 Prodavac u maloprodaji muzičkih instrumenata
30.64.32 Prodavac u maloprodaji foto i optičke opreme
30.64.33 Prodavac u maloprodaji knjižarsko-kancelarijske robe
30.64.34 Prodavac u maloprodaji tekstila
30.64.35 Prodavac u maloprodaji mešovite robe
30.64.36 Prodavac u maloprodaji sredstava za poljoprivredu
30.64.61 Magacioner
30.65.00 Ugostitelj
30.65.13 Kelner
30.65.15 Kuvar jednostavnih jela
30.65.16 Poslastičar jednostavnih poslastica
30.65.17 Točilac pića
30.67.01 Brojač novca
30.67.02 Kasir
30.67.03 Inkasant
30.67.21 Evidentičar utrošaka
30.69.01 Unosilac podataka za računarsku obradu
30.71.01 Administrator
30.71.11 Daktilograf
30.72.01 Zaštitar imovine - portir
30.72.21 Rukovalac vatrogasnom opremom
30.87.01 Piker
30.87.02 Prikazivač filmova
30.88.21 Preparator kulturnih dobara
30.90.02 Bolničar - negovatelj
30.90.49 Babica
30.90.81 Maser - kupeljar
30.92.01 Rukovalac farmaceutskih mašina i uređaja
30.96.31 Pedikir
30.96.40 Frizer za žene
30.96.41 Frizer za muškarce
30.96.42 Frizer - vlasuljar
30.96.51 Kozmetičarski saradnik
30.99.12 Izrađivač kišobrana
30.99.13 Serviser sportske opreme
30.99.21 Biserdžija
30.99.23 Voskar
30.99.31 Preparator životinja
30.99.32 Dreser životinja
30.99.40 Fotograf
30.99.41 Roletnar
30.99.51 Krupije
31.05.41 Rukovalac uređaja za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina
31.05.41 Rukovalac uređaja za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina
40. Proiz vođači odeće
40.01.00 Poljoprivredni tehničar za proizvodnju bilja - ratarski tehničar
40.01.00 Poljoprivredni tehničar za proizvodnju bilja - ratarski tehničar
40.01.01 Ratarsko-povrtarski tehničar
40.01.01 Ratarsko-povrtarski tehničar
40.01.11 Voćarsko-vinogradarski tehničar
40.01.11 Voćarsko-vinogradarski tehničar
40.01.21 Cvećarsko-vrtlarski tehničar
40.01.21 Cvećarsko-vrtlarski tehničar
40.01.31 Tehničar zaštite bilja
40.01.31 Tehničar zaštite bilja
40.01.41 Tehničar poljoprivredne mehanizacije
40.01.41 Tehničar poljoprivredne mehanizacije
40.01.51 Tehničar poljoprivrednih melioracija
40.01.51 Tehničar poljoprivrednih melioracija
40.01.61 Agroekonomski tehničar
40.01.61 Agroekonomski tehničar
40.02.00 Poljoprivredni tehničar za uzgoj stoke i živine
40.02.00 Poljoprivredni tehničar za uzgoj stoke i živine
40.02.01 Tehničar stočarstva
40.02.01 Tehničar stočarstva
40.02.02 Trener sportskih konja
40.02.02 Trener sportskih konja
40.02.21 Tehničar živinarstva
40.02.21 Tehničar živinarstva
40.03.00 Poljoprivredni tehničar za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja
40.03.00 Poljoprivredni tehničar za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja
40.04.00 Veterinarski tehničar
40.04.00 Veterinarski tehničar
40.04.01 Veterinarski laborant
40.04.01 Veterinarski laborant
40.05.00 Prehrambeni tehničar
40.05.00 Prehrambeni tehničar
40.05.00 Tehničar za biotehnologiju
40.05.00 Tehničar za biotehnologiju
40.05.01 Tehničar mlevenja žitarica
40.05.01 Tehničar mlevenja žitarica
40.05.02 Tehničar proizvodnje hleba, peciva i testenina
40.05.02 Tehničar proizvodnje hleba, peciva i testenina
40.05.04 Tehničar konditorske proizvodnje
40.05.04 Tehničar konditorske proizvodnje
40.05.05 Tehničar proizvodnje šećera
40.05.05 Tehničar proizvodnje šećera
40.05.06 Tehničar proizvodnje i prerade skroba
40.05.06 Tehničar proizvodnje i prerade skroba
40.05.11 Tehničar prerade mleka
40.05.11 Tehničar prerade mleka
40.05.12 Tehničar prerade voća i povrća
40.05.12 Tehničar prerade voća i povrća
40.05.13 Tehničar prerade mesa i ribe
40.05.13 Tehničar prerade mesa i ribe
40.05.16 Tehničar proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
40.05.16 Tehničar proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
40.05.21 Tehničar proizvodnje ulja i biljnih masti
40.05.21 Tehničar proizvodnje ulja i biljnih masti
40.05.31 Tehničar proizvodnje piva
40.05.31 Tehničar proizvodnje piva
40.05.32 Tehničar proizvodnje vina
40.05.32 Tehničar proizvodnje vina
40.05.33 Tehničar proizvodnje žestokih pića
40.05.33 Tehničar proizvodnje žestokih pića
40.05.34 Tehničar proizvodnje bezalkoholnih pića
40.05.34 Tehničar proizvodnje bezalkoholnih pića
40.05.35 Tehničar proizvodnje mineralnih voda
40.05.35 Tehničar proizvodnje mineralnih voda
40.05.41 Tehničar proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina
40.05.41 Tehničar proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina
40.05.61 Tehničar proizvodnje koncentrovane stočne hrane
40.05.61 Tehničar proizvodnje koncentrovane stočne hrane
40.05.71 Prehrambeni fizičko-hemijski laborant
40.05.71 Prehrambeni fizičko-hemijski laborant
40.05.72 Prehrambeni mikrobiološki laborant
40.05.72 Prehrambeni mikrobiološki laborant
40.06.00 Tehničar prerade duvana
40.06.00 Tehničar prerade duvana
40.06.01 Tehničar prerade duvana
40.06.01 Tehničar prerade duvana
40.06.02 Tehničar proizvodnje cigareta
40.06.02 Tehničar proizvodnje cigareta
40.09.00 Šumarski tehničar
40.09.01 Tehničar uzgoja šuma
40.09.04 Tehničar iskorišćavanja šuma
40.09.06 Tehničar mehanizacije u šumarstvu
40.09.11 Tehničar ozelenjavanja naselja i uređenja predela
40.10.00 Tehničar prerade i obrade drveta
40.10.01 Tehničar sortiranja i guljenja trupaca
40.10.03 Tehničar prerade drveta u strugari
40.10.05 Tehničar primarne obrade drveta
40.10.06 Tehničar sušenja drveta
40.10.11 Tehničar proizvodnje furnira
40.10.13 Tehničar proizvodnje drvenih ploča vlaknatica i iverica
40.10.21 Tehničar grube i fine obrade drveta i ploča
40.10.23 Tehničar brušenja drveta i ploča
40.10.45 Tehničar izrade drvene konstrukcije plovila
40.10.49 Tehničar drvoprerađivačke tehnologije
40.13.00 Geološki tehničar
40.13.02 Tehničar geobušenja
40.13.03 Tehničar geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja
40.13.04 Tehničar istraživanja mineralnih sirovina
40.14.00 Tehničar eksploatacije nafte i zemnog gasa
40.14.01 Tehničar postrojenja za istraživanje i proizvodnju nafte i zemnog gasa
40.15.00 Rudarski tehničar
40.15.02 Rudarski tehničar podzemne eksploatacije
40.15.11 Rudarski tehničar površinske eksploatacije
40.15.22 Rudarski tehničar pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
40.15.42 Miner
40.15.43 Serviser rudarske opreme i uređaja za spasavanje
40.15.51 Tehničar rudarskog izvoznog postrojenja
40.15.61 Rudarski dispečer
40.16.00 Metalurški tehničar
40.16.03 Tehničar proizvodnje gvožđa
40.16.04 Tehničar proizvodnje ferolegura
40.16.05 Tehničar proizvodnje čelika
40.16.09 Tehničar kovanja i presovanja čelika
40.16.11 Tehničar valjanja čelika
40.16.22 Metalurški laborant
40.16.25 Tehničar proizvodnje glinice, anoda i aluminijuma
40.16.29 Tehničar proizvodnje bakra
40.16.35 Tehničar prerade bakra i aluminijuma
40.16.43 Tehničar proizvodnje plemenitih metala
40.16.44 Tehničar prerade plemenitih metala
40.16.47 Tehničar proizvodnje olova i cinka
40.16.49 Tehničar prerade olova i cinka
40.16.57 Tehničar prerade uglja
40.16.69 Tehničar proizvodnje odlivaka
40.16.81 Tehničar termičke obrade metala
40.16.82 Tehničar galvanizacije
40.16.86 Tehničar proizvodnje metalnih užadi
40.16.87 Tehničar proizvodnje kablova i provodnika
40.18.00 Mašinski tehničar - kontrolor kvaliteta
40.18.01 Univerzalni metalostrugar
40.18.02 Univerzalni metaloglodač
40.18.03 Univerzalni metalobušač
40.18.05 Univerzalni metalobrusač
40.18.06 Univerzalni oštrač alata
40.18.13 Univerzalni bravar
40.18.15 Univerzalni limar
40.18.16 Univerzalni autolimar
40.18.17 Univerzalni aviolimar
40.18.20 Alatničar
40.18.26 Metalomodelar
40.18.31 Univerzalni kovač
40.18.37 Univerzalni zavarivač
40.18.51 Tehničar obrade metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem
40.18.52 Tehničar mašinske robotike i fleksibilne automatike
40.18.53 Tehničar - tehnolog izrade metalnih ortopedskih pomagala
40.18.55 Tehničar - kontrolor mašinskih materijala
40.18.60 Tehničar - konstruktor alata i pribora
40.18.71 Tehničar - tehnolog obrade metala rezanjem
40.18.72 Tehničar - tehnolog obrade metala deformisanjem i odvajanjem
40.18.73 Tehničar - tehnolog zavarivanja
40.18.74 Tehničar planer obrade metala
40.19.00 Mašinski tehničar za brodogradnju i metalne konstrukcije
40.19.01 Tehničar - konstruktor plovila
40.19.03 Brodotraser
40.19.05 Tehničar - tehnolog gradnje plovila
40.19.11 Tehničar - konstruktor metalnih konstrukcija
40.19.13 Tehničar - tehnolog izrade metalnih konstrukcija
40.19.15 Tehničar - konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje
40.19.18 Tehničar - tehnolog izrade metalnih proizvoda široke potrošnje
40.19.21 Univerzalni mašinski monter
40.19.71 Univerzalni mašinski instalater
40.20.00 Mašinski tehničar - konstruktor
40.20.01 Tehničar konstruisanja mašinskih elemenata
40.21.00 Mašinski tehničar - tehnolog
40.21.05 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina
40.21.10 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina
40.21.15 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem
40.21.20 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila
40.21.25 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila
40.21.30 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova
40.21.35 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja mašinske mehanizacije
40.21.40 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja procesnih mašina i postrojenja
40.21.50 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike
40.21.56 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike
40.21.60 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja energetskih mašina i postrojenja
40.21.71 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja
40.21.73 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja
40.21.75 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja hidrotehničkih mašina i postrojenja
40.22.00 Mašinski tehničar - tehnolog održavanja mašina
40.22.01 Servisni mašinski mehaničar
40.22.05 Servisni mehaničar za alatne mašine
40.22.10 Servisni brodomehaničar
40.22.15 Servisni motomehaničar
40.22.19 Aviooružar
40.22.20 Servisni automehaničar
40.22.25 Servisni mehaničar za šinska vozila
40.22.30 Servisni vazduhoplovni mehaničar
40.22.35 Servisni mehaničar za građevinske mašine
40.22.36 Servisni mehaničar za rudarske mašine
40.22.37 Servisni mehaničar za poljoprivredne mašine
40.22.38 Servisni mehaničar za lučku i pretovarnu mehanizaciju
40.22.41 Servisni mehaničar za tekstilne mašine
40.22.42 Servisni mehaničar za mašine prehrambene proizvodnje
40.22.43 Servisni mehaničar za mašine duvanske proizvodnje
40.22.44 Servisni mehaničar za grafičke mašine
40.22.45 Servisni mehaničar za kožarske i obućarske mašine
40.22.46 Servisni mehaničar za gumarske i plastičarske mašine
40.22.47 Servisni mehaničar za mašine hemijske proizvodnje
40.22.48 Servisni mehaničar za mašine za preradu nemetala
40.22.49 Servisni mehaničar za metalurška postrojenja
40.22.50 Servisni precizni mehaničar
40.22.51 Servisni mehaničar za birotehničke mašine
40.22.52 Servisni mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu
40.22.53 Servisni časovničar
40.22.54 Servisni mehaničar za mašine za šivenje
40.22.55 Servisni mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju
40.22.56 Servisni mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike
40.22.61 Mehaničar za termoenergetska postrojenja
40.22.63 Mehaničar za gasoenergetska i pneumoenergetska postrojenja
40.22.67 Mehaničar za hidroenergetska postrojenja
40.22.69 Mehaničar za mašinske uređaje nuklearnih postrojenja
40.22.71 Mehaničar za termotehnička postrojenja
40.22.73 Servisni mehaničar za rashladne uređaje
40.22.75 Mehaničar za hidrotehnička postrojenja
40.24.00 Elektrotehničar energetike
40.24.01 Elektroenergetski tehničar
40.24.02 Elektroenergetski tehničar eksploatacije i održavanja
40.24.03 Elektroenergetski železnički tehničar eksploatacije i održavanja
40.24.04 Elektroenergetski aerodromski tehničar eksploatacije i održavanja
40.24.32 Elektromonterski tehničar instalacije i opreme
40.25.00 Elektrotehničar elektromehanike
40.25.01 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje elektrotehničkih proizvoda
40.25.03 Elektromehaničarski tehničar konstruisanja električnih delova
40.25.31 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje mašina i opreme
40.25.32 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje mašina za domaćinstvo
40.25.33 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje mernih instrumenata i sklopova
40.25.61 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme, proizvodnih mašina i pogona
40.25.62 Elektromehaničarski tehničar održavanja proizvoda za domaćinstvo
40.25.63 Elektromehaničarski tehničar održavanja mernih instrumenata i sklopova
40.25.64 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme drumskih vozila i pokretnih mašina
40.25.65 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme železničke vuče i vozila
40.25.66 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme brodova
40.25.67 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme žičara
40.25.68 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme, liftova i pokretnih stepenica
40.26.00 Elektrotehničar elektronike
40.26.01 Tehničar proizvodnje elektronskih proizvoda
40.26.21 Tehničar održavanja audio i video-aparata
40.26.22 Tehničar održavanja fono-uređaja i video-studija
40.26.23 Tehničar održavanja radio i televizijskih stanica
40.26.24 Tehničar održavanja elektronskih signalno-sigurnosnih uređaja
40.26.25 Tehničar održavanja medicinskih elektronskih uređaja
40.26.26 Tehničar održavanja elektronske opreme vazduhoplova
40.27.00 Elektrotehničar za telekomunikacije
40.27.01 Tehničar montaže telekomunikacionih mreža
40.27.02 Tehničar održavanja telekomunikacione opreme
40.27.31 Kinooperater
40.28.00 Elektrotehničar za računare
40.28.01 Tehničar proizvodnje i održavanja računarske opreme
40.31.00 Hemijsko-tehnološki tehničar
40.31.01 Hemijski tehničar
40.31.21 Hemijski laborant
40.31.32 Petrohemijski tehničar
40.32.00 Tehničar za tehnologiju gume i plastike
40.32.01 Gumarski tehničar
40.32.11 Polimerista
40.33.00 Tehničar za tehnologiju nemetala
40.33.01 Tehničar proizvodnje građevinskog materijala
40.33.11 Tehničar prerade nemetala
40.33.21 Tehničar izrade gipsanih ortopedskih modela
40.34.00 Tehničar za tehnologiju stakla
40.34.11 Tehničar stakloduvačke tehnologije
40.34.21 Tehničar obrade stakla
40.34.22 Stakloslikar
40.34.23 Brusač kristalnog stakla
40.34.31 Tehničar obrade optičkih elemenata
40.35.00 Tehničar za tehnologiju papira
40.35.01 Tehničar proizvodnje papira
40.35.11 Tehničar prerade papira
40.36.00 Tehničar grafičarske tehnologije
40.36.22 Štamparski slagač montažer
40.36.23 Fotoslagač
40.36.28 Štamparski mašinski slagač
40.36.31 Hemigraf
40.36.41 Reprofotograf
40.36.42 Retušer
40.36.51 Mašinista visoke štampe
40.36.52 Mašinista ravne štampe - ofset
40.36.53 Mašinista duboke štampe
40.36.54 Mašinista propusne štampe
40.36.61 Knjigovezački tehničar
40.36.62 Grafički tehničar dorade i prerade
40.36.72 Grafički laborant
40.39.01 Tekstilni tehničar
40.39.21 Tehničar predenja
40.39.32 Tehničar tkanja
40.39.33 Tehničar vlaknina
40.39.41 Tehničar pletenja
40.39.51 Oplemenjivač tekstila
40.40.00 Konfekcijski tehničar
40.40.01 Konfekcionar tekstila
40.40.31 Konfekcionar kožne i krznene odeće
40.41.00 Kožarsko-krznarski tehničar
40.41.01 Kožarsko-krznarski tehničar - tehnolog
40.42.00 Tehničar za obuću i kožnu galanteriju
40.42.21 Obućarski tehničar
40.42.31 Kožarski galanterista
40.45.21 Domar
40.46.00 Tapetarski tehničar
40.46.24 Tapetar-dekorater
40.47.21 Metalofarbarski tehničar
40.47.41 Izvođač površinske zaštite
40.50.00 Geodetski tehničar
40.50.21 Geometar
40.51.00 Arhitektonski tehničar
40.51.01 Tehničar visokogradnje
40.52.00 Građevinski tehničar
40.52.11 Tehničar hidrogradnje
40.52.31 Tehničar građevinske mehanizacije
40.52.52 Građevinski tehničar mehanizovanih pružnih radova
40.52.61 Tehničar građevinskih osnovnih radova
40.52.62 Tehničar niskogradnje
40.52.67 Građevinski laborant
40.53.10 Izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova
40.56.00 Tehničar drumskog saobraćaja
40.56.01 Vozač autobusa i teretnog motornog vozila
40.56.04 Vozač teretnog motornog vozila
40.56.05 Vozač autobusa
40.56.06 Vozač tramvaja i trolejbusa
40.56.12 Tehničar drumskog saobraćaja
40.56.21 Tehničar rent a kar-a
40.57.00 Tehničar železničkog saobraćaja
40.57.15 Mašinovođa parne vuče
40.57.16 Mašinovođa dizel-vuče
40.57.17 Mašinovođa elektro-vuče
40.57.31 Otpravnik vozova
40.57.41 Pregledač železničkih kola
40.58.00 Tehničar brodskog saobraćaja
40.58.01 Pomorski nautičar
40.58.02 Nautičar unutrašnje plovidbe
40.58.05 Rukovalac plovne naprave
40.58.11 Brodomašinski tehničar
40.58.12 Mašinista plovidbe
40.58.21 Tehničar pripreme plovila
40.58.22 Tehničar brodskih komunikacija
40.58.31 Brodski stjuard
40.59.00 Vazduhoplovni saobraćajni tehničar
40.59.01 Vazduhoplovni tehničar prihvata i otpreme putnika i stvari
40.59.31 Vazduhoplovna stjuardesa
40.59.90 Maturant vazduhoplovne gimnazije
40.60.00 Tehničar PTT saobraćaja
40.60.01 Tehničar poštanskog saobraćaja
40.60.11 Tehničar telefonskog saobraćaja
40.60.12 Tehničar telegrafskog saobraćaja
40.60.13 Radiooperater
40.61.00 Tehničar unutrašnjeg transporta
40.61.31 Tehničar pretovarnog saobraćaja
40.61.32 Tehničar pretovarnog postrojenja
40.61.41 Tehničar na žičari
40.64.00 Trgovački tehničar
40.64.21 Prodavac prehrambene robe
40.64.22 Prodavac parfimerije, bižuterije, nakita i dečjih igračaka
40.64.23 Prodavac obuće i galanterije
40.64.24 Prodavac građevinskog i ogrevnog materijala
40.64.25 Prodavac nameštaja
40.64.26 Prodavac boja, lakova i hemikalija
40.64.27 Prodavac naftnih derivata i gasa
40.64.28 Prodavac sportske opreme, oružja i municije
40.64.29 Prodavac vozila, poljoprivrednih mašina i delova
40.64.30 Prodavac metalne i elektrotehničke robe
40.64.31 Prodavac muzičkih instrumenata
40.64.32 Prodavac foto i optičke opreme
40.64.33 Prodavac školskog i kancelarijskog materijala, pribora i knjiga
40.64.34 Prodavac tekstilne robe
40.64.35 Prodavac mešovite robe
40.64.36 Prodavac hemikalija za poljoprivredu
40.64.37 Prodavac konsignacione robe
40.64.41 Trgovinski aranžer
40.64.51 Komercijalni kalkulant za unutrašnju trgovinu
40.64.52 Nabavljač robe
40.64.53 Komercijalni tehničar
40.64.61 Skladištar
40.65.00 Turistički i ugostiteljski tehničar
40.65.12 Brodski kuvar
40.65.13 Konobar
40.65.14 Brodski konobar
40.65.15 Kuvar
40.65.16 Poslastičar
40.65.22 Domaćica smeštajnih jedinica
40.65.23 Recepcionar
40.65.31 Turistički tehničar
40.67.00 Ekonomski tehničar
40.67.02 Blagajnik
40.67.04 Menjač novca
40.67.05 Tehničar platnog prometa
40.67.21 Knjigovođa
40.67.41 Bankarski tehničar
40.68.00 Pravni tehničar
40.68.01 Pravni tehničar za opšte poslove
40.68.11 Matičar
40.68.12 Upravni tehničar
40.69.00 Birotehničar
40.69.01 Računarski operater
40.69.11 Statističar obrađivač
40.70.21 Kadrovski administrator
40.71.00 Administrativni tehničar
40.71.01 Administrator pisarnice
40.71.12 Stenodaktilograf
40.71.21 Administrativno-tehnički sekretar
40.72.00 Tehničar samozaštite
40.72.01 Tehničar zaštite imovine
40.72.11 Tehničar poslova odbrane
40.72.21 Vatrogasac
40.72.30 Milicioner
40.72.50 Mlađi oficir
40.73.00 Tehničar osiguranja
40.73.01 Administrator osiguranja
40.73.02 Zastupnik osiguranja
40.73.04 Likvidator šteta
40.73.06 Tarifer osiguranja
40.75.01 Vaspitač
40.75.02 Učitelj i saradnik u nastavi
40.75.69 Učitelj muzike
40.75.73 Učitelj baleta
40.77.01 Instruktor praktične nastave
40.82.00 Maturant gimnazije jezičkog ili društvenog smera
40.83.00 Maturant gimnazije matematičkog ili prirodnog smera
40.83.01 Matematičko-tehnički saradnik
40.83.02 Matematičko-programerski saradnik
40.83.05 Tehničar za optičku fiziku
40.83.10 Laborant fizike
40.83.13 Laborant geofizike
40.83.20 Tehničar za mehaniku
40.83.27 Meteorološki tehničar
40.83.30 Laborant biologije
40.83.31 Tehničar za zaštitu životne sredine
40.83.32 Tehničar za mikrobiologiju
40.83.33 Tehničar za biohemiju i molekularnu biologiju
40.83.35 Tehničar za citologiju i citogenetiku
40.83.41 Tehničar za prostorno planiranje
40.83.90 Tehničar prirodno-matematičkog smera
40.85.00 Tehničar likovnih i primenjenih umetnosti
40.85.03 Tehničar televizijske ilustracije
40.85.11 Tehnički dizajner grafike
40.85.13 Tehnički dizajner ambalaže
40.85.31 Tehnički dizajner industrijskih proizvoda
40.85.33 Tehnički dizajner tekstila
40.85.51 Tehnički dizajner enterijera
40.85.61 Scenski dekorater
40.85.71 Likovni tehničar propagandista
40.86.00 Muzički i scenski izvođač
40.86.01 Artista - imitator0.86.02 Artista - parodista
40.86.03 Artista - mađioničar
40.86.04 Artista - žongler
40.86.05 Artista - fakir
40.86.06 Artista - trapezista
40.86.07 Artista - iluzionista
40.86.08 Artista - plesač
40.86.09 Maneken
40.86.11 Pozorišni šaptač
40.86.12 Tehnički asistent kostimografa
40.86.13 Tehnički asistent scenografa
40.86.14 Tehnički asistent režisera
40.86.15 Scenski oružar - pirotehničar
40.86.16 Rekviziter
40.86.17 Scenski masker - vlasuljar
40.86.21 Najavljivač estradno-revijalnog programa
40.86.22 Tehnički voditelj predstave
40.86.41 Glumac epizodista
40.86.51 Horski pevač
40.86.52 Pevač zabavne muzike
40.86.53 Pevač narodne muzike
40.86.54 Pevač džeza
40.86.61 Tehnički horski korepetitor
40.86.62 Diskotečni muzički operater
40.86.63 Fonotekar
40.86.64 Notni arhivar
40.86.65 Prepisivač nota
40.86.71 Tehnički organizator orkestra
40.86.72 Tehnički scenarista opere i baleta
40.86.73 Tehnički asistent snimatelja tona
40.86.74 Tehnički realizator muzičkog programa
40.86.75 Tehnički producent prenosa i snimanja javnih koncerata
40.86.78 Tehnički producent estradno-revijalnog programa
40.86.81 Baletski igrač
40.86.82 Folklorni igrač - pevač
40.86.91 Muzički izvođač
40.87.11 Tehnički asistent filmskog i televizijskog snimatelja
40.87.12 Tehnički asistent snimatelja radio-emisija
40.87.13 Tehnički asistent majstora svetla
40.87.14 Farist
40.87.15 Scenski rasvetljivač
40.87.16 Tehnički asistent filmskog i televizijskog montažera
40.87.21 Novinarski reporter
40.87.51 Tehničar propagande
40.88.00 Kulturološki tehničar
40.88.01 Arhivar
40.88.11 Knjižar
40.88.12 Knjižničar
40.88.33 Pomoćni arheolog
40.88.41 Korektor
40.88.43 Inokorespondent
40.90.00 Medicinski tehničar
40.90.02 Medicinska sestra
40.90.10 Medicinsko-laboratorijski tehničar
40.90.15 Kozmetičarska sestra
40.90.21 Pedijatrijska sestra
40.90.49 Ginekološko-akušerska sestra
40.90.55 Medicinsko-pedagoška sestra
40.90.67 Sanitarno-ekološka sestra
40.90.82 Fizioterapeutska sestra
40.90.97 Rentgenski (radiološki) tehničar
40.91.00 Stomatološki (zubni) tehničar
40.91.01 Stomatološka sestra
40.91.11 Stomatoprotetski laborant
40.92.00 Farmaceutski tehničar
40.92.01 Tehničar farmaceutske proizvodnje
40.92.21 Galensko-magistralni tehničar
40.92.31 Biohemijsko-zdravstveni laborant
40.92.41 Farmaceutski tehničar prometa robe
40.93.21 Negovatelj dece bez roditeljskog staranja i dece ometene u razvoju
40.94.01 Rekreativni vodič
40.94.02 Planinarski vodič
40.94.11 Sportsko-rekreativni demonstrator
40.94.12 Sportsko-rekreativni uvežbavač
40.96.40 Modni ženski frizer
40.96.41 Modni muški frizer
40.96.51 Kozmetičar
40.98.00 Verska zanimanja sa srednjom školom
40.99.00 Maturant gimnazije
40.99.40 Fotografski operater
50.01.00 Proizvođač bilja - specijalista
50.01.00 Proizvođač bilja - specijalista
50.01.01 Tehničar u ratarstvu - specijalista
50.01.01 Tehničar u ratarstvu - specijalista
50.01.02 Tehničar u povrtarstvu - specijalista
50.01.02 Tehničar u povrtarstvu - specijalista
50.01.03 Ratarsko-povrtarski laborant - specijalista
50.01.03 Ratarsko-povrtarski laborant - specijalista
50.01.11 Tehničar u voćarstvu - specijalista
50.01.11 Tehničar u voćarstvu - specijalista
50.01.12 Tehničar u vinogradarstvu - specijalista
50.01.12 Tehničar u vinogradarstvu - specijalista
50.01.13 Voćarsko vinogradarski laborant - specijalista
50.01.13 Voćarsko vinogradarski laborant - specijalista
50.01.21 Tehničar u cvećarstvu - specijalista
50.01.21 Tehničar u cvećarstvu - specijalista
50.01.22 Procesni organizator za proizvodnju ukrasnog bilja i biodekoraciju
50.01.22 Procesni organizator za proizvodnju ukrasnog bilja i biodekoraciju
50.01.23 Vrtlarski laborant - specijalista
50.01.23 Vrtlarski laborant - specijalista
50.01.31 Tehničar zaštite bilja - specijalista
50.01.31 Tehničar zaštite bilja - specijalista
50.01.41 Tehničar poljoprivredne mehanizacije - specijalista
50.01.41 Tehničar poljoprivredne mehanizacije - specijalista
50.01.51 Tehničar poljoprivrednih melioracija - specijalista
50.01.51 Tehničar poljoprivrednih melioracija - specijalista
50.02.00 Uzgajivač stoke i živine - specijalista
50.02.00 Uzgajivač stoke i živine - specijalista
50.02.01 Uzgajivač goveda - specijalista
50.02.01 Uzgajivač goveda - specijalista
50.02.02 Uzgajivač konja - specijalista
50.02.02 Uzgajivač konja - specijalista
50.02.03 Uzgajivač ovaca i koza - specijalista
50.02.03 Uzgajivač ovaca i koza - specijalista
50.02.04 Uzgajivač svinja - specijalista (u "Sl. listu SRJ" -> 30.02.04)
50.02.04 Uzgajivač svinja - specijalista (u "Sl. listu SRJ" -> 30.02.04)
50.02.21 Uzgajivač živine - specijalista (u "Sl. listu SRJ" -> 30.02.21)
50.02.21 Uzgajivač živine - specijalista (u "Sl. listu SRJ" -> 30.02.21)
50.02.31 Stočarski laborant - specijalista
50.02.31 Stočarski laborant - specijalista
50.03.00 Ribar i odgajivač ostalih životinja - specijalista
50.03.00 Ribar i odgajivač ostalih životinja - specijalista
50.03.04 Tehničar brodarskog ribarenja
50.03.04 Tehničar brodarskog ribarenja
50.03.11 Uzgajivač riba - specijalista
50.03.11 Uzgajivač riba - specijalista
50.03.21 Uzgajivač malih i egzotičnih životinja - specijalista
50.03.21 Uzgajivač malih i egzotičnih životinja - specijalista
50.03.41 Pčelar - specijalista
50.03.41 Pčelar - specijalista
50.04.00 Veterinarski tehničar - specijalista
50.04.00 Veterinarski tehničar - specijalista
50.04.01 Veterinarski laborant - specijalista
50.04.01 Veterinarski laborant - specijalista
50.05.00 Prerađivač hrane i pića - specijalista
50.05.00 Prerađivač hrane i pića - specijalista
50.05.01 Procesni organizator mlevenja žitarica
50.05.01 Procesni organizator mlevenja žitarica
50.05.02 Procesni organizator pekarske proizvodnje
50.05.02 Procesni organizator pekarske proizvodnje
50.05.04 Procesni organizator konditorske proizvodnje
50.05.04 Procesni organizator konditorske proizvodnje
50.05.05 Procesni organizator proizvodnje šećera
50.05.05 Procesni organizator proizvodnje šećera
50.05.06 Procesni organizator proizvodnje i prerade skroba
50.05.06 Procesni organizator proizvodnje i prerade skroba
50.05.11 Procesni organizator prerade mleka
50.05.11 Procesni organizator prerade mleka
50.05.12 Procesni organizator prerade voća i povrća
50.05.12 Procesni organizator prerade voća i povrća
50.05.13 Procesni organizator prerade mesa
50.05.13 Procesni organizator prerade mesa
50.05.14 Procesni organizator prerade ribe
50.05.14 Procesni organizator prerade ribe
50.05.15 Kuvar industrijskih jela - specijalista
50.05.15 Kuvar industrijskih jela - specijalista
50.05.16 Procesni organizator proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
50.05.16 Procesni organizator proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
50.05.21 Procesni organizator proizvodnje ulja i biljnih masti
50.05.21 Procesni organizator proizvodnje ulja i biljnih masti
50.05.31 Tehničar proizvodnje piva - specijalista
50.05.31 Tehničar proizvodnje piva - specijalista
50.05.32 Tehničar proizvodnje vina - specijalista
50.05.32 Tehničar proizvodnje vina - specijalista
50.05.33 Tehničar proizvodnje žestokih pića - specijalista
50.05.33 Tehničar proizvodnje žestokih pića - specijalista
50.05.34 Tehničar proizvodnje bezalkoholnih pića - specijalista
50.05.34 Tehničar proizvodnje bezalkoholnih pića - specijalista
50.05.35 Tehničar proizvodnje mineralnih voda - specijalista
50.05.35 Tehničar proizvodnje mineralnih voda - specijalista
50.05.41 Tehničar proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina - specijalista
50.05.41 Tehničar proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina - specijalista
50.05.42 Sladar
50.05.42 Sladar
50.05.43 Podrumar
50.05.43 Podrumar
50.05.51 Procesni organizator proizvodnje soli
50.05.51 Procesni organizator proizvodnje soli
50.05.61 Procesni organizator proizvodnje koncentrovane stočne hrane
50.05.61 Procesni organizator proizvodnje koncentrovane stočne hrane
50.05.71 Prehrambeni laborant - specijalista
50.05.71 Prehrambeni laborant - specijalista
50.06.00 Prerađivač duvana - specijalista
50.06.00 Prerađivač duvana - specijalista
50.06.01 Tehničar prerade duvana - specijalista
50.06.01 Tehničar prerade duvana - specijalista
50.09.00 Šumar - specijalista
50.09.01 Organizator procesa uzgoja i zaštite šuma i drvoreda
50.09.03 Organizator procesa lovstva
50.09.04 Organizator procesa iskorišćavanja šuma
50.09.05 Organizator šumskih radova - specijalista
50.09.07 Rukovalac šumskim zglobnim traktorom
50.09.11 Organizator procesa podizanja zelenih površina i uređenja naselja
50.10.00 Prerađivač i obrađivač drveta - specijalista
50.10.02 Rukovalac mašina za razrezivanje trupaca - specijalista
50.10.03 Organizator procesa prerade u strugari
50.10.05 Tehničar postrojenja za sušenje drveta - specijalista
50.10.09 Organizator procesa impregnacije drveta
50.10.11 Izrađivač furnira - specijalista
50.10.12 Organizator procesa proizvodnje furnira i ploča
50.10.13 Rukovalac linije uređaja za presovanje drvenih ploča - specijalista
50.10.21 Tehničar fine obrade drveta i ploča - specijalista
50.10.22 Organizator procesa proizvodnje finalnih proizvoda od drveta
50.10.23 Drvobrusač - specijalista
50.10.24 Rukovalac uređaja za lepljenje drveta - specijalista
50.10.26 Rukovalac mašina za obradu drveta sa numeričkim upravljanjem
50.10.31 Monter drvenih objekata - specijalista
50.10.32 Rukovalac linije uređaja za površinsku obradu drveta - specijalista
50.10.33 Izrađivač mekih delova nameštaja - specijalista
50.10.35 Stolar za izradu šablona i prototipova - specijalista
50.10.36 Stolar dekora i umetničkih predmeta od drveta - specijalista
50.10.37 Stolar za izradu ortopedskih pomagala - specijalista
50.10.38 Izrađivač drvene galanterije - specijalista
50.10.40 Izrađivač sportskih rekvizita od drveta - specijalista
50.10.42 Izrađivač muzičkih instrumenata od drveta - specijalista
50.10.43 Livački drvomodelar - specijalista
50.10.45 Izrađivač drvene konstrukcije plovila - specijalista
50.10.46 Brodostolar - specijalista
50.10.61 Izrađivač pletenog nameštaja i galanterije od pruća - specijalista
50.13.00 Geološki tehničar - specijalista
50.13.02 Geobušač - specijalista
50.13.04 Tehničar geoloških istraživanja za mineralne sirovine - specijalista
50.13.05 Tehničar geoloških istraživanja geofizike - specijalista
50.13.06 Tehničar geoloških istraživanja geotehnike - specijalista
50.13.07 Tehničar geoloških istraživanja hidrogeologije - specijalista
50.13.08 Tehničar geoloških istraživanja za naftu i zemni gas - specijalista
50.13.09 Geološki laborant - specijalista
50.14.00 Rukovalac postrojenja za eksploataciju nafte i zemnog gasa
50.14.01 Procesni organizator istraživanja i proizvodnje nafte i zemnog gasa
50.15.00 Rudar i oplemenjivač ruda - specijalista
50.15.02 Rudarski nadzornik podzemne eksploatacije
50.15.06 Tehničar specijalista za hidraulične podgrade
50.15.07 Tehničar specijalista na rudarskom kombajnu
50.15.08 Nadzornik provetravanja jame
50.15.11 Rudarski nadzornik površinske eksploatacije
50.15.12 Tehničar specijalista na bageru kontinuiranog delovanja
50.15.21 Procesni organizator pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
50.15.42 Miner - specijalista
50.16.00 Tehničar - rukovalac metalurških postrojenja - specijalista
50.16.02 Tehničar za pripremu rude i uložaka - specijalista
50.16.03 Tehničar proizvodnje gvožđa - specijalista
50.16.04 Tehničar proizvodnje ferolegura - specijalista
50.16.05 Tehničar proizvodnje čelika - specijalista
50.16.07 Rukovalac postrojenja za proizvodnju cevi - specijalista
50.16.08 Rukovalac postrojenja za vučenje čelika - specijalista
50.16.09 Tehničar kovanja i presovanja čelika - specijalista
50.16.10 Rukovalac postrojenja za ađustiranje i doradu čeličnih proizvoda - specijalista
50.16.11 Tehničar za toplovaljani čelik - specijalista
50.16.13 Tehničar za valjanje čelika u hladnom stanju - specijalista
50.16.22 Metalurški laborant - specijalista
50.16.25 Tehničar za proizvodnju glinice - speciijalista
50.16.26 Tehničar za proizvodnju anoda - specijalista
50.16.27 Tehničar za proizvodnju aluminijuma - specijalista
50.16.29 Tehničar proizvodnje bakra - specijalista
50.16.31 Rukovalac postrojenja za livenje bakra i aluminijuma - specijalista
50.16.32 Rukovalac postrojenja za valjanje i kovanje bakra i aluminijuma - specijalista
50.16.33 Rukovalac postrojenja za presovanje i izvlačenje bakra i aluminijuma - specijalista
50.16.35 Tehničar završne obrade aluminijuma - specijalista
50.16.43 Tehničar proizvodnje plemenitih metala - specijalista
50.16.44 Tehničar prerade plemenitih metala - specijalista
50.16.47 Tehničar proizvodnje olova - specijalista
50.16.48 Tehničar proizvodnje cinka - specijalista
50.16.49 Tehničar prerade olova - specijalista
50.16.50 Tehničar prerade cinka - specijalista
50.16.57 Tehničar prerade uglja - specijalista
50.16.59 Procesni organizator prerade uglja
50.16.65 Livac sivog liva
50.16.66 Livac čeličnog liva
50.16.67 Livac bakarnog liva
50.16.68 Livac aluminijumskog liva
50.16.73 Topioničar za sivi liv - specijalista
50.16.75 Topioničar za čelični liv - specijalista
50.16.77 Topioničar za lake i obojene metale - specijalista
50.16.78 Topioničar za livačke modele - specijalista
50.16.81 Termoobrađivač metala - specijalista
50.16.82 Galvanizer - specijalista
50.16.86 Tehničar proizvodnje metalnih užadi - specijalista
50.16.87 Tehničar za proizvodnju telekomunikacionih kablova - specijalista
50.16.88 Tehničar za proizvodnju energetskih kablova - specijalista
50.16.89 Tehničar za proizvodnju lakiranih žica - specijalista
50.16.90 Tehničar za proizvodnju plastificiranjih kablova - specijalista
50.18.00 Obrađivač metala - specijalista
50.18.01 Metalostrugar - specijalista
50.18.02 Metaloglodač - specijalista
50.18.03 Metalobušač - specijalista
50.18.04 Metalorendisač - specijalista
50.18.05 Metalobrusač - specijalista
50.18.06 Oštrač alata - specijalista
50.18.08 Graver - specijalista
50.18.10 Podešavač mašina za obradu metala rezanjem
50.18.13 Bravar - specijalista
50.18.14 Brodobravar - specijalista
50.18.15 Limar - specijalista
50.18.16 Autolimar - specijalista
50.18.17 Aviolimar - specijalista
50.18.21 Alatničar za rezne alate - specijalista
50.18.22 Alatničar za stezne pribore - specijalista
50.18.23 Alatničar za alate u obradi deformisanjem, odvajanjem i livenjem - specijalista
50.18.24 Alatničar za merne i kontrolne pribore - specijalista
50.18.26 Metalomodelar - specijalista
50.18.31 Kovač - specijalista
50.18.32 Metalopreser - specijalista
50.18.33 Podešavač mašina za obradu metala deformisanjem i odvajanjem
50.18.35 Elektrozavarivač - specijalista
50.18.36 Zavarivač gasom - specijalista
50.18.41 Puškar - specijalista
50.18.42 Kotlar-kazandžija - specijalista
50.18.43 Izrađivač metalnih zanatskih proizvoda - specijalista
50.18.45 Zlatar-draguljar - specijalista
50.18.46 Filigranista - specijalista
50.18.51 Obrađivač metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem - specijalista
50.18.55 Tehničar - kontrolor kvaliteta mašinskih materijala - specijalista
50.19.00 Monter-instalater - specijalista
50.19.03 Brodotraser - specijalista
50.19.05 Brodomonter - specijalista
50.19.06 Monter brodskih mašina - specijalista
50.19.07 Monter cevovoda - specijalista
50.19.08 Monter - ronilac - specijalista
50.19.13 Monter metalnih konstrukcija - specijalista
50.19.26 Monter liftova i žičara - specijalista
50.19.48 Monter kotrljajućih ležaja - specijalista
50.19.61 Monter termoenergetskih postrojenja - specijalista
50.19.63 Monter gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja - specijalista
50.19.65 Monter hidroenergetskih postrojenja - specijalista
50.19.72 Vodoinstalater - specijalista
50.19.73 Instalater grejanja - specijalista
50.19.74 Instalater klimatizacije - specijalista
50.21.00 Mašinski tehničar - tehnolog - specijalista
50.21.61 Tehničar za termoenergetska postrojenja - specijalista
50.21.69 Tehničar za mašine nuklearnog postrojenja - specijalista
50.21.81 Tehničar za ispitivanje mašina i uređaja - specijalista
50.21.84 Tehničar za ispitivanje saobraćajnih sredstava - specijalista
50.21.87 Tehničar za ispitivanje energetskih mašina i postrojenja - specijalista
50.22.00 Mehaničar, mašinista, mašinbravar - specijalista
50.22.05 Mehaničar za alatne mašine - specijalista
50.22.10 Brodomehaničar - specijalista
50.22.15 Motomehaničar - specijalista
50.22.18 Mehaničar za artiljerijska oruđa - specijalista
50.22.21 Automehaničar za putnička vozila - specijalista
50.22.22 Automehaničar za privredna vozila - specijalista
50.22.26 Mehaničar šinskih vozila za motore i agregate - specijalista
50.22.27 Mehaničar šinskih vozila za uređaje i mehanizme - specijalista
50.22.31 Vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme - specijalista
50.22.32 Vazduhoplovni mehaničar za strukture - specijalista
50.22.33 Vazduhoplovni mehaničar za tehničku kontrolu - specijalista
50.22.35 Mehaničar za građevinske mašine - specijalista
50.22.36 Mehaničar za rudarske mašine - specijalista
50.22.37 Mehaničar za poljoprivredne mašine - specijalista
50.22.38 Mehaničar za lučku i pretovarnu mehanizaciju - specijalista
50.22.41 Mehaničar za tekstilne mašine - specijalista
50.22.42 Mehaničar za mašine prehrambene proizvodnje - specijalista
50.22.43 Mehaničar za mašine duvanske proizvodnje - specijalista
50.22.44 Mehaničar za grafičke mašine - specijalista
50.22.45 Mehaničar za kožarske i obućarske mašine - specijalista
50.22.46 Mehaničar za gumarske i plastičarske mašine - specijalista
50.22.47 Mehaničar za mašine hemijske proizvodnje - specijalista
50.22.48 Mehaničar za mašine za preradu nemetala - specijalista
50.22.49 Mehaničar za metalurška postrojenja - specijalista
50.22.50 Precizni mehaničar - specijalista
50.22.51 Mehaničar za birotehničke mašine - specijalista
50.22.52 Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu - specijalista
50.22.53 Časovničar - specijalista
50.22.54 Mehaničar za mašine za šivenje - specijalista
50.22.55 Mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju - specijalista
50.22.56 Mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike - specijalista
50.22.61 Mehaničar za termoenergetska postrojenja - specijalista
50.22.63 Mehaničar za gasoenergetska i pneumoenergetska postrojenja - specijalista
50.22.64 Mašinista gasne stanice - specijalista
50.22.65 Mašinista kompresorske stanice - specijalista
50.22.67 Mehaničar za hidroenergetska postrojenja - specijalista
50.22.68 Mehaničar za ložišne i dimovodne uređaje - specijalista
50.22.69 Mehaničar za mašinske uređaje nuklearnih postrojenja - specijalista
50.22.71 Mehaničar za termotehnička postrojenja - specijalista
50.22.73 Mehaničar za rashladne uređaje - specijalista
50.22.75 Mehaničar za hidrotehnička postrojenja - specijalista
50.24.00 Elektroenergetičar - specijalista
50.24.02 Elektroenergetski tehničar eksploatacije i održavanja - specijalista
50.24.03 Elektroenergetski železnički tehničar eksploatacije i održavanja - specijalista
50.24.04 Elektroenergetski aerodromski tehničar eksploatacije i održavanja - specijalista
50.24.32 Elektromonterski tehničar električnih mreža - specijalista
50.24.33 Elektromonterski tehničar električnih mreža i postrojenja - specijalista
50.25.00 Elektromehaničar - specijalista
50.25.01 Elektromehaničarski tehničar pripreme proizvodnje električnih proizvoda - specijalista
50.25.61 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme proizvodnih mašina i pogona - specijalista
50.25.62 Elektromehaničarski tehničar održavanja proizvoda za domaćinstvo - specijalista
50.25.63 Elektromehaničarski tehničar održavanja mernih instrumenata i sklopova - specijalista
50.25.64 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme drumskih vozila i pokretnih mašina - specijalista
50.25.65 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme železničke vuče i vozila - specijalista
50.25.66 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme brodova - specijalista
50.25.67 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme žičara - specijalista
50.25.68 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme, liftova i pokretnih stepenica - specijalista
50.26.00 Elektroničar - specijalista
50.26.01 Tehničar proizvodnje elektronskih proizvoda-specijalista
50.26.21 Tehničar održavanja audio i video-aparata - specijalista
50.26.22 Tehničar održavanja fono i video-studija - specijalista
50.26.23 Tehničar održavanja radio i televizijskih stanica - specijalista
50.26.24 Tehničar održavanja elektronskih signalno-sigurnosnih uređaja - specijalista
50.26.25 Tehničar održavanja medicinskih elektronskih aparata - specijalista
50.26.26 Tehničar održavanja elektronske opreme vazduhoplova - specijalista
50.26.27 Tehničar održavanja elektronskih mernih i upravljačkih uređaja - specijalista
50.26.29 Tehničar održavanja energetsko-elektronskih uređaja - specijalista
50.27.00 Tehničar - monter telekomunikacija - specijalista
50.27.01 Tehničar montaže telekomunikacionih mreža - specijalista
50.27.02 Tehničar održavanja telekomunikacione opreme - specijalista
50.27.41 Tehničar održavanja telekomunikacionih uređaja - specijalista
50.27.42 Tehničar železničkih telekomunikacija - specijalista
50.27.43 Tehničar brodskih telekomunikacija - specijalista
50.27.44 Tehničar vazduhoplovnih komunikacija - specijalista
50.28.00 Tehničar proizvodnje i održavanja računarske opreme – specijalista
50.28.01 Tehničar proizvodnje računarske opreme - specijalista
50.28.21 Tehničar izrade programske opreme - specijalista
50.31.00 Tehničar neorganske hemijske tehnologije
50.31.01 Hemijski tehničar - specijalista
50.31.11 Tehničar pirotehnike - specijalista
50.31.21 Hemijski laborant - specijalista
50.31.32 Petrohemijski tehničar - specijalista
50.32.00 Gumar i plastičar - specijalista
50.32.01 Gumarski tehničar - specijalista
50.33.00 Proizvođač keramike i građevinskog materijala - specijalista
50.33.01 Proizvođač građevinskog materijala - specijalista
50.33.11 Proizvođač nemetala - specijalista
50.34.00 Staklar - specijalista
50.34.01 Tehničar za proizvodnju stakla - specijalista
50.34.11 Stakloduvački tehničar - specijalista
50.34.21 Obrađivač stakla - specijalista
50.35.00 Izrađivač celuloze i papira - specijalista
50.35.01 Tehničar proizvodnje papira - specijalista
50.36.00 Grafičar - specijalista
50.36.22 Štamparski slagač montažer - specijalista
50.36.23 Fotoslagač - specijalista
50.36.24 Grafičko-tehnički urednik
50.36.25 Livac štamparskih elemenata - specijalista
50.36.28 Štamparski mašinski slagač - specijalista
50.36.31 Hemigraf - specijalista
50.36.41 Reprofotograf - specijalista
50.36.51 Mašinista visoke štampe - specijalista
50.36.52 Mašinista ravne štampe - specijalista
50.36.53 Mašinista duboke štampe - specijalista
50.36.54 Mašinista propusne štampe - specijalista
50.36.61 Knjigovezački tehničar - specijalista
50.36.62 Grafički tehničar dorade i prerade - specijalista
50.39.00 Tekstilni tehničar - specijalista
50.39.21 Prelac - specijalista
50.39.31 Tkač - specijalista
50.39.33 Vlaknar - specijalista
50.39.41 Pletač - specijalista
50.39.51 Oplemenjivač tekstila - specijalista
50.40.00 Krojač i konfekcionar - specijalista
50.40.01 Konfekcionar tekstila - specijalista
50.40.02 Modelar konfekcije
50.40.24 Krojač - specijalista
50.40.31 Konfekcionar kožne i krznene odeće - specijalista
50.40.32 Krojač krznene odeće - specijalista
50.41.00 Kožarsko-krznarski tehničar - specijalista
50.41.01 Obrađivač kože i krzna - specijalista
50.42.21 Obućar - specijalista
50.42.22 Modelar obuće
50.42.31 Kožarski galanterista - specijalista
50.42.32 Modelar kožne galanterije
50.42.41 Sarač - specijalista
50.45.01 Procesni organizator za komunalne objekte
50.45.31 Dimničar - specijalista
50.45.43 Procesni organizator održavanja komunalnih vodoprivrednih objekata
50.46.22 Kolski tapetar - specijalista
50.46.24 Tapetar-dekorater - specijalista
50.47.01 Moler-farbar - specijalista
50.47.31 Firmopisac - specijalista
50.47.41 Izvođač površinske zaštite - specijalista
50.50.00 Geodetski tehničar - specijalista
50.50.21 Geometar specijalista za primenjenu geodeziju
50.50.22 Geometar specijalista za premer i katastar nepokretnosti
50.50.23 Geometar specijalista za komasacije i arondacije
50.51.00 Arhitektonski tehničar - specijalista za visokogradnju
50.51.01 Procesni organizator visokogradnje
50.51.02 Procesni organizator tehničke i zvučne izolacije
50.51.03 Procesni organizator industrijalizovane gradnje
50.51.31 Razrađivač urbanističkih projekata
50.51.32 Razrađivač prostornih planova i planova zaštite životne sredine
50.51.33 Maketar
50.52.00 Građevinski tehničar - specijalista
50.52.01 Armirač - specijalista
50.52.02 Betonirac - specijalista
50.52.03 Tesar - specijalista
50.52.04 Zidar - specijalista
50.52.05 Vatrostalni zidar - specijalista
50.52.07 Hidroizolater
50.52.08 Procesni organizator asfaltiranja
50.52.11 Procesni organizator hidrogradnje
50.52.21 Procesni organizator izgradnje i montaže građevinskih prefabrikata
50.52.31 Procesni organizator za građevinsku mehanizaciju
50.52.32 Građevinski tehničar mehanizacije visokogradnje - specijalista
50.52.33 Građevinski tehničar samohodne mehanizacije - specijalista
50.52.34 Procesni organizator za građevinska postrojenja
50.52.62 Procesni organizator niskogradnje
50.52.63 Građevinski tehničar geotehnike i fundiranja - specijalista
50.52.64 Građevinski kalkulant
50.52.67 Građevinski laborant - specijalista
50.53.01 Podopolagač - specijalista
50.53.02 Građevinski keramičar - specijalista
50.53.04 Teracer - specijalista
50.53.05 Građevinski gipsar - specijalista
50.53.07 Pećar - specijalista
50.53.08 Kamenorezac - specijalista
50.53.09 Zastakljivač - monter - specijalista
50.56.00 Tehničar drumskog saobraćaja - specijalista
50.56.04 Vozač teretnog motornog vozila - specijalista
50.56.05 Vozač autobusa u međunarodnom saobraćaju
50.56.12 Tehničar drumskog saobraćaja - specijalista
50.57.00 Tehničar železničkog saobraćaja - specijalista
50.57.18 Mašinovođa - specijalista
50.57.31 Otpravnik vozova - specijalista
50.57.41 Pregledač železničkih kola - specijalista
50.58.00 Tehničar brodskog saobraćaja - specijalista
50.58.01 Podoficir brodske palube
50.58.11 Podoficir brodske mašine
50.58.22 Podoficir za brodske radio-veze
50.58.41 Hidrauličar brodske prevodnice
50.59.00 Vazduhoplovni saobraćajni tehničar - specijalista
50.59.11 Vazduhoplovni mehaničar letač
50.59.21 Tehničar pripreme kontrole letenja - specijalista
50.59.23 Teodolista osmatrač u kontroli letenja
50.59.31 Vazduhoplovna stjuardesa - specijalista
50.60.00 Tehničar PTT saobraćaja - specijalista
50.60.01 Tehničar poštanskog saobraćaja - specijalista
50.61.00 Tehničar unutrašnjeg transporta - specijalista
50.61.21 Rukovalac cevovodno-transportnih uređaja - specijalista
50.61.31 Tehničar za lučki saobraćaj - specijalista
50.61.41 Procesni organizator rada žičare
50.64.00 Prodavac - specijalista
50.64.41 Trgovački aranžer propagandista
50.64.54 Procesni organizator nabavke, prodaje i skladištenja robe
50.64.55 Trgovački putnik
50.64.56 Spoljnotrgovinski kalkulant
50.65.00 Turistički i ugostiteljski tehničar - specijalista
50.65.13 Konobar - specijalista
50.65.15 Kuvar - specijalista
50.65.16 Poslastičar - specijalista
50.65.17 Barmen
50.65.24 Procesni organizator smeštaja i ishrane
50.65.31 Turistički tehničar - specijalista
50.67.00 Ekonomski tehničar - specijalista
50.67.21 Knjigovodstveni likvidator
50.67.22 Knjigovođa kontista
50.67.41 Kontrolo osnovnih bankarskih poslova
50.67.51 Carinik
50.68.00 Pravni tehničar - specijalista
50.68.12 Organizator mesne kancelarije
50.68.31 Evidentičar stvarnih prava
50.68.32 Sudsko-administrativni izvršitelj
50.70.21 Kadrovski administrator - specijalista
50.71.12 Debatni stenograf
50.71.21 Poslovni sekretar
50.72.01 Tehničar samozaštite - specijalista
50.72.21 Vatrogasac - specijalista
50.72.30 Milicioner - specijalista
50.73.03 Procenitelj šteta u domaćinstvu
50.77.65 Instruktor vožnje
50.83.01 Laborant matematike - specijalista
50.83.10 Laborant fizike - specijalista
50.83.13 Laborant geofizike - specijalista
50.83.14 Laborant nuklearne fizike - specijalista
50.83.25 Laborant astronomije - specijalista
50.83.30 Laborant biologije - specijalista
50.86.42 Kaskader
50.86.73 Snimatelj tona
50.86.76 Muzički šaptač
50.86.82 Folklorni koreograf
50.86.92 Klavirštimer
50.87.31 Fotoreporter
50.87.32 Kamerman snimatelj
50.88.01 Arhivar - specijalista
50.88.11 Knjižničar - dokumentalista
50.90.04 Medicinska sestra - specijalista u kardiovaskularno-pulmološkoj dijagnostici
50.90.06 Medicinska sestra - specijalista u nefrologiji
50.90.13 Medicinska sestra - specijalista u neurološkoj dijagnostici
50.90.14 Medicinska sestra - specijalista u psihijatriji
50.90.15 Medicinska sestra - specijalista u estetskoj medicini
50.90.19 Medicinska sestra - specijalista u transfuziologiji
50.90.21 Pedijatrijska sestra - specijalista u reanimaciji i intenzivnoj nezi
50.90.31 Medicinska sestra - specijalista instrumentiranja
50.90.38 Medicinska sestra - specijalista gipsanja
50.90.41 Medicinska sestra - specijalista u otorinolaringologiji
50.90.44 Medicinska sestra - specijalista u reanimaciji i intenzivnoj nezi
50.90.47 Medicinska sestra - specijalista u oftalmologiji
50.90.49 Akušerska sestra - specijalista
50.90.73 Medicinska sestra - specijalista u medicini rada
50.91.01 Stomatološka sestra - specijalista
50.91.11 Stomatoprotetski laborant fiksne protetike
50.91.12 Stomatoprotetski laborant mobilne protetike
50.91.13 Ortodontski laborant
50.92.21 Galensko-magistralni tehničar - specijalista za proizvodnju
50.92.22 Galensko-magistralni tehničar - specijalista za analitiku i kontrolu
50.92.31 Laboratorijski tehničar - biohemijski smer
50.92.32 Biohemijsko-zdravstveni laborant - specijalista mikrobioloških analiza
50.92.33 Biohemijsko-zdravstveni laborant - specijalista hemato-citoloških analiza
50.92.42 Farmaceutski tehničar - specijalista obrade podataka o lekovima
50.94.05 Alpinistički vodič
50.94.06 Jamski vodič
50.94.07 Sportsko-rekreativni vodič
50.94.12 Sportsko-rekreativni uvežbavač - specijalista
50.95.01 Sportski instruktor
50.96.41 Frizer - specijalista
50.96.51 Kozmetičar - specijalista
60. Zanim anja PTT saobraćaja
61.01.00 Poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja
61.01.00 Poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja
61.01.01 Ratarski operativni tehnolog
61.01.01 Ratarski operativni tehnolog
61.01.02 Povrtarski operativni tehnolog
61.01.02 Povrtarski operativni tehnolog
61.01.11 Voćarski operativni tehnolog
61.01.11 Voćarski operativni tehnolog
61.01.12 Vinogradarski operativni tehnolog
61.01.12 Vinogradarski operativni tehnolog
61.01.21 Cvećarski operativni tehnolog
61.01.21 Cvećarski operativni tehnolog
61.01.31 Operativni tehnolog zaštite bilja
61.01.31 Operativni tehnolog zaštite bilja
61.01.41 Operativni tehnolog poljoprivredne mehanizacije
61.01.41 Operativni tehnolog poljoprivredne mehanizacije
61.01.51 Operativni tehnolog poljoprivrednih melioracija
61.01.51 Operativni tehnolog poljoprivrednih melioracija
61.02.00 Poljoprivredni inženjer za stočarstvo i živinarstvo
61.02.00 Poljoprivredni inženjer za stočarstvo i živinarstvo
61.02.01 Stočarski operativni tehnolog
61.02.01 Stočarski operativni tehnolog
61.03.00 Poljoprivredni inženjer za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja
61.03.00 Poljoprivredni inženjer za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja
61.04.01 Veterinarski laboratorijski analitičar
61.04.01 Veterinarski laboratorijski analitičar
61.05.00 Inženjer prehrambene tehnologije
61.05.00 Inženjer prehrambene tehnologije
61.05.01 Operativni tehnolog prerade žita
61.05.01 Operativni tehnolog prerade žita
61.05.02 Operativni tehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina
61.05.02 Operativni tehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina
61.05.04 Operativni tehnolog konditorske proizvodnje
61.05.04 Operativni tehnolog konditorske proizvodnje
61.05.05 Operativni tehnolog proizvodnje šećera
61.05.05 Operativni tehnolog proizvodnje šećera
61.05.06 Operativni tehnolog proizvodnje i prerade skroba
61.05.06 Operativni tehnolog proizvodnje i prerade skroba
61.05.11 Operativni tehnolog prerade mleka
61.05.11 Operativni tehnolog prerade mleka
61.05.12 Operativni tehnolog prerade voća i povrća
61.05.12 Operativni tehnolog prerade voća i povrća
61.05.13 Operativni tehnolog prerade mesa i ribe
61.05.13 Operativni tehnolog prerade mesa i ribe
61.05.16 Operativni tehnolog proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
61.05.16 Operativni tehnolog proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
61.05.21 Operativni tehnolog proizvodnje ulja i biljnih masti
61.05.21 Operativni tehnolog proizvodnje ulja i biljnih masti
61.05.31 Operativni tehnolog proizvodnje pića
61.05.31 Operativni tehnolog proizvodnje pića
61.05.41 Operativni tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina
61.05.41 Operativni tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina
61.05.42 Operativni tehnolog proizvodnje slada
61.05.42 Operativni tehnolog proizvodnje slada
61.05.51 Operativni tehnolog proizvodnje soli
61.05.51 Operativni tehnolog proizvodnje soli
61.05.61 Operativni tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane
61.05.61 Operativni tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane
61.06.00 Inženjer tehnologije prerade duvana
61.06.00 Inženjer tehnologije prerade duvana
61.06.01 Operativni tehnolog prerade duvana
61.06.01 Operativni tehnolog prerade duvana
61.06.02 Operativni tehnolog proizvodnje cigareta
61.06.02 Operativni tehnolog proizvodnje cigareta
61.09.00 Inženjer šumarstva
61.09.03 Operativni organizator lovstva
61.09.06 Operativni organizator mehanizacije u šumarstvu
61.10.00 Inženjer tehnologije prerade i obrade drveta
61.10.01 Operativni tehnolog pripreme prerade drveta
61.10.02 Operativni tehnolog prerade drveta
61.10.42 Operativni tehnolog izrade muzičkih instrumenata od drveta
61.13.00 Inženjer geologije
61.13.02 Operativni tehnolog geobušenja
61.13.16 Operativni geolog
61.14.00 Inženjer rudarstva za eksploataciju nafte i zemnog gasa
61.14.01 Naftnorudarski operativni tehnolog
61.15.00 Inženjer rudarstva
61.15.02 Rudarski operativni tehnolog podzemne eksploatacije
61.15.08 Operativni tehnolog provetravanja jame
61.15.11 Rudarski operativni tehnolog površinske eksploatacije
61.15.21 Operativni tehnolog pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
61.15.43 Operativni organizator spasavanja u rudniku
61.15.44 Operativni tehnolog zaštite na radu u rudniku
61.16.00 Inženjer metalurgije
61.16.03 Operativni tehnolog proizvodnje gvožđa, čelika i ferolegura
61.16.11 Operativni tehnolog plastične prerade čelika
61.16.18 Operativni tehnolog metalurške toplotehnike
61.16.19 Operativni tehnolog metalurških istraživanja
61.16.35 Operativni tehnolog prerade bakra i aluminijuma
61.16.47 Operativni tehnolog proizvodnje olova i cinka
61.16.49 Operativni tehnolog prerade olova i cinka
61.16.57 Operativni tehnolog prerade uglja
61.16.69 Operativni tehnolog proizvodnje odlivaka
61.16.81 Operativni tehnolog termičke obrade metala
61.16.82 Operativni tehnolog galvanizacije
61.16.87 Operativni tehnolog proizvodnje kablova i provodnika
61.18.00 Mašinski inženjer
61.18.60 Operativni konstruktor alata i pribora
61.18.70 Operativni tehnolog obrade metala
61.18.74 Operativni tehnolog normiranja obrade metala
61.18.75 Operativni planer obrade metala
61.18.76 Operativni tehnolog kontrole kvaliteta obrade metala
61.19.00 Mašinski inženjer za brodogradnju i metalne konstrukcije
61.19.01 Operativni konstruktor plovila
61.19.05 Operativni tehnolog gradnje plovila
61.19.11 Operativni konstruktor metalnih konstrukcija
61.19.13 Operativni tehnolog izrade metalnih konstrukcija
61.19.15 Operativni konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje
61.19.18 Operativni tehnolog izrade metalnih proizvoda široke potrošnje
61.20.00 Mašinski inženjer - konstruktor
61.20.01 Operativni konstruktor mašinskih elemenata
61.20.05 Operativni konstruktor alatnih mašina
61.20.10 Operativni konstruktor brodskih mašina i uređaja
61.20.15 Operativni konstruktor motora sa unutrašnjim sagorevanjem
61.20.20 Operativni konstruktor drumskih vozila
61.20.24 Operativni konstruktor motocikala i bicikala
61.20.25 Operativni konstruktor šinskih vozila
61.20.30 Operativni konstruktor vazduhoplova
61.20.35 Operativni konstruktor mašinske mehanizacije
61.20.40 Operativni konstruktor procesnih mašina i postrojenja
61.20.50 Operativni konstruktor mašina i uređaja precizne tehnike
61.20.54 Operativni konstruktor mašina za šivenje
61.20.56 Operativni konstruktor uređaja hidraulike i pneumatike
61.20.61 Operativni konstruktor termoenergetskih postrojenja
61.20.63 Operativni konstruktor gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja
61.20.67 Operativni konstruktor hidroenergetskih postrojenja
61.20.71 Operativni konstruktor termotehničkih postrojenja
61.20.73 Operativni konstruktor rashladnih uređaja
61.20.75 Operativni konstruktor hidrotehničkih postrojenja
61.21.00 Mašinski inženjer - tehnolog za proizvodno mašinstvo
61.21.05 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina
61.21.10 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina
61.21.15 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem
61.21.20 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila
61.21.25 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila
61.21.30 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova
61.21.35 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja mašinske mehanizacije
61.21.40 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja procesnih mašina i postrojenja
61.21.50 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike
61.21.56 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike
61.21.60 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja energetskih mašina i postrojenja
61.21.71 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja
61.21.73 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja
61.21.75 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja hidrotehničkih mašina i postrojenja
61.21.76 Operativni tehnolog kontrole kvaliteta mašina i postrojenja
61.24.00 Inženjer elektrotehnike za energetiku
61.24.02 Elektroenergetski operativni tehnolog objekta
61.24.05 Elektroenergetski operativni projektant
61.24.06 Elektroenergetski operativni tehnolog prenosa i distribucije
61.25.00 Inženjer elektrotehnike za elektromehaniku
61.25.01 Elektromehaničarski operativni tehnolog proizvodnje električnih proizvoda - specijalista
61.25.01 Elektromehaničarski operativni tehnolog proizvodnje elektrotehničkih proizvoda - specijalista
61.25.02 Elektromehaničarski operativni organizator proizvodnje elektrotehničkih proizvoda
61.25.02 Elektromehaničarski operativni organizator proizvodnje elektrotehničkih proizvoda
61.25.03 Elektromehaničarski operativni konstruktor elektrotehničkih proizvoda - specijalista
61.25.61 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije - specijalista
61.26.00 Inženjer elektrotehnike za elektroniku
61.26.01 Operativni tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda
61.26.02 Operativni organizator proizvodnje elektronskih proizvoda
61.26.03 Operativni konstruktor elektronskih proizvoda
61.26.04 Operativni konstruktor energetsko-elektronskih uređaja
61.26.05 Operativni tehnolog primene i održavanja elektronskih proizvoda
61.26.26 Operativni tehnolog proizvodnje vazduhoplovne elektronike
61.26.28 Operativni tehnolog proizvodnje energetsko-elektronskih uređaja
61.26.29 Operativni tehnolog primene i održavanja energetsko-elektronskih uređaja
61.27.00 Inženjer elektrotehnike za telekomunikacije
61.27.01 Operativni tehnolog proizvodnje telekomunikacionih uređaja
61.27.02 Operativni organizator proizvodnje telekomunikacionih uređaja
61.27.03 Operativni konstruktor telekomunikacionih uređaja
61.27.04 Operativni tehnolog građenja telekomunikacionih mreža
61.27.05 Operativni tehnolog eksploatacije i održavanja telekomunikacionih uređaja
61.28.00 Inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku
61.28.01 Operativni tehnolog proizvodnje računarske opreme
61.28.03 Operativni konstruktor računarske opreme
61.28.04 Operativni tehnolog održavanja računarske opreme
61.28.21 Operativni tehnolog izrade računarske programske opreme
61.28.22 Operativni tehnolog primene programske opreme
61.31.00 Inženjer za hemijsku tehnologiju
61.31.01 Hemijski operativni tehnolog
61.31.21 Operativni hemijski analitičar
61.31.32 Petrohemijski operativni tehnolog
61.32.00 Inženjer za tehnologiju gume i plastike
61.32.01 Gumarsko-plastičarski operativni tehnolog
61.33.00 Inženjer tehnologije za nemetale
61.33.11 Hemijski operativni tehnolog za nemetale
61.34.00 Inženjer tehnologije stakla
61.34.01 Operativni tehnolog staklarstva
61.35.00 Inženjer tehnologije celuloze i papira
61.35.01 Operativni tehnolog papirničarstva
61.36.00 Inženjer grafičarstva
61.36.01 Operativni tehnolog grafičarstva
61.39.00 Inženjer tehnologije tekstilstva
61.39.21 Operativni tehnolog predenja
61.39.31 Operativni tehnolog tkanja
61.39.41 Operativni tehnolog pletenja
61.39.51 Tekstilsko-hemijski operativni tehnolog
61.40.00 Inženjer tehnologije za proizvodnju odeće
61.40.01 Operativni tehnolog tekstilne konfekcije
61.40.31 Operativni tehnolog kožarske i krznarske konfekcije
61.41.00 Inženjer tehnologije za kožu i krzno
61.41.01 Kožarsko-krznarski operativni tehnolog
61.42.00 Inženjer tehnologije za proizvodnju obuće i kožne galanterije
61.42.01 Operativni tehnolog prerade kože
61.45.00 Komunalni inženjer
61.50.00 Inženjer geodezije
61.50.21 Geodeta primenjene geodezije
61.50.22 Geodeta premera i katastra nepokretnosti
61.50.23 Geodeta komasacije i arondacije
61.50.24 Geodeta premera i katastra komunalnih objekata
61.50.31 Geodetski operativni analitičar
61.51.00 Inženjer visokogradnje
61.51.01 Operativni tehnolog visokogradnje
61.51.31 Urbanistički operativni analitičar
61.52.00 Inženjer građevinarstva
61.52.11 Operativni tehnolog hidrogradnje
61.52.62 Operativni tehnolog niskogradnje
61.52.65 Građevinski operativni analitičar
61.53.11 Operativni tehnolog građevinskih instalacija
61.56.00 Inženjer drumskog saobraćaja
61.56.12 Operativni tehnolog drumskog saobraćaja
61.56.21 Operativni organizator rent a kar-a
61.57.00 Inženjer železničkog saobraćaja
61.57.31 Železničko-saobraćajni operativni tehnolog
61.58.00 Inženjer za vodni saobraćaj
61.58.01 Oficir brodske palube
61.58.02 Zapovednik broda unutrašnje plovidbe
61.58.06 Operativni tehnolog unutrašnje plovidbe
61.58.07 Operativni plovidbeni tehnolog
61.58.11 Oficir brodske mašine
61.58.12 Upravnik mašine unutrašnje plovidbe
61.58.22 Oficir pomorskih komunikacija
61.58.23 Oficir brodske elektro-opreme
61.58.41 Kapetan brodske prevodnice
61.59.00 Inženjer vazdušnog saobraćaja
61.59.01 Vazduhoplovni operativni tehnolog
61.59.12 Profesionalni pilot aviona
61.59.13 Profesionalni pilot helikoptera
61.59.21 Kontrolor letenja
61.59.22 Operativni tehnolog za kontrolu letenja
61.59.51 Probni padobranac
61.60.00 Inženjer PTT saobraćaja
61.60.01 Operativni tehnolog PTT saobraćaja
61.61.00 Inženjer unutrašnjeg transporta
61.61.31 Operativni organizator lučkog saobraćaja
61.61.33 Operativni tehnolog integralnog i industrijskog saobraćaja
61.61.34 Operativni tehnolog lučkog saobraćaja
61.61.41 Operativni tehnolog žičare
61.64.00 Ekonomista za robni promet (za trgovinu)
61.64.37 Organizator konsignacionih poslova
61.64.53 Komercijalista
61.64.54 Organizator nabavnih i prodajnih poslova
61.64.57 Trgovinski kontrolor
61.64.71 Organizator carinsko-deviznih poslova
61.65.00 Ekonomista za turizam i viši ugostitelj
61.65.22 Hotelska domaćica
61.65.23 Operativni organizator recepcijskih poslova
61.65.25 Operativni ugostiteljski organizator
61.65.31 Operativni turistički organizator
61.65.32 Turistički vodič
61.65.33 Turistički animator
61.66.00 Menadžer
61.66.10 Inženjer organizacije rada
61.66.30 Inženjer industrijskog menadžmenta
61.67.00 Ekonomista za finansije, računovodstvo i bankarstvo
61.67.22 Knjigovođa bilansista
61.67.23 Kontrolor materijalno-finansijskih poslova
61.67.24 Organizator knjigovodstvenih poslova
61.67.25 Organizator materijalno - finansijskih poslova
61.67.26 Operativni organizator pribavljanja i plasiranja finansijskih sredstava
61.67.27 Kalkulant proizvodnje troškova
61.67.41 Organizator bankarskih poslova
61.67.42 Operativni inspektor prihoda
61.67.51 Organizator carinskih poslova
61.68.00 Pravnik
61.68.01 Organizator opštih poslova
61.68.12 Organizator upravnih poslova
61.68.51 Operativni organizator zaštite autorskih prava
61.69.00 Inženjer statistike i informatike
61.69.01 Operativni programer automatske obrade podataka
61.69.11 Statističar
61.70.21 Operativni kadrolog
61.70.22 Operativni organizator kadrovskih odnosa
61.70.41 Operativni tehnolog zaštite na radu
61.70.42 Operativni organizator radne i socijalne zaštite kadrova
61.72.11 Operativni organizator civilne zaštite
61.72.22 Operativni organizator protivpožarne zaštite
61.72.30 Operativni inspektor službe unutrašnjih poslova
61.72.50 Viši podoficir
61.73.03 Procenitelj šteta na društvenoj imovini
61.73.04 Operativni analitičar likvidacije šteta
61.73.07 Preuzimač rizika osiguranja
61.75.01 Vaspitač predškolske dece
61.75.02 Nastavnik razredne nastave
61.75.10 Nastavnik istorije
61.75.15 Nastavnik srpskohrvatskog jezika
61.75.16 Nastavnik slovenačkog jezika
61.75.17 Nastavnik makedonskog jezika
61.75.19 Nastavnik bugarskog jezika
61.75.20 Nastavnik češkog jezika
61.75.21 Nastavnik slovačkog jezika
61.75.22 Nastavnik rusinskog jezika
61.75.25 Nastavnik ruskog jezika
61.75.26 Nastavnik francuskog jezika
61.75.27 Nastavnik italijanskog jezika
61.75.30 Nastavnik rumunskog jezika
61.75.31 Nastavnik nemačkog jezika
61.75.34 Nastavnik engleskog jezika
61.75.38 Nastavnik mađarskog jezika
61.75.39 Nastavnik albanskog jezika
61.75.40 Nastavnik turskog jezika
61.75.44 Nastavnik romskog jezika
61.75.58 Nastavnik odbrane i zaštite
61.75.59 Tiflopedagog
61.75.60 Surdopedagog
61.75.61 Nastavnik za omladinu sa smetnjama u mentalnom razvoju
61.75.62 Logopedagog
61.75.63 Nastavnik za fizički invalidnu i bolesnu omladinu
61.75.64 Nastavnik za omladinu sa poremećajem ponašanja
61.75.69 Nastavnik muzičkog vaspitanja
61.75.70 Nastavnik likovnog vaspitanja
61.75.73 Nastavnik praktične nastave klasičnog baleta
61.75.74 Nastavnik praktične nastave savremenog plesa i ritmike
61.75.75 Nastavnik praktične nastave narodnih plesova i folklora
61.75.79 Nastavnik fizičke kulture
61.76.01 Nastavnik matematike
61.76.02 Nastavnik fizike
61.76.10 Nastavnik hemije
61.76.11 Nastavnik biologije
61.76.12 Nastavnik geografije
61.76.13 Nastavnik geologije
61.77.01 Nastavnik opštetehničkog obrazovanja
61.77.02 Nastavnik praktične nastave primarne obrade drveta
61.77.03 Nastavnik praktične nastave finalne obrade drveta
61.77.04 Nastavnik praktične nastave rudarstva
61.77.10 Nastavnik praktične nastave crne metalurgije
61.77.11 Nastavnik praktične nastave obojene metalurgije
61.77.15 Nastavnik praktične nastave ručne obrade metala
61.77.16 Nastavnik praktične nastave mašinske obrade metala
61.77.17 Nastavnik praktične nastave mašinske energetike
61.77.18 Nastavnik praktične nastave montaže mašina
61.77.19 Nastavnik praktične nastave održavanja mašina
61.77.20 Nastavnik praktične nastave rukovanja mašinama i uređajima
61.77.21 Nastavnik praktične nastave vazduhoplovne mehanike
61.77.22 Nastavnik praktične nastave brodogradnje
61.77.25 Nastavnik praktične nastave elektroenergetike
61.77.26 Nastavnik praktične nastave elektromehanike
61.77.30 Nastavnik praktične nastave elektronike
61.77.31 Nastavnik praktične nastave telekomunikacija
61.77.32 Nastavnik praktične nastave proizvodnje i održavanja računarske tehnike
61.77.35 Nastavnik praktične nastave hemijske tehnologije
61.77.36 Nastavnik praktične nastave gumarske tehnologije
61.77.37 Nastavnik praktične nastave plastičarske tehnologije
61.77.38 Nastavnik praktične nastave staklarske tehnologije
61.77.39 Nastavnik praktične nastave keramičarske tehnologije
61.77.40 Nastavnik praktične nastave papirničarske tehnologije
61.77.41 Nastavnik praktične nastave grafičke tehnologije
61.77.42 Nastavnik praktične nastave tekstilne tehnologije
61.77.43 Nastavnik praktične nastave konfekcije
61.77.44 Nastavnik praktične nastave prerade kože i krzna
61.77.45 Nastavnik praktične nastave proizvodnje obuće i kožne galanterije
61.77.50 Nastavnik praktične nastave visokogradnje
61.77.51 Nastavnik praktične nastave završnih građevinskih radova
61.77.52 Nastavnik praktične nastave niskogradnje
61.77.53 Nastavnik praktične nastave hidrogradnje
61.77.54 Nastavnik praktične nastave proizvodnje građevinskog materijala
61.77.60 Nastavnik praktične nastave geodezije
61.77.65 Nastavnik praktične nastave drumskog saobraćaja
61.77.66 Nastavnik praktične nastave železničkog saobraćaja
61.77.67 Nastavnik praktične nastave vazduhoplovnog saobraćaja
61.77.68 Nastavnik praktične nastave pomorskog saobraćaja
61.77.69 Nastavnik praktične nastave rečnog saobraćaja
61.77.70 Nastavnik praktične nastave PTT saobraćaja
61.77.71 Nastavnik praktične nastave unutrašnjeg saobraćaja
61.77.75 Nastavnik praktične nastave zaštite na radu
61.77.76 Nastavnik praktične nastave protivpožarne zaštite
61.78.01 Nastavnik praktične nastave ratarstva i povrtarstva
61.78.05 Nastavnik praktične nastave stočarstva
61.78.10 Nastavnik praktične nastave voćarstva i vinogradarstva
61.78.11 Nastavnik praktične nastave prehrambene tehnologije
61.78.25 Nastavnik praktične nastave poljoprivredne mehanizacije
61.78.26 Nastavnik praktične nastave melioracije
61.78.30 Nastavnik praktične nastave kulinarstva
61.78.31 Nastavnik praktične nastave poslastičarstva
61.78.32 Nastavnik praktične nastave ugostiteljskog posluživanja
61.78.35 Nastavnik domaćiinstva
61.78.40 Nastavnik praktične nastave šumarstva
61.79.01 Nastavnik praktične nastave opšte i specijalne nege bolesnika
61.79.02 Nastavnik praktične nastave ginekološko-opstetričke nege
61.79.03 Nastavnik praktične nastave preventivne zdravstvene tehnike
61.79.04 Nastavnik praktične nastave zdravstvene laboratorijske tehnike
61.79.05 Nastavnik praktične nastave kozmetologije
61.79.08 Nastavnik praktične nastave fizioterapije
61.79.15 Nastavnik praktične nastave zubne tehnike - protetike
61.79.25 Nastavnik praktične nastave veterinarstva
61.79.30 Nastavnik praktične nastave farmaceutske laboratorijske tehnike
61.82.17 Vaspitač u domovima
61.82.40 Organizator rada
61.83.01 Operativni matematičar
61.83.10 Operativni fizičar
61.83.13 Operativni geofizičar
61.83.14 Operativni radiolog
61.83.20 Operativni mehaničar
61.83.25 Operativni astronom
61.83.30 Operativni biolog
61.83.31 Operativni ekolog
61.83.32 Operativni mikrobiolog
61.83.40 Operativni geograf
61.85.00 Umetnički aranžer - dizajner
61.85.11 Likovno-grafički urednik
61.86.21 Operativni propagandista estradnih programa
61.86.74 Operativni urednik muzičko-scenskog programa
61.86.75 Operativni muzički producent
61.86.76 Operativni urednik koncertnih programa
61.86.77 Operativni urednik muzičkih izdanja
61.86.91 Muzičar
61.87.12 Realizator programa radija i televizije
61.87.17 Operativni analitičar masovnih medija
61.88.21 Operativni tehnolog konzervator kulturnih dobara
61.90.00 Viša medicinska sestra - viši medicinski tehničar
61.90.02 Medicinska sestra stacionarne zdravstvene zaštite
61.90.10 Viši medicinsko-laboratorijski tehničar
61.90.39 Protetičar - ortotičar
61.90.49 Medicinska sestra ginekološko-akušerske zaštite
61.90.67 Sanitarni ekolog
61.90.68 Medicinski dijetetičar
61.90.71 Medicinska sestra primarne zdravstvene zaštite
61.90.82 Fizioterapeut
61.90.83 Radni terapeut
61.90.94 Operativni tehnolog nuklearne medicine
61.90.97 Operativni medicinski radiolog
61.91.00 Viša stomatološka sestra - viši dentist
61.91.11 Operativni stomatoprotetski tehnolog
61.92.00 Viši farmaceut
61.92.01 Farmaceutski operativni tehnolog proizvodnje lekova
61.92.21 Farmaceutski operativni tehnolog
61.92.31 Operativni biohemijsko-zdravstveni analitičar
61.92.51 Farmaceutski sanitarni operativni tehnolog
61.93.00 Viši socijalni radnik
61.93.31 Operativni organizator socijalne zaštite
61.94.12 Instruktor sportsko-rekreativnih aktivnosti
61.94.13 Instruktor sportskog letenja i padobranstva
61.94.15 Inspektor speleologije
61.94.22 Operativni organizator sportske rekreacije
61.95.01 Operativni trener za atletiku
61.95.05 Operativni trener za gimnastiku
61.95.08 Operativni trener za plivanje
61.95.10 Operativni trener za vaterpolo
61.95.12 Operativni trener za veslanje
61.95.17 Operativni trener za klizanje
61.95.18 Operativni trener za hokej
61.95.20 Operativni trener za skijanje
61.95.22 Operativni trener za fudbal
61.95.23 Operativni trener za košarku
61.95.24 Operativni trener za rukomet
61.95.25 Operativni trener za odbojku
61.95.26 Operativni trener za biciklizam
61.95.28 Operativni trener za konjički sport
61.95.30 Operativni trener za boks
61.95.31 Operativni trener za rvanje
61.95.33 Operativni trener za borilačke sportove
61.95.38 Operativni trener za streljaštvo
61.95.40 Operativni trener za šah
61.95.41 Operativni trener za mačevanje
61.95.44 Operativni trener za dizanje tegova i atletsku gimnastiku
61.95.46 Operativni trener za stoni tenis
61.95.47 Operativni trener za tenis
62.01.00 Poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja - specijalista
62.01.00 Poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja - specijalista
62.01.01 Ratarsko-povrtarski operativni tehnolog - specijalista
62.01.01 Ratarsko-povrtarski operativni tehnolog - specijalista
62.01.11 Voćarski operativni tehnolog - specijalista
62.01.11 Voćarski operativni tehnolog - specijalista
62.01.12 Vinogradarski operativni tehnolog - specijalista
62.01.12 Vinogradarski operativni tehnolog - specijalista
62.01.21 Vrtlarski operativni tehnolog - specijalista
62.01.21 Vrtlarski operativni tehnolog - specijalista
62.02.31 Stočarski operativni tehnolog - specijalista
62.02.31 Stočarski operativni tehnolog - specijalista
62.04.01 Veterinarski operativni analitičar - specijalista
62.04.01 Veterinarski operativni analitičar - specijalista
62.05.71 Prehrambeni operativni analitičar - specijalista
62.05.71 Prehrambeni operativni analitičar - specijalista
62.13.16 Operativni geolog - specijalista
62.18.61 Operativni konstruktor za rezne alate - specijalista
62.18.62 Operativni konstruktor za stezni pribor - specijalista
62.18.63 Operativni konstruktor za alate u obradi deformisanjem, odvajanjem i livenjem - specijalista
62.18.66 Operativni konstruktor za merne i kontrolne pribore - specijalista
62.18.71 Operativni tehnolog za obradu metala rezanjem - specijalista
62.18.72 Operativni tehnolog za obradu metala deformisanjem i odvajanjem - specijalista
62.18.73 Operativni tehnolog za zavarivanje - specijalista
62.19.01 Operativni konstruktor plovila - specijalista
62.19.11 Operativni konstruktor metalnih konstrukcija - specijalista
62.19.15 Operativni konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje - specijalista
62.20.05 Operativni konstruktor alatnih mašina - specijalista
62.20.10 Operativni konstruktor brodskih mašina i uređaja - specijalista
62.20.15 Operativni konstruktor motora sa unutrašnjim sagorevanjem - specijalista
62.20.20 Operativni konstruktor drumskih vozila - specijalista
62.20.25 Operativni konstruktor šinskih vozila - specijalista
62.20.30 Operativni konstruktor vazduhoplova - specijalista
62.20.35 Operativni konstruktor za građevinsku mehanizaciju - specijalista
62.20.36 Operativni konstruktor za rudarsku mehanizaciju - specijalista
62.20.37 Operativni konstruktor za poljoprivrednu mehanizaciju - specijalista
62.20.38 Operativni konstruktor za kranove i dizalice - specijalista
62.20.39 Operativni konstruktor za industrijsku mehanizaciju, liftove i žičare - specijalista
62.20.41 Operativni konstruktor za tekstilne mašine - specijalista
62.20.42 Operativni konstruktor za postrojenja prehrambene proizvodnje - specijalista
62.20.47 Operativni konstruktor za postrojenja hemijske proizvodnje - specijalista
62.20.49 Operativni konstruktor za metalurška postrojenja - specijalista
62.20.50 Operativni konstruktor mašina i uređaja precizne tehnike - specijalista
62.20.56 Operativni konstruktor uređaja hidraulike i pneumatike - specijalista
62.20.61 Operativni konstruktor termoenergetskih postrojenja - specijalista
62.20.63 Operativni konstruktor gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja - specijalista
62.20.67 Operativni konstruktor hidroenergetskih postrojenja - specijalista
62.20.71 Operativni konstruktor termotehničkih postrojenja - specijalista
62.20.73 Operativni konstruktor rashladnih uređaja - specijalista
62.20.75 Operativni konstruktor hidrotehničkih postrojenja - specijalista
62.21.05 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina - specijalista
62.21.10 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina - specijalista
62.21.15 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem - specijalista
62.21.20 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila - specijalista
62.21.25 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila - specijalista
62.21.30 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova - specijalista
62.21.35 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje građevinske mehanizacije - specijalista
62.21.36 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje rudarske mehanizacije - specijalista
62.21.37 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje poljoprivredne mehanizacije - specijalista
62.21.38 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje kranova i dizalica - specijalista
62.21.39 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje industrijske mehanizacije, liftova i žičara - specijalista
62.21.41 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje tekstilnih mašina - specijalista
62.21.42 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i postrojenja prehrambene proizvodnje - specijalista
62.21.47 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i postrojenja hemijske proizvodnje - specijalista
62.21.49 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje metalurških postrojenja - specijalista
62.21.50 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike - specijalista
62.21.56 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike - specijalista
62.21.61 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje termoenergetskih mašina i postrojenja - specijalista
62.21.63 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje gasoenergetskih i pneumoenergetskih mašina i postrojenja - specijalista
62.21.67 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje hidroenergetskih mašina i postrojenja - specijalista
62.21.71 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja - specijalista
62.21.73 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja - specijalista
62.21.75 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja hidrotehničkih mašina i postrojenja - specijalista
62.24.04 Elektroenergetski operativni tehnolog za aerodrome - specijalista
62.24.07 Elektroenergetski operativni tehnolog zaštite od električne struje - specijalista
62.25.03 Elektromehaničarski operativni konstruktor elektrotehničkih proizvoda - specijalista
62.25.61 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme proizvodnih mašina i pogona – specijalista
62.25.64 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme drumskih vozila i pokretnih mašina - specijalista
62.25.65 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme železničke vuče i vozila - specijalista
62.25.66 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme brodova - specijalista
62.25.67 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme žičara, liftova i pokretnih stepenica - specijalista
62.26.01 Operativni tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda - specijalista
62.26.02 Operativni organizator proizvodnje elektronskih proizvoda - specijalista
62.26.03 Operativni konstruktor elektronskih proizvoda - specijalista
62.26.05 Operativni tehnolog primene elektronskih proizvoda - specijalista
62.26.06 Operativni tehnolog održavanja elektronskih proizvoda - specijalista
62.27.01 Operativni tehnolog proizvodnje telekomunikacionih uređaja - specijalista
62.27.03 Operativni konstruktor telekomunikacionih uređaja - specijalista
62.27.04 Operativni tehnolog građenja telekomunikacionih mreža - specijalista
62.27.05 Operativni tehnolog eksploatacije i održavanja telekomunikacionih uređaja - specijalista
62.27.06 Telekomunikacioni operativni tehnolog tehničke obrade zvuka i slike - specijalista
62.27.44 Operativni tehnolog vazduhoplovnih telekomunikacija - specijalista
62.28.01 Operativni organizator proizvodnje računarske opreme - specijalista
62.28.03 Operativni konstruktor računarske opreme - specijalista
62.28.04 Operativni tehnolog održavaja računarske opreme - specijalista
62.28.21 Operativni tehnolog izrade računarske opreme - specijalista
62.28.22 Operativni tehnolog primene programske opreme - specijalista
62.28.23 Operativni tehnolog inženjeringa programske opreme - specijalista
62.31.21 Operativni hemijski analitičar - specijalista
62.36.01 Operativni tehnolog grafičarstva - specijalista
62.39.21 Operativni tehnolog predenja - specijalista
62.39.31 Operativni tehnolog tkanja - specijalista
62.39.41 Operativni tehnolog pletenja - specijalista
62.39.51 Tekstilsko-hemijski operativni tehnolog - specijalista
62.40.01 Operativni tehnolog tekstilne konfekcije - specijalista
62.40.31 Operativni tehnolog kožarske i krznarske konfekcije - specijalista
62.42.01 Operativni tehnolog prerade kože - specijalista
62.50.31 Geodetski operativni analitičar - specijalista
62.51.31 Urbanistički operativni analitičar - specijalista
62.52.65 Građevinski operativni analitičar - specijalista
62.57.31 Železničko-saobraćajni operativni tehnolog - specijalista
62.58.01 Zapovednik broda
62.58.11 Upravnik brodskog postrojenja
62.58.22 Operativni tehnolog pomorskih komunikacija i elektronskih uređaja - specijalista
62.59.12 Pilot aviona - specijalista
62.59.13 Pilot helikoptera - specijalista
62.59.14 Vazduhoplovni navigator
62.59.21 Kontrolor letenja - specijalista za radar
62.60.01 Operativni tehnolog PTT saobraćaja - specijalista
62.61.31 Operativni planer lučkog saobraćaja - specijalista
62.65.15 Kulinar
62.67.06 Organizator deviznih poslova - specijalista
62.69.01 Organizator automatske obrade podataka
62.83.01 Operativni matematičar - specijalista
62.83.10 Operativni fizičar - specijalista
62.83.30 Operativni biolog - specijalista
62.83.40 Operativni geograf - specijalista
62.90.14 Psihijatrijska medicinska sestra - specijalista
62.90.44 Anesteziološka medicinska sestra - specijalista
62.90.47 Oftalmološka medicinska sestra - specijalista
62.90.49 Akušerska medicinska sestra - specijalista
62.90.68 Medicinski dijetetičar - specijalista
62.90.71 Patronažna medicinska sestra - specijalista
62.95.01 Operativni sportski trener - specijalista
71.01.00 Diplomirani poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja
71.01.00 Diplomirani poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja
71.01.01 Ratarski tehnolog
71.01.01 Ratarski tehnolog
71.01.02 Povrtarski tehnolog
71.01.02 Povrtarski tehnolog
71.01.11 Voćarski tehnolog
71.01.11 Voćarski tehnolog
71.01.12 Vinogradarski tehnolog
71.01.12 Vinogradarski tehnolog
71.01.21 Cvećarski tehnolog
71.01.21 Cvećarski tehnolog
71.01.31 Tehnolog zaštite bilja
71.01.31 Tehnolog zaštite bilja
71.01.41 Tehnolog poljoprivredne mehanizacije
71.01.41 Tehnolog poljoprivredne mehanizacije
71.01.51 Tehnolog poljoprivrednih melioracija
71.01.51 Tehnolog poljoprivrednih melioracija
71.01.61 Agroekonomista
71.01.61 Agroekonomista
71.01.71 Poljoprivredni inspektor
71.01.71 Poljoprivredni inspektor
71.01.91 Organizator poslovanja u biljnoj proizvodnji
71.01.91 Organizator poslovanja u biljnoj proizvodnji
71.01.92 Organizator proizvodnje ukrasnog bilja i biodekoracije
71.01.92 Organizator proizvodnje ukrasnog bilja i biodekoracije
71.02.00 Diplomirani inženjer poljoprivrede (stočarstvo i živinarstvo)
71.02.00 Diplomirani inženjer poljoprivrede (stočarstvo i živinarstvo)
71.02.01 Stočarski tehnolog
71.02.01 Stočarski tehnolog
71.02.91 Organizator poslovanja u stočarskoj proizvodnji
71.02.91 Organizator poslovanja u stočarskoj proizvodnji
71.03.00 Diplomirani poljoprivredni inženjer za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja
71.03.00 Diplomirani poljoprivredni inženjer za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja
71.03.91 Organizator poslovanja uzgoja životinja
71.03.91 Organizator poslovanja uzgoja životinja
71.04.01 Veterinar
71.04.01 Veterinar
71.04.13 Veterinar higijene i tehnologije životnih namirnica životinjskog porekla
71.04.13 Veterinar higijene i tehnologije životnih namirnica životinjskog porekla
71.04.71 Veterinarski inspektor
71.04.71 Veterinarski inspektor
71.04.91 Organizator veterinarskog poslovanja
71.04.91 Organizator veterinarskog poslovanja
71.05.00 Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
71.05.00 Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
71.05.01 Tehnolog prerade žita
71.05.01 Tehnolog prerade žita
71.05.02 Tehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina
71.05.02 Tehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina
71.05.04 Tehnolog konditorske proizvodnje
71.05.04 Tehnolog konditorske proizvodnje
71.05.05 Tehnolog proizvodnje šećera
71.05.05 Tehnolog proizvodnje šećera
71.05.06 Tehnolog proizvodnje i prerade skroba
71.05.06 Tehnolog proizvodnje i prerade skroba
71.05.11 Tehnolog prerade mleka
71.05.11 Tehnolog prerade mleka
71.05.12 Tehnolog prerade voća i povrća
71.05.12 Tehnolog prerade voća i povrća
71.05.13 Tehnolog prerade mesa i ribe
71.05.13 Tehnolog prerade mesa i ribe
71.05.15 Tehnolog proizvodnje gotovih jela
71.05.15 Tehnolog proizvodnje gotovih jela
71.05.16 Tehnolog proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
71.05.16 Tehnolog proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
71.05.21 Tehnolog proizvodnje ulja i biljnih masti
71.05.21 Tehnolog proizvodnje ulja i biljnih masti
71.05.31 Tehnolog proizvodnje pića
71.05.31 Tehnolog proizvodnje pića
71.05.41 Tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina
71.05.41 Tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina
71.05.51 Tehnolog proizvodnje soli
71.05.51 Tehnolog proizvodnje soli
71.05.61 Tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane
71.05.61 Tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane
71.05.62 Stočni nutricionista
71.05.62 Stočni nutricionista
71.05.75 Tehnolog proizvodnje i prerade biljnih proizvoda
71.05.75 Tehnolog proizvodnje i prerade biljnih proizvoda
71.05.76 Tehnolog proizvodnje i prerade animalnih proizvoda
71.05.76 Tehnolog proizvodnje i prerade animalnih proizvoda
71.05.91 Organizator poslovanja u preradi hrane i pića
71.05.91 Organizator poslovanja u preradi hrane i pića
71.06.00 Diplomirani inženjer tehnologije prerade duvana
71.06.00 Diplomirani inženjer tehnologije prerade duvana
71.06.01 Tehnolog prerade duvana
71.06.01 Tehnolog prerade duvana
71.06.02 Tehnolog proizvodnje cigareta
71.06.02 Tehnolog proizvodnje cigareta
71.06.91 Organizator poslovanja duvanske proizvodnje
71.06.91 Organizator poslovanja duvanske proizvodnje
71.09.00 Diplomirani inženjer šumarstva
71.09.01 Tehnolog pripreme proizvodnje u šumarstvu
71.09.02 Tehnolog proizvodnih procesa u šumarstvu
71.09.04 Organizator proizvodnje u šumarstvu
71.09.05 Tehnolog zaštite šuma od erozije
71.09.09 Projektant u šumarstvu
71.09.11 Organizator podizanja i održavanja zelenih površina
71.09.12 Projektant ozelenjavanja
71.09.13 Programer ozelenjavanja
71.09.14 Inspektor u šumarstvu
71.09.91 Organizator poslovanja u šumarstvu
71.10.00 Diplomirani inženjer prerade i obrade drveta
71.10.01 Tehnolog pripreme i prerade drveta
71.10.41 Tehnolog razvoja prerade drveta
71.10.47 Konstruktor finalnih proizvoda od drveta
71.10.91 Organizator drvoprerađivačkog poslovanja
71.13.00 Diplomirani inženjer geologije
71.13.04 Geolog mineralnih sirovina
71.13.05 Geolog geofizike
71.13.06 Geolog geotehnike
71.13.07 Geolog hidrogeologije
71.13.08 Geolog za naftu i zemni gas
71.13.11 Geolog mineroloških, petroloških, sedimentoloških i geohemijskih istraživanja
71.13.12 Geolog paleontologije
71.13.13 Geolog regionalne geologije
71.13.16 Geolog - analitičar
71.13.21 Geološki inspektor
71.13.91 Organizator geološkog poslovanja
71.14.00 Diplomirani inženjer rudarstva za eksploataciju nafte i zemnog gasa
71.14.01 Naftnorudarski tehnolog
71.14.02 Petrolog
71.14.04 Naftnorudarski inspektor
71.14.91 Organizator poslovanja u proizvodnji nafte i zemnog gasa
71.15.00 Diplomirani inženjer rudarstva
71.15.02 Rudarski tehnolog podzemne eksploatacije
71.15.05 Rudarski tehnolog eksploatacije mehanizacije u jami
71.15.08 Rudarski tehnolog provetravanja jame
71.15.11 Rudarski tehnolog površinske eksploatacije
71.15.13 Rudarski tehnolog eksploatacije mehanizacije na površinskom kopu
71.15.21 Rudarski tehnolog pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
71.15.44 Rudarski tehnolog zaštite na radu
71.15.45 Rudarski inspektor
71.15.91 Organizator rudarskog poslovanja
71.16.00 Diplomirani inženjer metalurgije
71.16.03 Tehnolog proizvodnje gvožđa
71.16.04 Tehnolog proizvodnje ferolegura
71.16.05 Tehnolog proizvodnje čelika
71.16.09 Tehnolog prerade čelika kovanjem i presovanjem
71.16.10 Tehnolog obrade čeličnih proizvoda
71.16.11 Tehnolog prerade čelika valjanjem
71.16.18 Tehnolog metalurške toplotehnike
71.16.19 Tehnolog metalurških istraživanja
71.16.25 Tehnolog proizvodnje glinice
71.16.26 Tehnolog proizvodnje anoda
71.16.27 Tehnolog proizvodnje aluminijuma
71.16.29 Tehnolog proizvodnje bakra
71.16.35 Tehnolog prerade bakra i aluminijuma
71.16.42 Tehnolog proizvodnje antimona
71.16.43 Tehnolog proizvodnje i prerade plemenitih metala
71.16.47 Tehnolog proizvodnje olova i cinka
71.16.49 Tehnolog prerade olova i cinka
71.16.57 Tehnolog prerade uglja
71.16.65 Tehnolog proizvodnje čeličnog i sivog liva
71.16.77 Tehnolog proizvodnje lakog i obojenog liva
71.16.81 Tehnolog termičke obrade metala
71.16.82 Tehnolog galvanizacije
71.16.87 Tehnolog proizvodnje kablova i provodnika
71.16.91 Organizator metalurškog poslovanja
71.18.00 Diplomirani mašinski inženjer
71.18.60 Konstruktor alata i pribora
71.18.70 Tehnolog obrade metala
71.18.75 Planer obrade metala
71.18.76 Tehnolog kontrole kvaliteta obrade metala
71.18.91 Organizator metaloprerađivačkog poslovanja
71.19.00 Diplomirani mašinski inženjer za brodogradnju i metalne konstrukcije
71.19.01 Konstruktor plovila
71.19.05 Tehnolog gradnje plovila
71.19.11 Konstruktor metalnih konstrukcija
71.19.13 Tehnolog izrade metalnih konstrukcija
71.19.15 Konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje
71.19.18 Tehnolog izrade metalnih proizvoda široke potrošnje
71.19.91 Organizator brodograđevinskog poslovanja
71.19.92 Organizator montersko - instalaterskog poslovanja
71.20.00 Diplomirani mašinski inženjer - konstruktor
71.20.05 Konstruktor alatnih mašina
71.20.10 Konstruktor brodskih mašina i uređaja
71.20.15 Konstruktor motora sa unutrašnjim sagorevanjem
71.20.20 Konstruktor drumskih vozila
71.20.24 Konstruktor motocikala i bicikala
71.20.25 Konstruktor šinskih vozila
71.20.30 Konstruktor vazduhoplova
71.20.35 Konstruktor mašinske mehanizacije
71.20.40 Konstruktor procesnih mašina i postrojenja
71.20.50 Konstruktor mašina i uređaja precizne tehnike
71.20.54 Konstruktor mašina za šivenje
71.20.55 Konstruktor uređaja mašinske automatike
71.20.56 Konstruktor uređaja hidraulike i pneumatike
71.20.61 Konstruktor termoenergetskih postrojenja71.20.63 Konstruktor gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja
71.20.67 Konstruktor hidroenergetskih postrojenja
71.20.71 Konstruktor termotehničkih postrojenja
71.20.73 Konstruktor rashladnih uređaja
71.20.75 Konstruktor hidrotehničkih postrojenja
71.20.91 Organizator poslovanja mašinskog konstruisanja i projektovanja
71.21.00 Diplomirani mašinski inženjer za proizvodno mašinstvo
71.21.05 Tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina
71.21.10 Tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina
71.21.15 Tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem
71.21.20 Tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila
71.21.25 Tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila
71.21.30 Tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova
71.21.32 Inspektor za perfomanse i balans vazduhoplova
71.21.33 Inspektor za motorne sisteme i strukturu vazduhoplova
71.21.35 Tehnolog proizvodnje i održavanja mehanizacije
71.21.40 Tehnolog proizvodnje i održavanja procesnih mašina i postrojenja
71.21.50 Tehnolog proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike
71.21.55 Tehnolog proizvodnje i održavanja mašinske automatike
71.21.56 Tehnolog proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike
71.21.60 Tehnolog proizvodnje i održavanja energetskih mašina i postrojenja
71.21.71 Tehnolog proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja
71.21.73 Tehnolog proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja
71.21.75 Tehnolog proizvodnje i održavanja hidrotehničkih mašina i postrojenja
71.21.76 Tehnolog kontrole kvaliteta mašina i postrojenja
71.21.79 Inspektor energetskih i termotehničkih postrojenja
71.21.80 Projektant mašinskih inženjeringa
71.21.91 Organizator poslovanja u mašinogradnji
71.21.92 Organizator poslovanja u proizvodnji saobraćajnih sredstava
71.21.93 Organizator poslovanja u energetskom mašinstvu
71.24.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za energetiku
71.24.01 Elektroenergetski tehnolog
71.24.02 Elektroenergetski tehnolog objekta
71.24.05 Elektroenergetski projektant
71.24.91 Organizator elektroenergetskog poslovanja
71.25.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektromehaniku
71.25.01 Elektromehaničarski tehnolog proizvodnje elektrotehničkih proizvoda
71.25.02 Elektromehaničarski organizator proizvodnje elektrotehničkih proizvoda
71.25.03 Elektromehaničarski konstruktor elektrotehničkih proizvoda
71.25.61 Elektromehaničarski tehnolog eksploatacije električnih mašina, uređaja i postrojenja
71.25.91 Organizator elektromehaničarskog poslovanja
71.26.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku
71.26.01 Tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda
71.26.02 Organizator proizvodnje elektronskih proizvoda
71.26.03 Konstruktor elektronskih proizvoda
71.26.04 Konstruktor energetsko-elektronskih uređaja
71.26.06 Tehnolog održavanja elektronskih proizvoda
71.26.09 Tehnolog elektronskih komponenata
71.26.25 Tehnolog medicinske elektronike
71.26.26 Tehnolog vazduhoplovne elektronske opreme
71.26.91 Organizator elektroničarskog poslovanja
71.27.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za telekomunikacije
71.27.01 Tehnolog proizvodnje telekomunikacionih uređaja
71.27.02 Organizator proizvodnje telekomunikacionih uređaja
71.27.03 Konstruktor telekomunikacionih uređaja
71.27.04 Tehnolog građenja, održavanja i eksploatacije telekomunikacionih mreža
71.27.06 Telekomunikacioni tehnolog tehničke obrade zvuka i slike
71.27.07 Konstruktor telekomunikacionih mreža
71.27.91 Organizator telekomunikacionog poslovanja
71.28.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku
71.28.01 Tehnolog proizvodnje računarske opreme
71.28.03 Konstruktor računarske opreme
71.28.04 Tehnolog održavanja računarske opreme
71.28.21 Tehnolog izrade računarske programske opreme
71.28.22 Tehnolog primene računarske programske opreme
71.28.91 Organizator računarskog poslovanja
71.31.00 Diplomirani inženjer za farmaceutsku tehnologiju
71.31.00 Diplomirani inženjer za hemijsku tehnologiju
71.31.01 Hemijski tehnolog proizvodnje
71.31.04 Hemijski tehnolog primene proizvoda
71.31.05 Projektant hemijskih procesa
71.31.21 Hemijski analitičar
71.31.32 Petrohemijski tehnolog
71.31.41 Inspektor za goriva, maziva i materijale vazduhoplova
71.31.91 Organizator hemijsko-tehnološkog poslovanja
71.32.00 Diplomirani inženjer za tehnologiju gume i plastike
71.32.01 Gumarsko-plastičarski tehnolog
71.32.91 Organizator gumarsko-plastičarskog poslovanja
71.33.00 Diplomirani inženjer tehnologije za nemetale
71.33.11 Hemijski tehnolog za nemetale
71.33.91 Organizator keramičarsko-tehnološkog poslovanja
71.33.92 Organizator poslovanja u proizvodnji građevinskog materijala
71.34.00 Diplomirani inženjer tehnologije stakla
71.34.01 Tehnolog staklarstva
71.34.91 Organizator staklarsko-tehnološkog poslovanja
71.35.00 Diplomirani inženjer tehnologije celuloze i papira
71.35.01 Tehnolog papirničarstva
71.35.91 Organizator papirničarsko-tehnološkog poslovanja
71.36.00 Diplomirani inženjer grafičarstva
71.36.01 Tehnolog grafičarstva
71.36.91 Organizator grafičarsko-tehnološkog poslovanja
71.39.00 Diplomirani inženjer tehnologije tekstilstva
71.39.21 Tehnolog predenja
71.39.31 Tehnolog tkanja
71.39.41 Tehnolog pletenja
71.39.51 Tekstilsko-hemijski tehnolog
71.39.91 Organizator tekstilskog poslovanja
71.40.00 Diplomirani inženjer tehnologije za proizvodnju odeće
71.40.21 Tehnolog tekstilne konfekcije
71.40.31 Tehnolog kožarske konfekcije
71.40.91 Organizator tekstilsko-kožarsko-konfekcijskog poslovanja
71.41.00 Diplomirani inženjer tehnologije za kožu i krzno
71.41.01 Kožarsko-krznarski tehnolog
71.41.91 Organizator kožarsko-krznarskog poslovanja
71.42.00 Diplomirani inženjer tehnologije prerade kože
71.42.01 Tehnolog prerade kože
71.42.91 Organizator obućarsko i kožno-galanterijskog poslovanja
71.45.06 Komunalni inspektor
71.45.91 Organizator komunalnog poslovanja
71.50.00 Diplomirani inženjer geodezije
71.50.21 Geodetski projektant
71.50.22 Geodetski projektant premera i katastra nepokretnosti
71.50.23 Geodetski projektant komasacije
71.50.25 Fotogrametrijski projektant
71.50.26 Projektant geodetske kartografije
71.50.27 Tehnolog primenjene geodezije
71.50.37 Geodetski analitičar
71.50.91 Organizator geodetskog poslovanja
71.51.00 Diplomirani inženjer arhitekture
71.51.01 Tehnolog visokogradnje
71.51.21 Arhitektonski projektant
71.51.22 Arhitektonski tehnolog konzervacije i revitalizacija objekata
71.51.23 Arhitektonski projektant enterijera i dizajna
71.51.24 Arhitektonsko-urbanistički projektant
71.51.31 Urbanistički analitičar
71.51.32 Arhitektonsko - urbanistički prostorni planer
71.52.00 Diplomirani inženjer građevinarstva
71.52.62 Tehnolog niskogradnje
71.52.63 Tehnolog geotehnike i fundiranja
71.52.64 Građevinski tehnolog konstrukcija
71.52.65 Građevinski analitičar
71.52.66 Tehnolog organizacije gradnje
71.52.71 Građevinski projektant niskogradnje
71.52.72 Građevinski projektant konstrukcija
71.52.73 Građevinski projektant visokogradnje
71.52.74 Građevinski projektant hidrotehničke infrastrukture
71.52.75 Građevinski projektant hidrotehničkih objekata
71.52.76 Građevinski projektant puteva
71.52.77 Građevinski projektant železničkih saobraćajnica
71.52.78 Građevinski projektant melioracija
71.52.79 Građevinski inspektor
71.52.91 Organizator građevinskog poslovanja
71.53.91 Organizator poslovanja završnih građevinskih radova
71.56.00 Diplomirani inženjer za drumski saobraćaj
71.56.12 Tehnolog drumskog saobraćaja
71.56.13 Tehnolog eksploatacije drumskih vozila
71.56.41 Saobraćajni inspektor
71.56.91 Organizator drumsko-saobraćajnog poslovanja
71.56.92 Organizator poslovanja rent a kar-a
71.57.00 Diplomirani inženjer za železnički saobraćaj
71.57.31 Železničko-saobraćajni tehnolog
71.57.91 Organizator železničkog poslovanja
71.58.00 Diplomirani inženjer za vodni saobraćaj
71.58.01 Kapetan duge plovidbe
71.58.06 Tehnolog unutrašnje plovidbe
71.58.11 Upravnik brodske mašine
71.58.91 Organizatorbrodarskog poslovanja
71.59.00 Diplomirani inženjer za vazdušni saobraćaj
71.59.01 Tehnolog vazduhoplovnog saobraćaja
71.59.12 Pilot aviona - instruktor u saobraćaju
71.59.13 Pilot helikoptera - instruktor u saobraćaju
71.59.22 Tehnolog kontrole letenja
71.59.61 Inspektor letačke operative i letačkog osoblja
71.59.62 Inspektor padobranstva
71.59.63 Inspektor saobraćajne operative i bezbednosti na aerodromu
71.59.64 Inspektor službe kontrole letenja
71.59.65 Inspektor vatrogasne službe aerodroma
71.59.66 Inspektor za sportske aerodrome i letilišta
71.59.91 Organizator vazduhoplovnog poslovanja
71.60.00 Diplomirani inženjer PTT saobraćaja
71.60.01 Tehnolog PTT saobraćaja
71.60.91 Organizator PTT poslovanja
71.61.00 Diplomirani inženjer za integralni i industrijski transport
71.61.33 Tehnolog za integralni i industrijski saobraćaj
71.61.91 Organizator pretovarnog i transportnog poslovanja
71.64.00 Diplomirani ekonomista za unutrašnju i spoljnu trgovinu
71.64.42 Organizator ekonomske propagande
71.64.51 Komercijalista unutrašnje trgovine
71.64.58 Spoljnotrgovinski komercijalista
71.64.91 Organizator trgovinskog poslovanja
71.64.92 Organizator komercijalnog poslovanja
71.64.93 Organizator uslužno-komercijalnog poslovanja
71.65.00 Diplomirani ekonomista za turizam i ugostiteljstvo i diplomirani turizmolog
71.65.91 Organizator ugostiteljsko-hotelijerskog poslovanja
71.65.92 Organizator turističkog poslovanja
71.66.00 Diplomirani menadžer
71.66.10 Diplomirani inženjer organizacije rada
71.66.15 Menadžer (organizator) masovnih medija
71.66.16 Menadžer za internacionalni biznis
71.66.30 Diplomirani inženjer za proizvodni menadžment
71.67.00 Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju, bankarstvo i finansije
71.67.05 Analitičar platnog prometa
71.67.11 Tržišni inspektor
71.67.23 Organizator materijalno-finansijskog poslovanja
71.67.24 Računovodstveni planer - analitičar
71.67.25 Finansijski planer - analitičar
71.67.27 Organizator računovodstvenog poslovanja
71.67.28 Analitičar materijalno-finansijskih poslova
71.67.29 Analitičar društveno-ekonomskih odnosa
71.67.30 Planer investicija
71.67.41 Analitičar bankarskih poslova
71.67.42 Inspektor poslovanja korisnika društvenih sredstava
71.67.43 Analitičar monetarno-kreditnih poslova
71.67.44 Devizni inspektor
71.67.45 Budžetski inspektor
71.67.52 Carinski inspektor
71.67.61 Revizor ekonomsko-finansijskog poslovanja
71.67.91 Organizator ekonomskog poslovanja
71.68.00 Diplomirani pravnik
71.68.01 Organizator pravnog poslovanja
71.68.02 Analitičar socijalnog i porodičnog prava
71.68.12 Organizator upravnog nadzora
71.68.13 Upravni inspektor
71.68.14 Inspektor radno-pravnih odnosa
71.68.15 Pravni inspektor društvenih prihoda
71.68.16 Upravno-pravni organizator društvenih prihoda
71.68.17 Pravni analitičar komunalno-upravnih poslova
71.68.18 Analitičar upravno-pravnih poslova male privrede
71.68.19 Pravni zastupnik za boračku i invalidsku zaštitu
71.68.23 Ataše
71.68.24 Konzul
71.68.25 Zakonodavno-pravni analitičar društveno-ekonomskog uređaja
71.68.26 Zakonodavno-pravni analitičar društveno-političkog sistema
71.68.27 Organizaciono-pravni analitičar
71.68.28 Organizator pravnog poslovanja organa društveno-političkih zajednica
71.68.33 Sudija redovnog suda
71.68.34 Saradnik u sudu
71.68.36 Sudija za prekršaje
71.68.37 Javni tužilac
71.68.38 Javni prvobranilac
71.68.41 Advokat
71.68.51 Pravni zastupnik za autorska prava i industrijsku svojinu
71.68.52 Pravni zastupnik za radne odnose
71.68.53 Pravni analitičar obligacionih poslova
71.68.54 Pravni zastupnik za imovinske poslove
71.68.55 Pravni zastupnik za stambene odnose
71.68.56 Analitičar saobraćajnog prava
71.68.57 Broker
71.68.58 Pravni zastupnik za bankarske poslove
71.69.00 Diplomirani ekonomista za statistiku i informatiku
71.69.11 Analitičar evidencije i statistike
71.69.21 Programer informacionog sistema
71.69.22 Organizator banke podataka
71.69.23 Informatičar
71.70.00 Diplomirani inženjer zaštite na radu
71.70.00 Diplomirani kadrolog
71.70.01 Planer kadrova i obrazovanja
71.70.02 Organizator obrazovanja kadrova
71.70.03 Analitičar sistema visokog obrazovanja
71.70.11 Planer zapošljavanja
71.70.12 Organizator profesionalnog razvoja kadrova
71.70.21 Organizator kadrovskih procesa
71.70.31 Analitičar razvoja zanimanja
71.70.41 Organizator zaštite na radu
71.70.43 Inspektor zaštite na radu
71.70.45 Organizator zaštite životne sredine
71.70.46 Inspektor zaštite životne sredine
71.70.51 Organizator studije rada
71.70.61 Organizator protokola
71.72.11 Organizator opštenarodne odbrane i zaštite
71.72.22 Tehnolog protivpožarne zaštite
71.72.23 Inspektor zaštite od požara
71.72.30 Oficir milicije
71.72.31 Kriminalist
71.72.32 Inspektor službe unutrašnjih poslova
71.72.50 Oficir
71.73.01 Analitičar osiguranja
71.73.04 Organizator likvidacije šteta
71.73.06 Aktuar osiguranja
71.73.07 Analitičar preuzimanja rizika osiguranja
71.73.08 Projektant preventive u osiguranju
71.73.09 Projektant mreže osiguranja
71.73.10 Projektant reosiguranja
71.73.91 Organizator poslovanja osiguranja i reosiguranja
71.75.01 Profesor vaspitanja predškolske dece
71.75.02 Profesor razredne nastave
71.75.05 Profesor filozofije i logike
71.75.06 Profesor marksizma
71.75.10 Profesor istorije
71.75.13 Profesor opšte i teorije književnosti i lingvistike
71.75.14 Profesor istorije književnosti
71.75.15 Profesor srpskohrvatskog jezika
71.75.16 Profesor slovenačkog jezika
71.75.17 Profesor makedonskog jezika
71.75.19 Profesor bugarskog jezika
71.75.20 Profesor češkog jezika
71.75.21 Profesor slovačkog jezika
71.75.22 Profesor rusinskog jezika
71.75.23 Profesor staroslovenskog jezika
71.75.24 Profesor poljskog jezika
71.75.25 Profesor ruskog jezika
71.75.26 Profesor francuskog jezika
71.75.27 Profesor italijanskog jezika
71.75.28 Profesor španskog jezika
71.75.29 Profesor portugalskog jezika
71.75.30 Profesor rumunskog jezika
71.75.31 Profesor nemačkog jezika
71.75.32 Profesor švedskog jezika
71.75.33 Profesor norveškog jezika
71.75.34 Profesor engleskog jezika
71.75.35 Profesor starogrčkog jezika
71.75.36 Profesor latinskog jezika
71.75.37 Profesor grčkog jezika
71.75.38 Profesor mađarskog jezika
71.75.39 Profesor albanskog jezika
71.75.40 Profesor staroturskog i turskog jezika
71.75.41 Profesor arapskog jezika
71.75.42 Profesor hebrejskog jezika
71.75.43 Profesor indijskog jezika
71.75.44 Profesor romskog jezika
71.75.45 Profesor kineskog jezika
71.75.46 Profesor japanskog jezika
71.75.47 Profesor orijentalne filologije
71.75.49 Profesor filološke grupe predmeta
71.75.50 Profesor pedagogije
71.75.51 Profesor psihologije
71.75.52 Profesor sociologije
71.75.53 Profesor pravne grupe predmeta
71.75.54 Profesor grupe predmeta za bezbednost i unutrašnje poslove
71.75.55 Profesor ekonomske grupe predmeta
71.75.56 Profesor birotehničke grupe predmeta
71.75.57 Profesor trgovinske grupe predmeta
71.75.58 Profesor opštenarodne odbrane i društvene samozaštite
71.75.59 Profesor defektolog za osobe s oštećenjima vida
71.75.60 Profesor defektolog za osobe s oštećenjima sluha
71.75.61 Profesor defektolog za mentalno retardirane osobe
71.75.62 Profesor defektolog za osobe poremećenog glasa i govora
71.75.63 Profesor defektolog za telesno invalidne osobine
71.75.64 Profesor defektolog za osobe s poremećajima u ponašanju
71.75.66 Profesor organizacije rada
71.75.68 Profesor kulturološke grupe predmeta
71.75.69 Profesor muzičke grupe predmeta
71.75.70 Profesor likovne grupe predmeta
71.75.72 Profesor scenske grupe predmeta
71.75.73 Profesor baleta i plesa
71.75.76 Profesor restauracije i gradnje muzičkih instrumenata
71.75.79 Profesor fizičke kulture
71.75.80 Programer vaspitno-obrazovnog rada
71.75.81 Analitičar vaspitno-obrazovnog sistema
71.75.82 Prosvetni nadzornik
71.76.01 Profesor matematike
71.76.02 Profesor fizike
71.76.03 Profesor geofizike
71.76.04 Profesor astronomije
71.76.05 Profesor mehanike
71.76.10 Profesor hemije
71.76.11 Profesor biologije
71.76.12 Profesor geografije
71.76.13 Profesor geologije
71.76.15 Profesor ekologije i zaštite životne sredine
71.77.01 Profesor opštetehničkog obrazovanja
71.77.02 Profesor grupe predmeta tehnologije drveta
71.77.04 Profesor rudarske grupe predmeta
71.77.07 Profesor metalurške grupe predmeta
71.77.17 Profesor mašinsko-energetske grupe predmeta
71.77.18 Profesor mašinske grupe predmeta
71.77.22 Profesor brodograđevinske grupe predmeta
71.77.25 Profesor elektrotehničke grupe predmeta
71.77.30 Profesor elektronske grupe predmeta
71.77.31 Profesor računarske grupe predmeta
71.77.35 Profesor hemijsko-tehnološke grupe predmeta
71.77.36 Profesor gumarsko-tehnološke grupe predmeta
71.77.37 Profesor plastičarsko-tehnološke grupe predmeta
71.77.38 Profesor staklarsko-tehnološke grupe predmeta
71.77.39 Profesor keramičarsko-tehnološke grupe predmeta
71.77.40 Profesor papirničarsko-tehnološke grupe predmeta71.77.41 Profesor grafičarsko-tehnološke grupe predmeta
71.77.42 Profesor tekstilno-tehnološke grupe predmeta
71.77.43 Profesor konfekcijsko-tehnološke grupe predmeta
71.77.44 Profesor kožarsko-krznarske tehnološke grupe predmeta
71.77.45 Profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnološke grupe predmeta
71.77.55 Profesor arhitektonske grupe predmeta
71.77.56 Profesor građevinske grupe predmeta
71.77.60 Profesor geodetske grupe predmeta
71.77.65 Profesor grupe predmeta drumskog saobraćaja
71.77.66 Profesor grupe predmeta železničkog saobraćaja
71.77.67 Profesor grupe predmeta vaz duhoplovnog saobraćaja
71.77.68 Profesor grupe predmeta pomorskog saobraćaja
71.77.69 Profesor grupe predmeta rečnog saobraćaja
71.77.70 Profesor grupe predmeta PTT saobraćaja
71.77.71 Profesor grupe predmeta unutrašnjeg saobraćaja
71.77.75 Profesor grupe predmeta zaštite na radu
71.77.76 Profesor grupe predmeta protivpožarne zaštite
71.78.01 Profesor ratarsko - povrtarske grupe predmeta
71.78.05 Profesor stočarske grupe predmeta
71.78.10 Profesor voćarske i vinogradarske grupe predmeta
71.78.12 Profesor mlekarsko-prerađivačke grupe predmeta
71.78.13 Profesor grupe predmeta proizvodnje i prerade ulja i biljnih masti
71.78.14 Profesor grupe predmeta proizvodnje šećera i skroba
71.78.15 Profesor mesarsko-prerađivačke grupe predmeta
71.78.16 Profesor mlinarsko - pekarske grupe predmeta
71.78.17 Profesor grupe predmeta prerade voća i povrća
71.78.18 Profesor grupe predmeta prerade duvana
71.78.19 Profesor grupe predmeta proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića
71.78.25 Profesor grupe predmeta poljoprivredne mehanizacije
71.78.26 Profesor grupe predmeta melioracija
71.78.30 Profesor grupe predmeta kulinarstva
71.78.31 Profesor grupe predmeta konditorstva
71.78.32 Profesor grupe predmeta ugostiteljstva i turizma
71.78.40 Profesor šumarske grupe predmeta
71.79.06 Profesor grupe predmeta osnovnih i socijalnih medicinskih nauka
71.79.07 Profesor grupe predmeta kliničkih medicinskih nauka
71.79.08 Profesor fizioterapije
71.79.16 Profesor stomatološke grupe predmeta
71.79.25 Profesor veterinarske grupe predmeta
71.79.30 Profesor farmaceutske grupe predmeta
71.79.31 Profesor medicinsko-biohemijske grupe predmeta
71.82.01 Filozof
71.82.05 Istoričar
71.82.10 Filolog
71.82.15 Pedagog
71.82.16 Andragog
71.82.17 Domski vaspitač
71.82.20 Psiholog
71.82.21 Školski psiholog
71.82.22 Klinički psiholog
71.82.23 Industrijski psiholog
71.82.25 Sociolog
71.82.30 Politolog
71.82.35 Defektolog
71.82.36 Penolog
71.82.40 Analitičar organizacije rada
71.83.01 Matematičar
71.83.10 Fizičar
71.83.13 Geofizičar
71.83.14 Nuklearni fizičar
71.83.20 Mehaničar
71.83.25 Astronom
71.83.27 Meteorolog
71.83.30 Biolog
71.83.31 Ekolog
71.83.32 Mikrobiolog
71.83.33 Molekularni biolog
71.83.34 Inženjer zaštite životne sredine
71.83.40 Geograf
71.83.41 Prostorni planer
71.83.45 Hemičar
71.83.46 Biohemičar
71.83.47 Fizikohemičar
71.85.00 Diplomirani likovni umetnik
71.85.01 Slikar
71.85.02 Slikar primenjenih umetnosti
71.85.03 Ilustrator
71.85.11 Likovni grafičar
71.85.12 Grafički dizajner
71.85.21 Vajar
71.85.22 Vajar primenjenih umetnosti
71.85.31 Dizajner tehničkih proizvoda
71.85.32 Dizajner keramike i stakla
71.85.33 Dizajner tekstila
71.85.41 Modni kreator
71.85.51 Umetnički projektant enterijera i dizajna
71.86.00 Diplomirani muzičar
71.86.12 Kostimograf
71.86.13 Scenograf
71.86.14 Režiser
71.86.21 Organizator predstave
71.86.22 Organizator tehničke pripreme predstave
71.86.31 Scenarista
71.86.32 Dramaturg
71.86.33 Književnik
71.86.34 Književni kritičar
71.86.41 Glumac
71.86.51 Dirigent hora
71.86.55 Reditelj opere
71.86.56 Dramaturg opere i baleta
71.86.57 Kompozitor klasične muzike
71.86.58 Kompozitor
71.86.63 Urednik video-programa
71.86.72 Baletski koerograf
71.86.73 Ton-majstor
71.86.74 Muzički urednik
71.86.79 Urednik snimanja muzike
71.86.81 Baletski igrač - solista
71.86.83 Operski pevač - solista
71.86.84 Glumac - pevač operete i mjuzikla
71.86.85 Operski korepetitor
71.86.86 Propagandista opere i baleta
71.86.87 Baletski pedagog
71.86.88 Vokalni pozorišni pedagog
71.86.89 Muzički programer
71.86.91 Orkestarski instrumentalista
71.86.92 Vođa orkestra
71.86.93 Muzikolog
71.86.94 Etnomuzikolog
71.87.11 Voditelj knjige snimanja
71.87.12 Reditelj radio-emisija
71.87.13 Majstor svetla
71.87.16 Filmski i televizijski montažer
71.87.17 Analitičar istraživanja masovnih medija
71.87.21 Novinar
71.87.22 Spiker
71.87.23 Redaktor
71.87.24 Karikaturista
71.87.25 Urednik u izdavačkoj delatnosti
71.87.32 Kamerman
71.87.33 Trik-snimatelj
71.87.34 Videomikser
71.87.35 Režiser fotografije
71.87.41 Organizator proizvodnje radio-programa
71.87.42 Organizator televizijske i filmske proizvodnje
71.87.43 Radio, televizijski i filmski producent
71.87.44 Filmski i televizijski organizator
71.87.51 Propagandist
71.88.01 Arhivski organizator
71.88.02 Arhivista
71.88.11 Bibliotekar
71.88.12 Bibliotečki instruktor
71.88.13 Bibliotečki inspektor
71.88.14 Novinarski dokumentalista
71.88.21 Bibliotečko-arhivski konzervator
71.88.22 Konzervator - restaurator kulturnih dobara
71.88.31 Istoričar umetnosti
71.88.32 Kustos muzeja
71.88.33 Arheolog
71.88.34 Etnolog
71.88.35 Istoričar kulturnih dobara
71.88.36 Muzejski pedagog
71.88.41 Lektor
71.88.42 Terminolog
71.88.43 Prevodilac
71.88.51 Organizator kulturnih aktivnosti
71.90.00 Doktor medicine
71.90.01 Lekar opšte medicine
71.90.02 Organizator zdravstvene nege
71.90.67 Sanitarni inspektor
71.90.91 Organizator medicinskog poslovanja
71.91.00 Doktor stomatologije
71.91.01 Stomatolog opšte stomatologije
71.91.91 Organizator stomatološkog poslovanja
71.92.00 Diplomirani farmaceut
71.92.01 Farmaceutski tehnolog proizvodnje lekova
71.92.02 Farmaceutski tehnolog primene proizvoda
71.92.03 Farmaceutski tehnolog kontrole kvaliteta
71.92.04 Farmaceutski projektant
71.92.08 Organizator farmaceutske proizvodnje
71.92.31 Medicinski biohemičar
71.92.41 Farmaceut snabdevanja, prometa i nabavke lekova
71.92.91 Organizator farmaceutskog poslovanja
71.93.00 Diplomirani socijalni radnik
71.93.31 Organizator socijalnog rada
71.93.32 Organizator socijalne zaštite odraslih i starih lica
71.93.33 Organizator zaštite dece i omladine
71.93.34 Organizator resocijalizacije lica sa društveno negativnim ponašanjem
71.93.91 Organizator poslovanja socijalne zaštite
71.94.00 Diplomirani pedagog za fizičku kulturu
71.94.12 Trener rekreativaca
71.94.22 Organizator sportske rekreacije
71.95.01 Trener za atletiku
71.95.05 Trener za gimnastiku
71.95.08 Trener za plivanje
71.95.10 Trener za vaterpolo
71.95.12 Trener za veslanje
71.95.17 Trener za klizanje
71.95.18 Trener za hokej
71.95.20 Trener za skijanje
71.95.22 Trener za fudbal
71.95.23 Trener za košarku
71.95.24 Trener za rukomet
71.95.25 Trener za odbojku
71.95.26 Trener za biciklizam
71.95.28 Trener za konjički sport
71.95.30 Trener za boks
71.95.31 Trener za rvanje
71.95.33 Trener za borilačke sportove
71.95.38 Trener za streljaštvo
71.95.40 Trener za šah
71.95.41 Trener za mačevanje
71.95.44 Trener za dizanje tegova i atletsku gimnastiku
71.95.46 Trener za stoni tenis
71.95.47 Trener za tenis
71.95.91 Organizator sportskog poslovanja
71.98.00 Verska zanimanja sa fakultetom
72.01.00 Magistar poljoprivrednih nauka (proizvodnja bilja)
72.01.00 Magistar poljoprivrednih nauka (proizvodnja bilja)
72.01.01 Tehnolog za proizvodnju žita - specijalista
72.01.01 Tehnolog za proizvodnju žita - specijalista
72.01.02 Tehnolog proizvodnje industrijskog bilja - specijalista
72.01.02 Tehnolog proizvodnje industrijskog bilja - specijalista
72.01.03 Tehnolog za proizvodnju krmnog bilja - specijalista
72.01.03 Tehnolog za proizvodnju krmnog bilja - specijalista
72.01.04 Tehnolog za proizvodnju lekovitog bilja - specijalista
72.01.04 Tehnolog za proizvodnju lekovitog bilja - specijalista
72.01.05 Tehnolog za proizvodnju korenasto-krtolastog povrća - specijalista
72.01.05 Tehnolog za proizvodnju korenasto-krtolastog povrća - specijalista
72.01.06 Tehnolog za proizvodnju kupusnjača, zeljastog i lisnatog povrća - specijalista
72.01.06 Tehnolog za proizvodnju kupusnjača, zeljastog i lisnatog povrća - specijalista
72.01.07 Tehnolog za proizvodnju plodovitog povrća - specijalista
72.01.07 Tehnolog za proizvodnju plodovitog povrća - specijalista
72.01.08 Tehnolog za proizvodnju lukovičastog povrća - specijalista
72.01.08 Tehnolog za proizvodnju lukovičastog povrća - specijalista
72.01.09 Tehnolog za proizvodnju pečurki - specijalista
72.01.09 Tehnolog za proizvodnju pečurki - specijalista
72.01.11 Tehnolog za proizvodnju jabučastog voća - specijalista
72.01.11 Tehnolog za proizvodnju jabučastog voća - specijalista
72.01.12 Tehnolog za proizvodnju koštičavog voća - specijalista
72.01.12 Tehnolog za proizvodnju koštičavog voća - specijalista
72.01.13 Tehnolog za proizvodnju jezgrastog voća - specijalista
72.01.13 Tehnolog za proizvodnju jezgrastog voća - specijalista
72.01.14 Tehnolog za proizvodnju jagodastog voća - specijalista
72.01.14 Tehnolog za proizvodnju jagodastog voća - specijalista
72.01.15 Tehnolog za proizvodnju južnog voća - specijalista
72.01.15 Tehnolog za proizvodnju južnog voća - specijalista
72.01.16 Tehnolog za proizvodnju vinskog grožđa - specijalista
72.01.16 Tehnolog za proizvodnju vinskog grožđa - specijalista
72.01.17 Tehnolog za proizvodnju stonog grožđa - specijalista
72.01.17 Tehnolog za proizvodnju stonog grožđa - specijalista
72.01.21 Tehnolog proizvodnje cveća - specijalista
72.01.21 Tehnolog proizvodnje cveća - specijalista
72.01.31 Tehnolog zaštite ratarsko-povrtarskih kultura - specijalista
72.01.31 Tehnolog zaštite ratarsko-povrtarskih kultura - specijalista
72.01.32 Tehnolog zaštite voćarsko-vinogradarskih kultura i proizvoda - specijalista
72.01.32 Tehnolog zaštite voćarsko-vinogradarskih kultura i proizvoda - specijalista
72.01.33 Tehnolog zaštite cveća i ukrasnog šiblja - specijalista
72.01.33 Tehnolog zaštite cveća i ukrasnog šiblja - specijalista
72.01.41 Tehnolog održavanja poljoprivredne mehanizacije - specijalista
72.01.41 Tehnolog održavanja poljoprivredne mehanizacije - specijalista
72.01.42 Tehnolog eksploatacije poljoprivredne mehanizacije - specijalista
72.01.42 Tehnolog eksploatacije poljoprivredne mehanizacije - specijalista
72.01.43 Tehnolog skladištenja i dorade poljoprivrednih proizvoda - specijalista
72.01.43 Tehnolog skladištenja i dorade poljoprivrednih proizvoda - specijalista
72.01.51 Tehnolog navodnjavanja zemljišta - specijalista
72.01.51 Tehnolog navodnjavanja zemljišta - specijalista
72.01.52 Tehnolog odvodnjavanja zemljišta - specijalista
72.01.52 Tehnolog odvodnjavanja zemljišta - specijalista
72.01.53 Tehnolog kompleksne melioracije zemljišta - specijalista
72.01.53 Tehnolog kompleksne melioracije zemljišta - specijalista
72.01.81 Istraživač poljoprivrede
72.01.81 Istraživač poljoprivrede
72.02.00 Magistar poljoprivrednih nauka (stočarstvo i živinarstvo)
72.02.00 Magistar poljoprivrednih nauka (stočarstvo i živinarstvo)
72.02.01 Tehnolog za uzgoj goveda - specijalista
72.02.01 Tehnolog za uzgoj goveda - specijalista
72.02.02 Tehnolog za uzgoj konja - specijalista
72.02.02 Tehnolog za uzgoj konja - specijalista
72.02.03 Tehnolog za uzgoj ovaca i koza - specijalista
72.02.03 Tehnolog za uzgoj ovaca i koza - specijalista
72.02.04 Tehnolog za uzgoj svinja - specijalista
72.02.04 Tehnolog za uzgoj svinja - specijalista
72.02.21 Tehnolog za uzgoj živine - specijalista
72.02.21 Tehnolog za uzgoj živine - specijalista
72.02.81 Istraživač stočarstva
72.02.81 Istraživač stočarstva
72.03.00 Magistar poljoprivrednih nauka (ribarstvo i odgajanje ostalih životinja)
72.03.00 Magistar poljoprivrednih nauka (ribarstvo i odgajanje ostalih životinja)
72.03.11 Tehnolog za uzgoj riba - specijalista
72.03.11 Tehnolog za uzgoj riba - specijalista
72.03.21 Tehnolog za uzgoj malih i egzotičnih životinja - specijalista
72.03.21 Tehnolog za uzgoj malih i egzotičnih životinja - specijalista
72.03.31 Tehnolog za uzgoj ptica - specijalista
72.03.31 Tehnolog za uzgoj ptica - specijalista
72.03.41 Tehnolog za uzgoj pčela - specijalista
72.03.41 Tehnolog za uzgoj pčela - specijalista
72.04.00 Magistar veterinarskih nauka
72.04.00 Magistar veterinarskih nauka
72.04.01 Veterinar specijalista epizootiologije zaraznih i parazitskih bolesti
72.04.01 Veterinar specijalista epizootiologije zaraznih i parazitskih bolesti
72.04.02 Veterinar bakteriologije - specijalista
72.04.02 Veterinar bakteriologije - specijalista
72.04.03 Veterinar specijalista virusologije
72.04.03 Veterinar specijalista virusologije
72.04.04 Veterinar specijalista parazitologije i parazitskih bolesti
72.04.04 Veterinar specijalista parazitologije i parazitskih bolesti
72.04.05 Veterinar histologije - specijalista
72.04.05 Veterinar histologije - specijalista
72.04.06 Veterinar hirurgije - specijalista
72.04.06 Veterinar hirurgije - specijalista
72.04.07 Veterinar radiologije - specijalista
72.04.07 Veterinar radiologije - specijalista
72.04.08 Veterinar specijalista patološke morfologije
72.04.08 Veterinar specijalista patološke morfologije
72.04.09 Veterinar interne medicine - specijalista
72.04.09 Veterinar interne medicine - specijalista
72.04.10 Veterinar specijalista farmakologije i toksikologije
72.04.10 Veterinar specijalista farmakologije i toksikologije
72.04.11 Veterinar specijalista ishrane
72.04.11 Veterinar specijalista ishrane
72.04.12 Veterinar specijalista zoohigijene
72.04.12 Veterinar specijalista zoohigijene
72.04.13 Veterinar higijene i tehnologije životnih namirnica životinjskog porekla - specijalista
72.04.13 Veterinar higijene i tehnologije životnih namirnica životinjskog porekla - specijalista
72.04.14 Veterinar zdravstvene zaštite kopitara, preživara i svinja - specijalista
72.04.14 Veterinar zdravstvene zaštite kopitara, preživara i svinja - specijalista
72.04.15 Veterinar zdravstvene zaštite malih i egzotičnih životinja - specijalista
72.04.15 Veterinar zdravstvene zaštite malih i egzotičnih životinja - specijalista
72.04.16 Veterinar zdravstvene zaštite živine i ptica - specijalista
72.04.16 Veterinar zdravstvene zaštite živine i ptica - specijalista
72.04.17 Veterinar zdravstvene zaštite riba - specijalista
72.04.17 Veterinar zdravstvene zaštite riba - specijalista
72.04.18 Veterinar specijalista za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje
72.04.18 Veterinar specijalista za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje
72.04.19 Veterinar specijalista zdravstvene zaštite divljači
72.04.19 Veterinar specijalista zdravstvene zaštite divljači
72.04.81 Istraživač veterinarstva
72.04.81 Istraživač veterinarstva
72.05.00 Magistar prehrambene tehnologije
72.05.00 Magistar prehrambene tehnologije
72.05.01 Tehnolog prerade žita - specijalista
72.05.01 Tehnolog prerade žita - specijalista
72.05.02 Tehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina - specijalista
72.05.02 Tehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina - specijalista
72.05.04 Tehnolog proizvodnje konditorskih proizvoda - specijalista
72.05.04 Tehnolog proizvodnje konditorskih proizvoda - specijalista
72.05.05 Tehnolog proizvodnje šećera - specijalista
72.05.05 Tehnolog proizvodnje šećera - specijalista
72.05.06 Tehnolog proizvodnje i prerade skroba - specijalista
72.05.06 Tehnolog proizvodnje i prerade skroba - specijalista
72.05.11 Tehnolog prerade mleka - specijalista
72.05.11 Tehnolog prerade mleka - specijalista
72.05.12 Tehnolog prerade voća i povrća - specijalista
72.05.12 Tehnolog prerade voća i povrća - specijalista
72.05.13 Tehnolog prerade mesa i ribe - specijalista
72.05.13 Tehnolog prerade mesa i ribe - specijalista
72.05.15 Tehnolog proizvodnje gotovih jela - specijalista
72.05.15 Tehnolog proizvodnje gotovih jela - specijalista
72.05.16 Tehnolog proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina - specijalista
72.05.16 Tehnolog proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina - specijalista
72.05.21 Tehnolog proizvodnje ulja i biljnih masti - specijalista
72.05.21 Tehnolog proizvodnje ulja i biljnih masti - specijalista
72.05.31 Tehnolog proizvodnje piva - specijalista
72.05.31 Tehnolog proizvodnje piva - specijalista
72.05.32 Tehnolog proizvodnje vina - specijalista
72.05.32 Tehnolog proizvodnje vina - specijalista
72.05.33 Tehnolog proizvodnje žestokih alkoholnih pića - specijalista
72.05.33 Tehnolog proizvodnje žestokih alkoholnih pića - specijalista
72.05.34 Tehnolog proizvodnje bezalkoholnih pića i mineralnih voda - specijalista
72.05.34 Tehnolog proizvodnje bezalkoholnih pića i mineralnih voda - specijalista
72.05.41 Tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina - specijalista
72.05.41 Tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina - specijalista
72.05.42 Tehnolog proizvodnje slada - specijalista
72.05.42 Tehnolog proizvodnje slada - specijalista
72.05.61 Tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane - specijalista
72.05.61 Tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane - specijalista
72.05.82 Istraživač prehrambene tehnologije
72.05.82 Istraživač prehrambene tehnologije
72.06.00 Magistar tehnologije prerade duvana
72.06.00 Magistar tehnologije prerade duvana
72.06.01 Tehnolog prerade duvana - specijalista
72.06.01 Tehnolog prerade duvana - specijalista
72.06.02 Tehnolog proizvodnje cigareta - specijalista
72.06.02 Tehnolog proizvodnje cigareta - specijalista
72.09.00 Magistar šumarstva
72.09.01 Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma - specijalista
72.09.02 Tehnolog za iskorišćavanje šuma - specijalista
72.09.05 Tehnolog za šumske komunikacije i bujice - specijalista
72.09.11 Tehnolog za uređivanje i održavanje zelenila, park-šuma i drvoreda - specijalista
72.09.15 Tehnolog za uređivanje i ekonomiku šumarstva - specijalista
72.09.81 Istraživač šumarstva
72.10.00 Magistar tehnologije prerade i obrade drveta
72.10.01 Projektant tehnologije pripreme i prerade drveta - specijalista
72.10.41 Projektant razvoja pripreme i prerade drveta - specijalista
72.10.81 Istraživač pripreme i prerade drveta
72.13.00 Magistar geologije
72.13.04 Geolog mineralnih sirovina - specijalista
72.13.05 Geolog geofizike - specijalista
72.13.06 Geolog geotehnike - specijalista
72.13.07 Geolog hidrogeologije - specijalista
72.13.08 Geolog za naftu i zemni gas - specijalista
72.13.11 Geolog mineroloških, petroloških, sedimentoloških i geohemijskih istraživanja - specijalista
72.13.12 Geolog paleontologije – specijalista
72.13.13 Geolog regionalne geologije - specijalista
72.13.81 Istraživač geologije
72.14.00 Magistar naftnorudarske tehnologije
72.14.01 Naftnorudarski tehnolog - specijalista
72.15.00 Magistar rudarstva
72.15.02 Rudarski tehnolog podzemne eksploatacije - specijalista
72.15.11 Rudarski tehnolog površinske eksploatacije - specijalista
72.15.21 Rudarski tehnolog pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina - specijalista
72.15.81 Istraživač rudarstva
72.16.00 Magistar metalurgije
72.16.03 Tehnolog proizvodnje gvožđa - specijalista
72.16.04 Tehnolog proizvodnje ferolegura - specijalista
72.16.05 Tehnolog proizvodnje čelika - specijalista
72.16.09 Tehnolog prerade čelika kovanjem i presovanjem - specijalista
72.16.11 Tehnolog prerade čelika valjanjem - specijalista
72.16.18 Tehnolog metalurške toplotehnike - specijalista
72.16.19 Istraživač metalurgije
72.16.22 Tehnolog ispitivanja kvaliteta metala - specijalista
72.16.27 Tehnolog proizvodnje aluminijuma - specijalista
72.16.29 Tehnolog proizvodnje bakra - specijalista
72.16.35 Tehnolog za preradu bakra - specijalista
72.16.36 Tehnolog za preradu aluminijuma - specijalista
72.16.47 Tehnolog za proizvodnju olova - specijalista
72.16.48 Tehnolog za proizvodnju cinka - specijalista
72.16.49 Tehnolog za preradu olova - specijalista
72.16.50 Tehnolog za rafinaciju olova - specijalista
72.16.51 Tehnolog za rafinaciju cinka i kadmijuma - specijalista
72.16.52 Tehnolog za preradu cinka - specijalista
72.16.53 Tehnolog za dobijanje srebra - specijalista
72.16.54 Tehnolog za dobijanje ostalih metala pri rafinaciji cinka - specijalista
72.16.57 Tehnolog prerade uglja - specijalista
72.16.65 Tehnolog za proizvodnju sivog i čeličnog liva - specijalista
72.16.77 Tehnolog za proizvodnju lakog i obojenog liva - specijalista
72.16.81 Tehnolog termičke obrade metala - specijalista
72.18.00 Magistar mašinstva (za obradu metala)
72.18.61 Konstruktor za rezne alate - specijalista
72.18.62 Konstruktor za stezni pribor - specijalista
72.18.63 Konstruktor za alate u obradi deformisanjem, odvajanjem i livenjem - specijalista
72.18.66 Konstruktor za merne i kontrolne pribore - specijalista
72.18.71 Tehnolog za obradu metala rezanjem - specijalista
72.18.72 Tehnolog za obradu metala deformisanjem i odvajanjem - specijalista
72.18.73 Tehnolog za zavarivanje - specijalista
72.18.81 Istraživač tehnologije obrade metala
72.19.00 Magistar mašinstva za brodogradnju i metalne konstrukcije
72.19.01 Projektant specijalista za trup plovila
72.19.02 Projektant specijalista za opremu plovila
72.19.11 Projektant metalnih konstrukcija - specijalista
72.19.81 Istraživač brodogradnje
72.19.82 Istraživač metalnih konstrukcija
72.20.00 Magistar tehničkih nauka za mašinske konstrukcije
72.20.06 Projektant za alatne mašine u obradi rezanjem - specijalista
72.20.07 Projektant za alatne mašine u obradi deformisanjem i odvajanjem - specijalista
72.20.10 Projektant brodskih mašina i uređaja - specijalista
72.20.15 Projektant za motore drumskih vozila - specijalista
72.20.16 Projektant za motore šinskih vozila - specijalista
72.20.17 Projektant za motore vazduhoplova - specijalista
72.20.18 Projektant za motore građevinskih i rudarskih mašina - specijalista
72.20.19 Projektant za brodske motore - specijalista
72.20.21 Projektant za putničke automobile - specijalista
72.20.22 Projektant za privredna drumska vozila - specijalista
72.20.25 Projektant šinskih vozila - specijalista
72.20.30 Projektant vazduhoplova - specijalista
72.20.35 Projektant za građevinske mašine - specijalista
72.20.36 Projektant za rudarske mašine - sepecijalista
72.20.37 Projektant za poljoprivredne mašine - specijalista
72.20.38 Projektant za kranove i dizalice - specijalista
72.20.39 Projektant za industrijsku mehanizaciju, liftove i žičare - specijalista
72.20.41 Projektant za tekstilne mašine - specijalista
72.20.42 Projektant za postrojenja prehrambene proizvodnje - specijalista
72.20.47 Projektant za postrojenja hemijske proizvodnje - specijalista
72.20.49 Projektant za metalurška postrojenja - specijalista
72.20.51 Projektant za birotehničke mašine - specijalista
72.20.52 Projektant za medicinsku i laboratorijsku opremu - specijalista
72.20.55 Projektant sistema mašinske automatike - specijalista
72.20.56 Projektant uređaja hidraulike i pneumatike - specijalista
72.20.61 Projektant termoenergetskih postrojenja - specijalista
72.20.63 Projektant gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja - specijalista
72.20.67 Projektant hidroenergetskih postrojenja - specijalista
72.20.71 Projektant termotehničkih postrojenja - specijalista
72.20.73 Projektant rashladnih uređaja - specijalista
72.20.75 Projektant hidrotehničkih postrojenja - specijalista
72.20.81 Istraživač projektovanja mašina i uređaja
72.20.84 Istraživač projektovanja saobraćajnih sredstava
72.20.87 Istraživač projektovanja energetskih mašina i postrojenja
72.21.00 Magistar tehničkih nauka za proizvodno mašinstvo
72.21.05 Tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina - specijalista
72.21.10 Tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina - specijalista
72.21.15 Tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem - specijalista
72.21.20 Tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila - specijalista
72.21.25 Tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila - specijalista
72.21.30 Tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova - specijalista
72.21.31 Tehnolog za kontrolu kvaliteta vazduhoplova - specijalista
72.21.35 Tehnolog za proizvodnju i održavanje građevinskih mašina - specijalista
72.21.36 Tehnolog za proizvodnju i održavanje rudarskih mašina - specijalista
72.21.37 Tehnolog za proizvodnju i održavanje poljoprivrednih mašina - specijalista
72.21.38 Tehnolog za proizvodnju i održavanje kranova i dizalica - specijalista
72.21.41 Tehnolog za proizvodnju i održavanje tekstilnih mašina - specijalista
72.21.42 Tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i postrojenja prehrambene proizvodnje- specijalista
72.21.47 Tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i postrojenja hemijske proizvodnje - specijalista
72.21.49 Tehnolog za proizvodnju i održavanje metalurških postrojenja - specijalista
72.21.50 Tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i uređaja precizne tehnike - specijalista
72.21.55 Tehnolog za proizvodnju i održavanje uređaja mašinske automatike - specijalista
72.21.61 Tehnolog za proizvodnju i održavanje termoenergetskih mašina i postrojenja - specijalista
72.21.63 Tehnolog za proizvodnju i održavanje gasoenergetskih i pneumoenergetskih mašina i postrojenja- specijalista
72.21.67 Tehnolog za proizvodnju i održavanje hidroenergetskih mašina i postrojenja - specijalista
72.21.80 Projektant mašinskog inženjeringa - specijalista
72.21.81 Istraživač tehnologije mašinogradnje
72.21.84 Istraživač tehnologije proizvodnje saobraćajnih sredstava
72.21.87 Istraživač tehnologije energetskog mašinstva
72.24.00 Magistar tehničkih nauka za elektroenergetiku
72.24.01 Elektroenergetski tehnolog - specijalista
72.24.04 Elektroenergetski tehnolog za aerodrome - specijalista
72.24.05 Elektroenergetski projektant - specijalista
72.24.81 Istraživač elektroenergetike
72.25.00 Magistar tehničkih nauka za elektrotehniku
72.25.01 Elektromehaničarski tehnolog proizvodnje elektrotehničkih proizvoda - specijalista
72.25.03 Konstruktor elektromehaničarskih proizvoda - specijalista
72.25.05 Elektromehaničarski projektant sistema električnih mašina, aparata, uređaja i postrojenja - specijalista
72.25.06 Elektromehaničarski tehnolog zaštite od električne struje - specijalista
72.25.07 Elektromehaničarski organizator standardizacije i metrologije - specijalista
72.25.61 Elektromehaničarski tehnolog eksploatacije električnih mašina, uređaja i postrojenja - specijalista
72.25.81 Istraživač elektromehanike
72.26.00 Magistar tehničkih nauka za elektroniku
72.26.01 Tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda - specijalista
72.26.02 Organizator proizvodnje elektronskih proizvoda - specijalista
72.26.03 Konstruktor elektronskih proizvoda - specijalista
72.26.04 Konstruktor energetsko-elektronskih uređaja - specijalista
72.26.06 Tehnolog održavanja elektronskih proizvoda - specijalista
72.26.07 Projektant elektronskih sistema - specijalista
72.26.09 Tehnolog elektronskih komponenata - specijalista
72.26.13 Tehnolog standardizacije i metrologije u elektronici - specijalista
72.26.25 Tehnolog medicinske elektronike - specijalista
72.26.26 Tehnolog vazduhoplovne elektronske opreme - specijalista
72.26.81 Istraživač elektronike
72.27.00 Magistar tehničkih nauka za telekomunikacije
72.27.01 Tehnolog proizvodnje telekomunikacionih uređaja - specijalista
72.27.03 Konstruktor telekomunikacionih uređaja - specijalista
72.27.04 Tehnolog građenja i održavanja telekomunikacionih mreža - specijalista
72.27.05 Tehnolog eksploatacije i održavanja telekomunikacionih uređaja - specijalista
72.27.06 Telekomunikacioni tehnolog tehničke obrade zvuka i slike - specijalista
72.27.08 Projektant telekomunikacionih mreža - specijalista
72.27.44 Tehnolog vazduhoplovnih telekomunikacija - specijalista
72.27.81 Istraživač telekomunikacija
72.28.00 Magistar tehničkih nauka za računarsku tehniku
72.28.01 Tehnolog proizvodnje računarske opreme - specijalista
72.28.03 Konstruktor računarske opreme - specijalista
72.28.04 Tehnolog održavanja računarske opreme - specijalista
72.28.05 Projektant računarskih sistema - specijalista
72.28.21 Tehnolog izrade računarske programske opreme - specijalista
72.28.22 Tehnolog primene računarske programske opreme - specijalista
72.28.81 Istraživač računarstva
72.31.00 Magistar tehničkih nauka za hemijsku tehnologiju
72.31.01 Hemijski tehnolog - specijalista
72.31.05 Projektant hemijskih procesa - specijalista
72.31.21 Hemijski analitičar - specijalista
72.31.22 Analitičar hemijskih analiza - specijalista
72.31.23 Specijalista fizikalne hemije
72.31.24 Specijalista makronuklearne hemije
72.31.32 Petrohemijski tehnolog - specijalista72.31.81 Istraživač hemijske tehnologije
72.31.82 Istraživač petrohemije
72.32.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju gume i plastike
72.32.01 Gumarsko-plastičarski tehnolog - specijalista
72.32.81 Istraživač gumarsko-plastičarske tehnologije
72.33.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju nemetala
72.33.01 Hemijski tehnolog građevinskog materijala - specijalista
72.33.11 Hemijski tehnolog nemetala - specijalista
72.33.81 Istraživač hemijske tehnologije nemetala i građevinskog materijala
72.34.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju stakla
72.34.81 Istraživač staklarstva
72.35.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju celuloze i papira
72.35.01 Tehnolog papirničarstva - specijalista
72.35.81 Istraživač papirničarstva
72.36.00 Magistar tehničkih nauka za grafičarstvo
72.36.01 Tehnolog grafičarstva - specijalista
72.36.81 Istraživač grafičarstva
72.39.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju tekstilstva
72.39.21 Tehnolog predenja - specijalista
72.39.31 Tehnolog tkanja - specijalista
72.39.41 Tehnolog pletenja - specijalista
72.39.51 Tekstilsko-hemijski tehnolog - specijalista
72.39.81 Istraživač tekstilstva
72.40.00 Magistar tehničkih nauka za proizvodnju odeće
72.40.21 Tehnolog tekstilne konfekcije - specijalista
72.40.31 Tehnolog kožarske i krznarske konfekcije - specijalista
72.40.81 Istraživač tehnologije konfekcioniranja odeće
72.41.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju kože i krzna
72.41.01 Kožarsko-krznarski tehnolog - specijalista
72.41.81 Istraživač tehnologije kože i krzna
72.42.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju prerade kože
72.42.01 Tehnolog prerade kože - specijalista
72.42.81 Istraživač tehnologije prerade kože
72.45.81 Istraživač komunalnih delatnosti
72.50.00 Magistar geodezije
72.50.31 Geodetski analitičar - specijalista
72.50.81 Istraživač geodezije
72.51.00 Magistar arhitekture
72.51.31 Urbanistički analitičar - specijalista
72.51.81 Istraživač urbanizma
72.52.00 Magistar tehničkih nauka za građevinarstvo
72.52.65 Građevinski analitičar - specijalista
72.52.81 Istraživač građevinarstva
72.56.00 Magistar nauka za drumski saobraćaj
72.56.14 Tehnolog drumskog saobraćaja za međunarodni transport i špediciju - specijalista
72.56.81 Istraživač drumskog saobraćaja
72.57.00 Magistar nauka za železnički saobraćaj
72.57.81 Istraživač železničkog saobraćaja
72.58.00 Magistar nauka za vodni saobraćaj
72.58.81 Istraživač brodskog saobraćaja
72.59.00 Magistar nauka za vazdušni saobraćaj
72.59.01 Projektant vazduhoplovnog saobraćaja - specijalista
72.59.81 Istraživač vazduhoplovnog saobraćaja
72.60.00 Magistar nauka za PTT saobraćaj
72.60.01 Tehnolog za integrisane komunikacije PTT saobraćaja - specijalista
72.60.02 Tehnolog za logistiku PTT saobraćaja - specijalista
72.60.03 Tehnolog za projektovanje PTT saobraćaja - specijalista
72.60.81 Istraživač PTT saobraćaja
72.61.00 Magistar nauka za integralni i industrijski transport
72.61.81 Istraživač pretovara i transporta
72.64.00 Magistar ekonomskih nauka za trgovinu
72.64.81 Istraživač trgovinskog poslovanja
72.64.91 Organizator trgovinskog poslovanja - specijalista marketinga
72.65.00 Magistar ekonomskih nauka za turizam i ugostiteljstvo
72.65.81 Istraživač ugostiteljstva
72.65.82 Istraživač turizma
72.66.00 Magistar menadžmenta
72.66.10 Magistar organizacije rada
72.66.16 Menadžer - specijalista za internacionalni menadžment
72.66.50 Specijalista menadžmenta
72.66.81 Istraživač menadžmenta
72.66.82 Istraživač organizacije rada
72.67.00 Magistar ekonomskih nauka
72.67.24 Analitičar za računovodstvene poslove - specijalista
72.67.25 Analitičar za finansijske poslove - specijalista
72.67.31 Analitičar za ekonomske odnose sa inostranstvom - specijalista
72.67.32 Analitičar za društveno planiranje - specijalista
72.67.41 Analitičar za bankarske poslove - specijalista
72.67.43 Analitičar za monetarno-kreditni sistem - specijalista
72.67.44 Analitičar za kontrolu dinarskog i deviznog poslovanja - specijalista
72.67.92 Savetnik za ekonomska pitanja
72.68.00 Magistar pravnih nauka
72.68.01 Analitičar za pozitivno pravo - specijalista
72.68.02 Analitičar za socijalno i porodično pravo - specijalista
72.68.24 Diplomata
72.68.25 Analitičar za zakonodavno-pravne poslove društveno-ekonomskog uređenja - specijalista
72.68.26 Analitičar za zakonodavno-pravne poslove društveno-političkog sistema - specijalista
72.68.27 Analitičar za sistemska i organizaciona pitanja društveno - političkih zajednica i organizacija - specijalista
72.68.29 Analitičar za međunarodno pravo - specijalista
72.68.51 Analitičar za patentno pravo - specijalista
72.68.81 Istraživač pravnog sistema
72.69.00 Magistar ekonomskih nauka za statistiku i informatiku
72.69.11 Projektant za statistička istraživanja - specijalista
72.69.14 Projektant za statističke uzorke - specijalista
72.69.21 Projektant za informacioni sistem - specijalista
72.70.40 Specijalista zaštite na radu
72.70.41 Istraživač zaštite na radu
72.70.81 Istraživač kadrovskog sistema
72.70.82 Istraživač razvoja zanimanja
72.72.22 Specijalista zaštite od požara
72.72.30 Viši oficir milicije
72.72.31 Magistar kriminalistike
72.72.50 Viši oficir
72.72.60 Magistar vojnih nauka
72.72.81 Istraživač zaštite od požara
72.73.01 Analitičar osiguranja - specijalista
72.75.05 Univerzitetski asistent filozofije
72.75.10 Univerzitetski asistent istorije
72.75.11 Univerzitetski asistent arheologije
72.75.12 Univerzitetski asistent etnologije
72.75.49 Univerzitetski asistent filologije
72.75.50 Univerzitetski asistent pedagogije
72.75.51 Univerzitetski asistent psihologije
72.75.52 Univerzitetski asistent sociologije
72.75.53 Univerzitetski asistent prava
72.75.55 Univerzitetski asistent ekonomije
72.75.58 Univerzitetski asistent politologije
72.75.59 Univerzitetski asistent defektologije
72.75.65 Univerzitetski asistent socijalnog rada
72.75.66 Univerzitetski asistent organizacionih nauka
72.75.68 Univerzitetski asistent informacionih nauka
72.75.69 Univerzitetski asistent muzičkih umetnosti
72.75.70 Univerzitetski asistent likovnih umetnosti
72.75.71 Univerzitetski asistent primenjenih umetnosti
72.75.72 Univerzitetski asistent scenskih umetnosti
72.75.79 Univerzitetski asistent kineziologije
72.75.81 Projektant vaspitno-obrazovnog sistema
72.76.01 Univerzitetski asistent matematike
72.76.02 Univerzitetski asistent fizike
72.76.03 Univerzitetski asistent geofizike
72.76.04 Univerzitetski asistent astronomije
72.76.05 Univerzitetski asistent mehanike
72.76.10 Univerzitetski asistent hemije
72.76.11 Univerzitetski asistent biologije
72.76.12 Univerzitetski asistent geografiije
72.76.13 Univerzitetski asistent geologije
72.77.02 Univerzitetski asistent tehnologije drveta
72.77.04 Univerzitetski asistent rudarstva
72.77.07 Univerzitetski asistent metalurgije
72.77.18 Univerzitetski asistent mašinstva
72.77.19 Univerzitetski asistent brodogradnje
72.77.25 Univerzitetski asistent elektrotehnike
72.77.31 Univerzitetski asistent računarstva
72.77.35 Univerzitetski asistent hemijskog inženjerstva i hemijskih tehnologija
72.77.41 Univerzitetski asistent grafičke tehnologije
72.77.42 Univerzitetski asistent tekstilne tehnologije
72.77.55 Univerzitetski asistent arhitekture i urbanizma
72.77.56 Univerzitetski asistent građevinarstva
72.77.60 Univerzitetski asistent geodezije
72.77.72 Univerzitetski asistent tehnologije saobraćaja
72.77.75 Univerzitetski asistent zaštite na radu
72.78.01 Univerzitetski asistent agronomije
72.78.11 Univerzitetski asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije
72.78.32 Univerzitetski asistent ugostiteljstva i turizma
72.78.40 Univerzitetski asistent šumarstva
72.79.10 Univerzitetski asistent medicine
72.79.16 Univerzitetski asistent stomatologije
72.79.25 Univerzitetski asistent veterine
72.79.30 Univerzitetski asistent farmacije
72.79.31 Univerzitetski asistent medicinske biohemije
72.82.00 Magistar društveno-humanističkih nauka
72.82.01 Filozof - specijalista
72.82.05 Istoričar - specijalista
72.82.10 Filolog - specijalista
72.82.15 Pedagog - specijalista
72.82.20 Psiholog - specijalista
72.82.25 Sociolog - specijalista
72.82.30 Politolog - specijalista
72.82.35 Defektolog - specijalista
72.82.40 Analitičar organizacije rada - specijalista
72.82.80 Istraživač filozofije
72.82.81 Istraživač istorije
72.82.82 Istraživač filologije
72.82.83 Istraživač pedagogije
72.82.84 Istraživač psihologije
72.82.85 Istraživač sociologije
72.82.86 Istraživač politologije
72.82.87 Istraživač defektologije
72.82.88 Istraživač organizacionih nauka
72.82.89 Istraživač informacionih nauka
72.82.90 Istraživač kineziologije
72.83.00 Magistar prirodno-matematičkih nauka
72.83.01 Specijalista teorijske matematike
72.83.02 Specijalista primenjene matematike
72.83.03 Specijalista matematičke statistike
72.83.04 Specijalista matematičke informatike
72.83.11 Specijalista matematičke fizike
72.83.12 Specijalista biofizike
72.83.19 Specijalista meteorologije
72.83.25 Specijalista astronomije
72.83.31 Specijalista zaštite životne sredine
72.83.33 Specijalista molekularne biologije
72.83.34 Specijalista biokibernetike
72.83.40 Specijalista geografije
72.83.45 Specijalista hemije
72.83.46 Specijalista biohemije
72.83.47 Specijalista fizikohemije
72.83.55 Specijalista za standarde i tehničke normative
72.83.56 Specijalista za metrologiju
72.83.70 Organizator prirodno-matematičke delatnosti
72.83.81 Istraživač matematike
72.83.82 Istraživač logistike
72.83.85 Istraživač fizike
72.83.86 Istraživač vakuumistike
72.83.87 Istraživač geofizike
72.83.88 Istraživač nuklearne fizike
72.83.89 Istraživač hemije
72.83.90 Istraživač mehanike
72.83.91 Istraživač astronomije
72.83.93 Istraživač biologije
72.83.94 Istraživač ekologije
72.83.95 Istraživač mikrobiologije
72.83.97 Istraživač geografije
72.85.00 Magistar likovnih umetnosti
72.85.81 Istraživač likovnih umetnosti
72.86.00 Magistar muzičkih i dramskih umetnosti
72.86.14 Istraživač scenskih umetnosti
72.86.41 Glumac - prvak drame
72.86.58 Istaživač muzičkih umetnosti
72.86.81 Prvak baleta
72.86.83 Prvak opere
72.86.91 Instrumentalista - solista
72.86.93 Istraživač muzikologije
72.86.95 Koncert-majstor72.86.96 Dirigent
72.87.81 Istraživač masovnih medija
72.88.11 Projektant bibliotekarskog sistema
72.88.12 Bibliotečki redaktor
72.88.13 Bibliotečki informatičar
72.88.14 Bibliograf
72.88.15 Arheograf
72.88.21 Bibliotečko-arhivski restaurator
72.88.31 Istraživač istorije umetnosti
72.88.33 Istraživač arheologije
72.88.81 Istraživač arhivistike
72.88.82 Istraživač restauriranja kulturnih dobara
72.88.83 Istraživač konzerviranja kulturnih dobara
72.90.00 Magistar medicinskih nauka
72.90.01 Specijalista interne medicine
72.90.02 Specijalista pulmologije

72.90.03 Specijalista pneumologije
72.90.04 Specijalista kardiologije
72.90.05 Specijalista gastroenterologije
72.90.06 Specijalista nefrologije
72.90.07 Specijalista endokrinologije i dijabetologije
72.90.08 Specijalista hematologije
72.90.09 Specijalista medicinske citologije
72.90.11 Specijalista infektologije
72.90.12 Specijalista neuropsihijatrije
72.90.13 Specijalista neurologije
72.90.14 Specijalista psihijatrije
72.90.15 Specijalista dermatovenerologije
72.90.16 Specijalista medicinske imunologije i alergologije
72.90.17 Specijalista imunologije
72.90.18 Specijalista medicinske imunologije
72.90.19 Specijalista transfuziologije
72.90.21 Specijalista pedijatrije
72.90.22 Specijalista neonatologije
72.90.23 Specijalista neuropedijatrije
72.90.24 Specijalista dečje psihijatrije
72.90.25 Specijalista fizijatrije razvojnog doba
72.90.26 Specijalista dečje hirurgije
72.90.27 Specijalista perinatologije - akušerstva
72.90.28 Specijalista medicinske genetike
72.90.31 Specijalista opšte hirurgije
72.90.32 Specijalista neurohirurgije
72.90.33 Specijalista kardiovaskularne hirurgije
72.90.34 Specijalista torakalne hirurgije
72.90.35 Specijalista abdominalne hirurgije
72.90.36 Specijalista urologije
72.90.37 Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
72.90.38 Specijalista traumatologije
72.90.39 Specijalista ortopedije
72.90.41 Specijalista otorinolaringologije
72.90.42 Specijalista audiologije
72.90.43 Specijalista fonijatrije
72.90.44 Specijalista anestezije s reanimacijom
72.90.45 Specijalista urgentne medicine
72.90.46 Specijalista onkologije
72.90.47 Specijalista oftalmologije
72.90.48 Specijalista oftalmohirurgije
72.90.49 Specijalista ginekologije i akušerstva
72.90.50 Specijalista kliničke biohemije
72.90.51 Specijalista kliničke fiziologije
72.90.52 Specijalista patološke anatomije
72.90.53 Specijalista sudske medicine
72.90.54 Specijalista sudske psihijatrije
72.90.55 Specijalista zdravstvenog vaspitanja
72.90.56 Specijalista za bolesti zavisnosti
72.90.57 Specijalista socijalne medicine
72.90.58 Specijalista kliničke toksikologije
72.90.59 Specijalista kliničke farmakologije
72.90.61 Specijalista epidemiologije
72.90.62 Specijalista medicinske mikrobiologije
72.90.63 Specijalista kliničke mikologije
72.90.64 Specijalista mikologije
72.90.65 Specijalista virusologije
72.90.66 Specijalista parazitologije
72.90.67 Specijalista higijene i zdravstvene ekologije
72.90.68 Specijalista higijene ishrane s bolesničkom ishranom
72.90.69 Specijalista komunalne higijene s patologijom naselja
72.90.71 Specijalista opšte medicine
72.90.72 Specijalista školske medicine
72.90.73 Specijalista medicine rada
72.90.74 Specijalista sportske medicine
72.90.75 Specijalista vazduhoplovne medicine
72.90.76 Inspektor za vazduhoplovnu medicinu
72.90.77 Specijalista pomorske medicine
72.90.78 Specijalista zdravstvene informatike
72.90.79 Specijalista gerijatrije
72.90.82 Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
72.90.84 Specijalista balneoklimatologije
72.90.85 Specijalista reumatologije
72.90.86 Specijalista psihoterapije
72.90.92 Specijalista radiodijagnostike
72.90.93 Specijalista radiološke zaštite
72.90.94 Specijalista nuklearne medicine
72.90.95 Specijalista medicinske fizike u nuklearnoj medicini
72.90.96 Specijalista medicinski radiohemičar u nuklearnoj medicini
72.90.97 Specijalista radioterapije
72.91.00 Magistar nauka - stomatolog
72.91.01 Specijalista opšte stomatologije
72.91.02 Specijalista maksilofacijalne hirurgije
72.91.03 Specijalista bolesti usta i parodontologije
72.91.04 Specijalista socijalne stomatologije
72.91.05 Specijalista bolesti zuba i endodoncije
72.91.06 Specijalista dečje i preventivne stomatologije
72.91.07 Specijalista oralne hirurgije
72.91.08 Specijalista dentalne i oralne patologije s parodontologijom
72.91.11 Specijalista stomatološke protetike
72.91.12 Specijalista ortodoncije
72.92.00 Magistar nauka - farmaceut
72.92.01 Farmaceutski tehnolog proizvodnje lekova - specijalista
72.92.02 Farmaceutski tehnolog primene proizvoda - specijalista
72.92.03 Farmaceutski tehnolog kontrole kvaliteta - specijalista
72.92.05 Farmaceut - specijalista za lekovito bilje
72.92.22 Specijalista kliničke farmacije
72.92.23 Specijalista socijalne farmacije
72.92.31 Farmaceut - specijalista medicinske biohemije
72.92.32 Farmaceut - specijalista kliničke imunohemije
72.92.33 Farmaceut - specijalista kliničke enzimologije
72.92.34 Farmaceut - specijalista laboratorijske endokrinologije
72.92.35 Farmaceut - specijalista laboratorijske hematologije
72.92.36 Farmaceut - specijalista toksikološke hemije
72.92.41 Specijalista farmaceutske informatike
72.92.51 Farmaceut - specijalista sanitarne hemije
72.92.71 Specijalista kozmetologije
72.92.81 Istraživač farmacije
72.93.00 Magistar nauka za socijalnu zaštitu
72.93.31 Specijalista socijalne zaštite braka i porodice
72.93.32 Specijalista socijalne zaštite za organizovanje zajednice
72.93.33 Specijalista socijalne zaštite invalida
72.94.00 Magistar nauka za fizičku kulturu i sport
72.94.81 Istraživač fizičke kulture i sporta
72.95.01 Sportski trener - specijalista
72.95.91 Sportski menadžer
72.98.00 Verska zanimanja sa magistraturom
80.01.00 Doktor poljoprivrednih nauka (proizvodnja bilja)
80.01.00 Doktor poljoprivrednih nauka (proizvodnja bilja)
80.01.81 Naučni istraživač biljne proizvodnje
80.01.81 Naučni istraživač biljne proizvodnje
80.01.82 Naučni istraživač poljoprivredne tehnike
80.01.82 Naučni istraživač poljoprivredne tehnike
80.01.91 Organizator poljoprivredno-prehrambenog poslovnog sistema
80.01.91 Organizator poljoprivredno-prehrambenog poslovnog sistema
80.02.00 Doktor poljoprivrednih nauka (stočarstvo i živinarstvo)
80.02.00 Doktor poljoprivrednih nauka (stočarstvo i živinarstvo)
80.02.81 Naučni istraživač stočarske proizvodnje
80.02.81 Naučni istraživač stočarske proizvodnje
80.03.00 Doktor poljoprivrednih nauka (ribarstvo i odgajanje ostalih životinja)
80.03.00 Doktor poljoprivrednih nauka (ribarstvo i odgajanje ostalih životinja)
80.04.00 Doktor veterinarskih nauka
80.04.00 Doktor veterinarskih nauka
80.04.81 Naučni istraživač veterinarstva
80.04.81 Naučni istraživač veterinarstva
80.05.00 Doktor prehrambene tehnologije
80.05.00 Doktor prehrambene tehnologije
80.05.81 Naučni istraživač tehnologije pića
80.05.81 Naučni istraživač tehnologije pića
80.05.82 Naučni istraživač prehrambene tehnologije
80.05.82 Naučni istraživač prehrambene tehnologije
80.06.00 Doktor tehnologije prerade duvana
80.06.00 Doktor tehnologije prerade duvana
80.06.81 Naučni istraživač prerade duvana
80.06.81 Naučni istraživač prerade duvana
80.09.00 Doktor šumarstva
80.09.81 Naučni istraživač šumarstva
80.09.91 Organizator šumarskog poslovnog sistema
80.10.00 Doktor tehnologije prerade i obrade drveta
80.10.81 Naučni istraživač prerade drveta
80.10.91 Organizator drvoprerađivačkog poslovnog sistema
80.13.00 Doktor geologije
80.13.81 Naučni istraživač geologije
80.13.82 Geološki naučni istraživač za naftu i zemni gas
80.13.91 Organizator geološkog poslovnog sistema
80.14.00 Doktor naftnorudarske tehnologije
80.14.81 Naučni istraživač naftnog rudarstva
80.14.91 Organizator naftnorudarskog poslovnog sistema
80.15.00 Doktor rudarstva
80.15.81 Naučni istraživač rudarstva
80.15.82 Naučni istraživač pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
80.15.91 Organizator rudarskog poslovnog sistema
80.16.00 Doktor metalurgije
80.16.19 Naučni istraživač metalurgije
80.16.57 Naučni istraživač prerade uglja
80.16.91 Organizator metalurškog poslovnog sistema
80.18.00 Doktor mašinstva (za obradu metala)
80.18.81 Naučni istraživač tehnologije obrade metala
80.18.91 Organizator metaloprerađivačkog poslovnog sistema
80.19.00 Doktor mašinstva za brodogradnju i metalne konstrukcije
80.19.81 Naučni istraživač brodogradnje
80.19.82 Naučni istraživač metalnih konstrukcija
80.19.91 Organizator brodograđevinskog poslovnog sistema
80.20.00 Doktor tehničkih nauka za mašinske konstrukcije
80.20.81 Naučni istraživač projektovanja mašina i uređaja
80.20.84 Naučni istraživač projektovanja saobraćajnih sredstava
80.20.87 Naučni istraživač projektovanja energetskih mašina i postrojenja
80.21.00 Doktor tehničkih nauka za proizvodno mašinstvo
80.21.81 Naučni istraživač tehnologije mašinogradnje
80.21.84 Naučni istraživač tehnologije proizvodnje saobraćajnih sredstava
80.21.87 Naučni istraživač tehnologije energetskog mašinstva
80.21.91 Organizator poslovnog sistema u mašinogradnji
80.21.92 Organizator poslovnog sistema za proizvodnju saobraćajnih sredstava
80.21.93 Organizator energetskog poslovnog sistema
80.24.00 Doktor tehničkih nauka za elektroenergetiku
80.24.81 Naučni istraživač elektroenergetike
80.24.91 Organizator elektroenergetskog poslovnog sistema
80.25.00 Doktor tehničkih nauka za elektrotehniku
80.25.81 Naučni istraživač elektromehanike
80.25.91 Organizator elektromehaničarskog poslovnog sistema
80.26.00 Doktor tehničkih nauka za elektroniku
80.26.81 Naučni istraživač elektronike
80.26.91 Organizator elektroničarskog poslovnog sistema
80.27.00 Doktor tehničkih nauka za telekomunikacije
80.27.81 Naučni istraživač telekomunikacija
80.27.91 Organizator telekomunikacionog poslovnog sistema
80.28.00 Doktor tehničkih nauka za računarsku tehniku
80.28.81 Naučni istraživač računarstva
80.28.91 Organizator računarskog poslovnog sistema
80.31.00 Doktor tehničkih nauka za hemijsku tehnologiju
80.31.81 Naučni istraživač hemije i hemijske tehnologije
80.31.82 Naučni istraživač petrohemije
80.31.91 Organizator hemijsko-tehnološkog poslovnog sistema
80.32.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju gume i plastike
80.32.81 Naučni istraživač gumarstva i plastičarstva
80.32.91 Organizator gumarsko-plastičarskog poslovnog sistema
80.33.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju nemetala
80.33.81 Naučni istraživač nemetala i građevinskog materijala
80.34.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju stakla
80.35.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju celuloze i papira
80.35.81 Naučni istraživač papirničarstva
80.36.00 Doktor tehničkih nauka za grafičarstvo
80.36.81 Naučni istraživač grafičarstva
80.36.91 Organizator grafičarsko-tehnološkog poslovnog sistema
80.39.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju tekstilstva
80.39.81 Naučni istraživač tekstilstva
80.39.91 Organizator tekstilskog poslovnog sistema
80.40.00 Doktor tehničkih nauka za proizvodnju odeće
80.40.81 Naučni istraživač tehnologije konfekcioniranja odeće
80.41.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju kože i krzna
80.41.81 Naučni istraživač tehnologije kože i krzna
80.41.91 Organizator kožarsko-krznarskog poslovnog sistema
80.42.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju prerade kože
80.42.81 Naučni istraživač prerade kože
80.50.00 Doktor geodezije
80.50.81 Naučni istraživač geodezije
80.51.00 Doktor arhitekture
80.51.81 Naučni istraživač urbanizma
80.52.00 Doktor tehničkih nauka za građevinarstvo
80.52.81 Naučni istraživač građevinarstva
80.52.91 Organizator građevinskog poslovnog sistema
80.56.00 Doktor nauka za drumski saobraćaj
80.56.81 Naučni istraživač drumskog saobraćaja
80.56.91 Organizator drumsko-saobraćajnog poslovnog sistema
80.57.00 Doktor nauka za železnički saobraćaj
80.57.81 Naučni istraživač železničkog saobraćaja
80.57.91 Organizator železničkog poslovnog sistema
80.58.00 Doktor nauka za vodni saobraćaj
80.58.81 Naučni istraživač brodskog saobraćaja
80.58.91 Organizator brodarskog poslovnog sistema
80.59.00 Doktor nauka za vazdušni saobraćaj
80.59.81 Naučni istraživač vazduhoplovnog saobraćaja
80.59.91 Organizator vazduhoplovnog poslovnog sistema
80.60.00 Doktor nauka za PTT saobraćaj
80.60.81 Naučni istraživač PTT saobraćaja
80.60.91 Organizator PTT poslovnog sistema
80.61.00 Doktor nauka za integralni i industrijski transport
80.61.81 Naučni istraživač pretovara i transporta
80.61.91 Organizator pretovarnog i transportnog poslovnog sistema
80.64.00 Doktor ekonomskih nauka za trgovinu
80.64.81 Naučni istraživač trgovine
80.64.91 Organizator trgovinskog poslovnog sistema
80.65.00 Doktor ekonomskih nauka za turizam i ugostiteljstvo
80.65.81 Naučni istraživač turizma i hotelijerstva
80.65.91 Organizator ugostiteljsko-turističkog poslovnog sistema
80.66.00 Doktor menadžmenta
80.66.10 Doktor organizacije rada
80.66.81 Naučni istraživač menadžmenta80.66.82 Naučni istraživač organizacije rada
80.67.00 Doktor ekonomskih nauka
80.67.81 Naučni istraživač sistema planiranja
80.67.82 Naučni istraživač finansija i računovodstva
80.67.83 Naučni istraživač bankarskog poslovanja
80.67.91 Organizator poslovnog sistema
80.68.00 Doktor pravnih nauka
80.68.81 Naučni istraživač pravnog sistema
80.69.00 Doktor ekonomskih nauka za statistiku i informatiku
80.69.81 Naučni istraživač statističkog sistema
80.70.81 Naučni istraživač kadrovskog sistema
80.70.83 Naučni istraživač zaštite na radu
80.72.30 Doktor policijskih nauka
80.72.60 Doktor vojnih nauka
80.72.81 Naučni istraživač zaštite od požara
80.73.81 Naučni istraživač osiguranja i reosiguranja
80.75.05 Univerzitetski profesor filozofije
80.75.10 Univerzitetski profesor istorije
80.75.11 Univerzitetski profesor arheologije
80.75.12 Univerzitetski profesor etnologije
80.75.49 Univerzitetski profesor filologije
80.75.50 Univerzitetski profesor pedagogije
80.75.51 Univerzitetski profesor psihologije
80.75.52 Univerzitetski profesor sociologije
80.75.53 Univerzitetski profesor prava
80.75.55 Univerzitetski profesor ekonomije
80.75.58 Univerzitetski profesor politologije
80.75.59 Univerzitetski profesor defektologije
80.75.65 Univerzitetski profesor socijalnog rada
80.75.66 Univerzitetski profesor organizacionih nauka
80.75.68 Univerzitetski profesor informacionih nauka
80.75.69 Univerzitetski profesor muzičkih umetnosti
80.75.70 Univerzitetski profesor likovnih umetnosti
80.75.71 Univerzitetski profesor primenjenih umetnosti
80.75.72 Univerzitetski profesor scenskih umetnosti
80.75.79 Univerzitetski profesor kineziologije
80.76.01 Univerzitetski profesor matematike
80.76.02 Univerzitetski profesor fizike
80.76.03 Univerzitetski profesor geofizike
80.76.04 Univerzitetski profesor astronomije
80.76.05 Univerzitetski profesor mehanike
80.76.10 Univerzitetski profesor hemije
80.76.11 Univerzitetski profesor biologije
80.76.12 Univerzitetski profesor geografije
80.76.13 Univerzitetski profesor geologije
80.77.02 Univerzitetski profesor tehnologije drveta
80.77.04 Univerzitetski profesor rudarstva
80.77.07 Univerzitetski profesor metalurgije
80.77.18 Univerzitetski profesor mašinstva
80.77.19 Univerzitetski profesor brodogradnje
80.77.25 Univerzitetski profesor elektrotehnike
80.77.31 Univerzitetski profesor računarstva
80.77.35 Univerzitetski profesor hemijskog inženjerstva i hemijskih tehnologija
80.77.41 Univerzitetski profesor grafičarske tehnologije
80.77.42 Univerzitetski profesor tekstilne tehnologije
80.77.55 Univerzitetski profesor arhitekture i urbanizma
80.77.56 Univerzitetski profesor građevinarstva
80.77.60 Univerzitetski profesor geodezije
80.77.72 Univerzitetski profesor tehnologije saobraćaja
80.77.75 Univerzitetski profesor zaštite na radu
80.78.01 Univerzitetski profesor agronomije
80.78.11 Univerzitetski profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije
80.78.32 Univerzitetski profesor ugostiteljstva i turizma
80.78.40 Univerzitetski profesor šumarstva
80.79.10 Univerzitetski profesor medicine
80.79.16 Univerzitetski profesor stomatologije
80.79.25 Univerzitetski profesor veterine
80.79.30 Univerzitetski profesor farmacije
80.79.31 Univerzitetski profesor medicinske biohemije
80.82.00 Doktor društveno-humanističkih nauka
80.82.80 Naučni istraživač filozofije
80.82.81 Naučni istraživač istorije
80.82.82 Naučni istraživač filologije
80.82.83 Naučni istraživač pedagogije
80.82.84 Naučni istraživač psihologije
80.82.85 Naučni istraživač sociologije
80.82.86 Naučni istraživač politologije
80.82.87 Naučni istraživač defektologije
80.82.88 Naučni istraživač organizacionih nauka
80.82.89 Naučni istraživač informacionih nauka
80.82.90 Naučni istraživač kineziologije
80.82.91 Naučni organizator vaspitno-obrazovne delatnosti
80.82.92 Naučni istraživač metodologije
80.83.00 Doktor prirodno-matematičkih nauka
80.83.81 Naučni istraživač matematike
80.83.82 Naučni istraživač logistike
80.83.85 Naučni istraživač fizike
80.83.86 Naučni istraživač vakuumistike
80.83.87 Naučni istraživač geofizike
80.83.88 Naučni istraživač nuklearne fizike
80.83.89 Naučni istraživač hemije
80.83.90 Naučni istraživač mehanike
80.83.91 Naučni istraživač astronomije
80.83.93 Naučni istraživač biologije
80.83.94 Naučni istraživač ekologije
80.83.95 Naučni istraživač mikrobiologije
80.83.97 Naučni istraživač geografije
80.85.00 Doktor likovnih umetnosti
80.85.81 Naučni istraživač likovnih umetnosti
80.86.00 Doktor muzičkih i dramskih umetnosti
80.86.14 Naučni istraživač scenskih umetnosti
80.86.58 Naučni istraživač muzičkih umetnosti
80.87.81 Naučni istraživač masovnih medija
80.88.81 Naučni istraživač kulturoloških delatnosti
80.90.00 Doktor medicinskih nauka
80.90.81 Naučni istraživač medicine
80.90.91 Organizator zdravstvenog poslovnog sistema
80.91.00 Doktor nauka - stomatolog
80.91.81 Naučni istraživač stomatologije
80.92.00 Doktor nauka - farmaceut
80.92.81 Naučni istraživač farmacije
80.93.00 Doktor nauka za socijalnu zaštitu
80.93.81 Naučni istraživač socijalne politike
80.94.00 Doktor nauka za fizičku kulturu i sport
80.94.81 Naučni istraživač fizičke kulture i sporta
80.98.00 Verska zanimanja sa doktoratom