Get Adobe Flash player

Upravljanje otpadom

Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom propisan je novi paket mera za sakupljanje, transport, ponovno iskorišćavanje i skladištenje otpada za sve firme.
Za neispunjavanje propisanih obaveza kazne za firmu su i do 3.000.000 dinara, a odgovornim licima sledi desetogodišnja zabrana vršenja dužnosti.

Vaše obaveze su da:
sastavite Plan upravljanja otpadom,
izrađujete obavezne izveštaje i evidencije,
obezbedite dozvole za transport, sakupljanje, skladištenje ili tretman otpada.

Evidencije o ambalaži