Get Adobe Flash player

HACCP

HACCP je skraćenica od Hazard Analysis and Critical Control Points (prevod: Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke), deo je međunarodnih standarda i preporuka Evropske unije (EU) i Svetske trgovinske organizacije (STO) koje se odnose na poljoprivredu i ribarstvo, prerađenu, poluprerađenu i sirovu hranu. To je sistem obezbeđenja ispravnosti hrane.