Get Adobe Flash player

Javna preduzeća

Telefonski imenik

Agencija za privredne registre

011 20 23 350, 011 333 1 410, 011 333 1 468

Narodna banka Srbije

011/3027-100, 011/3338-000, 0800 111 110

Carina

Carinarnica Novi Sad
Carinska 1
21008 Novi Sad
021/421-388
021/452-342 faks

Carinarnica Novi Sad – Upravna zgrada
Upravnik: 021/452-342
Centrala: 021/ 421 – 385, 021/ 421 – 386, 021/ 421 – 387, 021/ 421 - 388

Carinska ispostava Luka i skladišta Novi Sad
021/ 410 – 268, 021/ 410 – 278, 021/ 410 - 378

Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica
021/ 442-088, 021/ 443-315

Carinska ispostava za poslove carinskog nadzora Novi Sad
021/ 424 - 621

Carinski referat Pošta carinjenja
021/ 469 - 133

Carinski referat Vrbas
021/ 794 – 280, 021/ 794 – 281

Carinska ispostava Batrovci
022/ 733 - 008, 022/ 733 – 016, 022/ 733 – 024

Carinska ispostava Šid
022/ 716 – 890

Carinska ispostava Železnička stanica Šid
022/ 712 – 437

Carinska ispostava Terminal Šid
022/ 711 – 284, 022/ 712 – 940

Carinski referat Јamena
064/ 858 -23 - 32

Carinska ispostava Most Bačka Palanka
021/ 751 – 660

Carinska ispostava Bačka Palanka
021/ 750 – 021, 021/ 753 – 224

Carinski referat Neštin
064/ 858-23- 24

Carinski referat Vajska
064/ 858-26- 51

Carinski referat Sot
022/ 741- 055

Carinski referat LJuba
064/ 858- 23-33

Carinski referat Bečej
021/ 813 – 577, 021/ 6911 – 522

Carinarnica Beograd
Francuska 83
11000 Beograd
011/2752-066
011/2752 -129

Upravna zgrada carinarnice Beograd i Carinska ispostava Luka Beograd
upravnik 011/ 2753-355
011/ 754 -923
centrala 011/ 2752 – 066; 011/ 2752 – 634 ; 011/ 2752 – 738

Carinska ispostava Ranžirna stanica Makiš - Beograd
011/ 2577-104 , faks 011/ 3616- 885

Carinska ispostava Skladišta
011/ 8468- 095, 094;
011/ 3779- 353

Carinska ispostava Beograd
011/ 2752- 066

Carinska ispostava Železnička stanica Beograd
011/ 2628 – 654

Carinska ispostava Beogradski sajam
011/ 2686- 529; 011/ 2686- 529 ;

Carinska ispostava Pošta Beograd
011/ 2644- 355; faks 0117 2646 – 492

Carinska ispostava Pančevo
013/ 353 - 168

Carinska ispostava za poslove carinskog nadzora Beograd
011/ 2760 – 027 ; 011/ 2760 – 028 , 011/ 2760 – 112 ;

Carinski referat Luka
011/ 3249- 919

Carinski referat Savsko pristanište
011/2624- 867

Carinska ispostava Aerodrom Beograd
011/ 3195 – 728

Carinska ispostava aerodrom „Nikola Tesla“
vođa smene 011/ 3195-727

Carinska ispostava za kurirske pošiljke DHL
011/ 310 - 5528; 011/ 310 – 5579

Carinska ispostava Terminal Beograd
011/ 2109- 264;
šef 011/ 3164 – 291

Carinski referat Luka i rečno pristanite Pančevo
013/ 354 - 087

Carinarnica Dimitrovgrad
Balkanska 105
18320 Dimitrovgrad
010/361-173
010/361-783 faks

Carinarnica Dimitrovgrad – Upravna zgrada
Telefon: 010 / 361 – 173
Faks: 010 / 361 -783

Carinska ispostava Gradina
Putnički: 010/ 361 – 194
Šef ispostave: 010/ 362 – 229

Carinska ispostava Terminal - Gradina
Terminal: 010/ 361 - 989
Šef ispostave: 010/ 362 – 189

Carinska ispostava Železnička stanica Dimitrovgrad
010/ 361 – 996

Carinski referat Pirot
010/ 320 – 950

Carinski referat Slobodna zona Pirot
010/ 304 - 077

Telefoni inspekcijskih službi na graničnim prelazima:
Veterinarska inspekcija: 010/ 362 -889

Fitosanitarna inspekcija: 010/ 363 – 114

Sanitarna inspekcija: 010/ 362 – 773

Tržišna inspekcija: 010/ 361 – 572

Carinarnica Dimitrovgrad
Balkanska 105
18320 Dimitrovgrad
010/361-173
010/361-783 faks

Carinarnica Dimitrovgrad – Upravna zgrada
Telefon: 010 / 361 – 173
Faks: 010 / 361 -783

Carinska ispostava Gradina
Putnički: 010/ 361 – 194
Šef ispostave: 010/ 362 – 229

Carinska ispostava Terminal - Gradina
Terminal: 010/ 361 - 989
Šef ispostave: 010/ 362 – 189

Carinska ispostava Železnička stanica Dimitrovgrad
010/ 361 – 996

Carinski referat Pirot
010/ 320 – 950

Carinski referat Slobodna zona Pirot
010/ 304 - 077

Telefoni inspekcijskih službi na graničnim prelazima:
Veterinarska inspekcija: 010/ 362 -889

Fitosanitarna inspekcija: 010/ 363 – 114

Sanitarna inspekcija: 010/ 362 – 773

Tržišna inspekcija: 010/ 361 – 572

Carinarnica Kragujevac
Lepenički bulevar br.3
34000 Kragujevac
034/335-672 centrala
034/335-426 faks

Carinarnica Kragujevac – Upravna zgrada
Centrala: 034/ 335 – 639, 034/ 335 - 672
Upravnik: 034/ 336 – 157
Faks: 034/ 335 – 426

Carinska ispostava Kragujevac
034/ 333 – 076

Carinski referat Železnička stanica Kragujevac
034/ 332 - 086

Carinski referat Lapovo
034/ 853 – 522

Carinski referat Јagodina
035/ 243 – 276, 035/ 243 – 973

Carinski referat Paraćin
035/ 564 – 918, 035/ 571 – 044

Carinski referat Aranđelovac
034/ 712 – 811, 034/ 724 – 252

Carinski referat Smederevska Palanka
026/ 322 – 053, 026/ 318 – 168

Carinski referat Mladenovac
011/ 823 – 17 – 41, 011/ 823 – 39 – 64

Carinski referat Požarevac
012/ 522 – 729

Carinska ispostava Smederevo
026/ 663 – 826

Carinski referat za metalsku industriju Železara
026/ 223 – 017

Carinarnica Kragujevac
Lepenički bulevar br.3
34000 Kragujevac
034/335-672 centrala
034/335-426 faks

Carinarnica Kragujevac – Upravna zgrada
Centrala: 034/ 335 – 639, 034/ 335 - 672
Upravnik: 034/ 336 – 157
Faks: 034/ 335 – 426

Carinska ispostava Kragujevac
034/ 333 – 076

Carinski referat Železnička stanica Kragujevac
034/ 332 - 086

Carinski referat Lapovo
034/ 853 – 522

Carinski referat Јagodina
035/ 243 – 276, 035/ 243 – 973

Carinski referat Paraćin
035/ 564 – 918, 035/ 571 – 044

Carinski referat Aranđelovac
034/ 712 – 811, 034/ 724 – 252

Carinski referat Smederevska Palanka
026/ 322 – 053, 026/ 318 – 168

Carinski referat Mladenovac
011/ 823 – 17 – 41, 011/ 823 – 39 – 64

Carinski referat Požarevac
012/ 522 – 729

Carinska ispostava Smederevo
026/ 663 – 826

Carinski referat za metalsku industriju Železara
026/ 223 – 017

Carinarnica Kraljevo
Moše Pijade 1
36000 Kraljevo
Telefon: 036/323-444
Faks: 036/323-445

Carinarnica Kraljevo – Upravna zgrada
Telefon: 036/323-444
Faks: 036/323-445

Carinska ispostava Kraljevo
036/ 392 - 114

Carinska ispostava Čačak
032/ 374 - 630

Carinska ispostava Kruševac
037/ 443 - 751

Carinska ispostava Raška
036/ 736-149

Carinski punkt Rudnica
036/ 472 - 407

Carinski punkt Brnjački Most
020/ 315 - 843

Carinski punkt Mehov Krš
020/ 465 - 085

Carinski referat Novi Pazar
020/ 318 - 001

Carinarnica Niš
Dimitrija Tucovića br.16
18000 Niš
018/263-212
018/264-450 faks

Carinarnica Niš – Upravna zgrada
018 /263-060, faks 018/ 264-450

Carinski referat Železnička stanica Niš
telefon / faks 018/ 550-230

Carinski referat Pošta Niš
018/ 265 – 622

Carinska ispostava Aerodrom Niš
018/ 583 – 330
Tržišna inspekcija 018 / 581- 703
Sanitarna inspekcija 018/ 580 – 495

Carinski referat Knjaževac
019 / 731 – 597

Carinska ispostava Vranje
017 / 421 – 023

Carinska ispostava Leskovac
016 / 212 – 734

Carinska ispostava Strezimirovci
017/ 87 – 015

Carinska ispostava Ribarci
017 / 878 – 111

Carinska ispostava Preševo
017 / 666- 036 ; 017/ 666 – 046
Fitosanitarna inspekcija 017/ 666 – 051
Radiološka inspekcija 017/ 666 – 077
Veterinarsko – sanitarna inspekcija 017/ 666 – 053

Carinska ispostava Terminal Preševo
017/ 664 – 983 , 017/ 664 – 985

Carinski referat Železnička stanica Preševo
017/ 664 - 412

Carinski referat Železnička stanica Ristovac
017/ 50 – 529

Carinski referat Prohor Pčinjski
017/ 58 – 027

Царинарница Приштина
Димитрија Туцовића бр.16
18000 Ниш
018/564-608
018/564-608 факс

Царинарнски пункт Мердаре
018 /262-822

Царинарнски пункт Депце

Царинарнски пункт Мутиводе

Царинарнски пункт Кончуљ

Carinarnica Šabac
Beogradski put bb
15000 Šabac
015/300-690
015/300-711 faks

Carinarnica Šabac – Upravna zgrada
Centrala : 015/ 300 – 690, 015/ 300 – 710, 015/ 300 – 720
Faks: 015/ 300 – 711

Carinska ispostava Šabac
015/ 341 - 893
Šef ispostave: 015/ 300 – 710 lokal 105

Carinska ispostava Mali Zvornik
Putniči promet: 015/ 470 – 334
Robni promet: 015/ 470 – 314
Šef carinske ispostave: 015/ 470 – 314
Veterinarska inspekcija: 015/ 470 - 280
Fitosanitarna inspekcija: 015/ 470 – 313
Sanitarna inspekcija: 015/ 470 – 316

Železnička stanica Brasina: 015/ 461 – 619

Carinska ispostava LJubovija
015/ 661 -038

Carinska ispostava Badovinci
Šef ispostave: 015/ 425 – 858
Faks: 015/ 425 – 757

Carinska ispostava Sremska Rača
022/ 667 – 858
Fitopatološka služba ( Radulović Branko): 064/ 491 – 693
Veterinarska služba 064/ 868 – 0 – 395

Carinska ispostava Trbušnica - Odsek za putnički promet
015/ 874 -256

Carinska ispostava Trbušnica - Odsek za poslove carinjenja
Tel. ispostave: 015/ 879 - 870
Šef ispostave: 015/ 874 – 288

Carinska ispostava Valjevo
014/ 224 – 821, 014/ 220 - 024

Carinska ispostava Sremska Mitrovica
022/ 611 - 888
Šef ispostave: 022/ 611 – 250

Carinarnica Sombor
Filipa Kljajića bb
25000 Sombor
025/421-186
025/421-154 faks

Carinarnica Sombor – Upravna zgrada
025 / 421 - 186

Carinska ispostava Bački Breg
025/ 809 – 008, 025/ 809 -089

Carinska ispostava Bezdan – Mohač
025/ 810 – 778
Fitopatološka služba 063/ 491 – 692, 063/ 491 – 728

Carinski referat Bezdan
025/ 819 – 961

Carinska ispostava Bogojevo
025/ 28 – 638, 025/ 746 – 401, 025/ 743 – 460
Fitopatološka služba 025/ 742 - 104

Carinska ispostava Apatin
025/ 773 - 438

Carinska ispostava Sombor
025/ 421 – 154

Carinarnica Subotica
Bose Milićević bb
24000 Subotica
024/555-600 Centrala
024/551-553 Faks

Carinarnica Subotica – Upravna zgrada
Centrala: 024/ 555 – 600, 024/ 555 – 306, 024/ 555 – 428, 024/ 555 - 562
Upravnik: 024/ 552 – 835, 024/ 553 – 187, 024/ 553 - 855
Faks: 024/ 551 – 553

Carinska ispostava Železnička stanica Subotica
Šef ispostave: 024/ 551 – 418

Carinska ispostava Јavna skladišta Subotica
Šef smene: 024/ 546 – 265
Magacin robe: 024/ 546 – 430

Carinska ispostava Horgoš
Putnički prelaz:
1. Šef ispostave 024/ 619 – 230, 024/ 619 – 229
2. Faks: 024/ 619 – 210
3. Smena: 024/ 619 – 201, 024/ 619 – 202, 024/ 619 – 203
Terminal:
1. Šef: 024/ 619 – 205
2. Smena: 024/ 619 – 200
3. Faks: 024/ 619 – 206
4. Administracija: 024/ 619 - 221
Fitosanitarna inspekcija: 024/ 618 – 010
Veterinarska inspekcija: 024/ 618 – 005
Ekolog: 024/ 795 – 035
Radiolog: 024/ 790 – 060

Carinska ispostava Kelebija
Putnički prelaz:
1. Šef: 024/ 789 – 025
2. Smena: 024/ 789 – 218
3. Faks: 024/ 789 - 482
Terminal:
1. Šef: 024/ 789 – 265
2. Faks: 024/ 789 – 265
3. Smena: 024/ 789 – 100, 024/ 789 – 101, 024/ 789 – 102

Carinska ispostava Senta
024/ 815 - 706

Carinska ispostava Bajmok
024/ 762 - 279

Carinska ispostava Đala
023/ 86 - 020

Carinska ispostava Užice
031/ 564 - 212

Carinska ispostava Kotroman – granični prelaz
031/ 800 - 752
Fitosanitarna inspekcija: Vasić Јovan 063/ 491 – 700, Terzić Vićević Svetlana 063/ 491 - 701

Carinska ispostava Uvac – granični prelaz
033/ 55 - 629

Carinska ispostava Bajina Bašta – robna ispostava i granični prelaz
031/ 862 - 545

Carinska ispostava Prijepolje
033/ 781 - 333

Carinski referat Železnička stanica Kolovrat - Prijepolje
033/ 782 - 780

Carinska ispostava Gostun
033/ 711 – 868
Veterinarska inspekcija: Šipoš Robert 064/868 – 02- 59, Duško 064/868 – 02- 77
Fitosanitarna inspekcija:Šekularac Andrija 064/ 22 - 227

Carinski punkt Јabuka
033/ 782 – 144

Carinarnica Vršac
Bulevar Oslobođenja br. 9
13000 Vršac
013/805-008 centrala
013/805-364 faks

Carinarnica Vršac - Upravna zgrada
Upravnik 013/ 805-007

Carinska ispostava Železnička stanica Vršac
013/ 805-009
013/ 805-011

Carinska ispostava Vatin
013/ 821-090

Carinska ispostava Kaluđerovo
013/ 854-577

Carinska ispostava Hemofarm Vršac
013/ 803-463, šef ispostave
013/ 803-461

Telefoni inspekcijskih službi:
Veterinarska inspekcija
013/ 805-046

Fitopatološka inspekcija
013/ 835-445

Ekološka inspekcija
013/ 839-340

Carinarnica Zrenjanin
Carinska br. 3
23000 Zrenjanin
023/541-420
023/544-133 faks

Carinarnica Zrenjanin -Upravna zgrada
Centrala 023/ 541-420; 023/ 541-424; 023/ 541-434; faks 023/ 544-133

Carinska ispostava Zrenjanin
023/ 544-420

Carinski referat Slobodna zona Zrenjanin
telefon/ fax 023/ 581-740

Carinska ispostava Kikinda
telefon/ fax 023/ 22-202

Carinska ispostava Srpska crnja
telefon/ fax 023/ 811-760

Carinski referat Јaša Tomić
telefon/ fax 023/ 848-270

Carinski referat Međa NEMA TELEFON

Carinski referat Nakovo
023/ 54-304

Carinski referat Vrbica
023/ 70-351

Fitosanitarna inspekcija ( Železnička stanica Kikinda):
023/ 403-910