Get Adobe Flash player

Kalkulator kredita

Gotovinski kredit

http://webservices.nbs.rs/FinancialCalculatorOfficeSite/SerCyrl/Financia...

Kalkulator za refinansiranje gotovinskog kredita

http://webservices.nbs.rs/FinancialCalculatorOfficeSite/SerCyrl/Financia...

Potrošački / stambeni kredit

http://webservices.nbs.rs/FinancialCalculatorOfficeSite/SerCyrl/Financia...

Kalkulator za refinansiranje potrošačkog / stambenog kredita

http://webservices.nbs.rs/FinancialCalculatorOfficeSite/SerCyrl/Financia...

Kalkulator za kreditne kartice

http://webservices.nbs.rs/FinancialCalculatorOfficeSite/SerCyrl/Financia...

Kalkulator kreditne zaduženosti

http://webservices.nbs.rs/FinancialCalculatorOfficeSite/SerCyrl/Financia...

Kalkulator penzije

http://webservices.nbs.rs/FinancialCalculatorOfficeSite/SerCyrl/Financia...

Zakonske zatezne kamate

Od decembra 2010. do 16. maja 2011. 1,2035 %
Od 17.05.2011. 0,9020 %
Od 01.06.2011. 0,5000 %
Od 01.07.2011. 0,5000 %
Od 01.08.2011. 0,5000 %
Od 01.09.2011. 0,7010 %

Ovde možete izvršiti obračun kamate uz pomoć besplatnog programa za obračun: http://www.obracun.rs