Najnovije objave

Budite informisani i pišite o kojim oblastima želite da saznate više.
constructing tax international

Fizička lica u sistemu PDV-a u građevinarstvu

Fizička lica u sistemu PDV-a u građevinarstvu se u smislu računovodstva posmatraju kao preduzetnici. Oni vode knjigovodstvo. Imaju sve PDV evidencije kao i privredni subjekti, a PDV u građevinarstvu je kompleksno definisano. Nije ni nalik PDV-u u trgovini. Važe posebna pravila oporezivanja. Kada obveznik PDV – izvođač građevinskih radova vrši […]

Besplatna edukacija za preduzetnice

Ukoliko želite da postanete preduzetnica ili ste to već postali i vaš privredni subjekt nije stariji od tri godine, preporučujemo vam edukaciju u organizaciji Zavoda za rodnu ravnopravnost.   POZIV NA EDUKACIJU „IZGRADNjA USPEŠNIH KARIJERA: PROGRAM PODRŠKE ŽENAMA PREDUZETNICAMA“ Poštovane, Zavod za ravnopravnost polova u okviru svojih programskih aktivnosti, koje […]

tax international vat

Novi Pravilnik o PDV-u u primeni od 4. aprila 2024. godine

Novi Pravilnik o PDV-u je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 29/24, od 3. aprila 2024. Šta nam donosi ovaj novi Pravilnik o PDV-u koji je u primeni od 4. aprila 2024. godine. Evo šta treba da znate: 1️. PROMET DOBARA U CARINSKOM SKLADIŠTU: Sada je lakše ostvariti poresko oslobođenje […]