Get Adobe Flash player

Likvidacija i stečaj

Brisanje preduzeća

Preduzeće može da se obriše putem likvidacije ili stečaja.

Likvidacija preduzeća

Vršimo registraciju likvidacije preduzeća (brisanje) pred Agencijom za privredne registre, Poreskom upravom, izrađujemo likvidacione bilanse i obavljamo sve prateće radnje kao što su odjave radnika, upis staža i slično.

Stečaj

Stečajni postupak se pokreće pred Privrednim sudom pri čemu se imenuje stečajni upravnik. Vršimo izradu bilansa preduzeća u stečaju, a uskoro će Business center Tax international doo u svoju ponudu uvrstiti uslugu angažovanja stečajnog upravnika.

Pretraga rešenja o pokretanju stečajnih postupaka

Ovde možete izvršiti obračun kamate uz pomoć besplatnog programa za obračun: http://www.obracun.rs