Get Adobe Flash player

Novosti

Zakoni u proceduri Doneti zakoni Novcana naknada za nezaposlena lica Otpis kamate Poreski kalendar

-Od 01. aprila u primeni je novi Zakon o javnim nabavkama
-Od 01. februara 2012.godine iznos poreske olakšice koja se primenjuje na zaradu je 7.822,00 rsd
-Rok za podnošenje akontacione prijave za preduzetnike paušalce je 31.01.2012. godine
-Donet je novi Pravilnik o listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°c
-Ograničene su marže za određene životne namirnice
-Stupio je na snagu Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Iranom

-Stupio je na snagu Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Crnom Gorom
-Od 01.02.2012. godine stupio je na snagu novi Zakon o privrednim društvima, a sa njim i prestanak registracije podataka o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa i usluga u spoljnoj trgovini

Uslovni otpis kamate

Poreski obveznici kojima je bio blokiran račun samo od strane poreske uprave nisu više u blokadi.

Podnošenje zahteva za otpis kamate moraju da izvrše samo dve grupe obveznika:
1. poreski obveznici koji su koristili reprogramiranje duga;
2. poreski obveznici kojima je poreska uprava blokirala račune.

Pravo na otpis duga za zdravstveno osiguranje imaju i poreski obveznici koji su zatvorili radnje, ukoliko izmire glavni poreski dug (porez na dohodak, doprinos za pio i doprinos za nezaposlenost) do 31.12.2014. godine.

Ostalima će poreska uprava po službenoj dužnosti otpisati kamatu ukoliko ispune odgovarajuće uslove.