Osnovani smo u Novom Sadu 2007.-e godine sa misijom da poboljšamo kvalitet poslovanja pravnih lica i preduzetnika. U našoj kući podršku će naći svi privredni subjekti. Cilj nam je da olakšamo i unapredimo Vaše poslovanje. Omogućićemo Vam da se u potpunosti posvetite svom poslu, administraciju prepustite nama. Bićemo uz Vas od momenta osnivanja , prilagodićemo usluge specifičnostima Vaše delatnosti, omogućićemo Vam da plaćate optimalne poreze, bićemo Vaš kontrolor, savetodavac i zastupnik pred državnim organima.