Preduzeća i preduzetnici prilikom poslovanja sa pravnim licima, imaju obavezu izdavanja računa – fakture. Koji tip računa ćemo izdati zavisi od načina uplate pravnog lica- dužnika našem preduzeću.
Obrasci..
Dokumenti koji prate ulaz i izlaz robe.
Obrasci..
Izvršavanje naloga za prenos u Kliring NBS sistemu obavlja u ciklusima netiranja i to u 10:30, 12:30, 14:30 i 17:00.
Obrasci..
Predaja prepisa arhivske knjige od 2022. godine
Obrasci..
Pravno lice, odnosno preduzetnik, na početku poslovanja, vrši popis imovine i obaveza sa pojedinačno iskazanim vrednostima te imovine i obaveza i pojedinačno iskazanim količinama za imovinu u obliku stvari. Pri sastavljanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja vrši se popis imovine i obaveza sa stanjem na datum bilansa.
Obrasci..
Preuzmite obrasce ovlašćenja neophodna za rad sa elektronskim servisima.
Obrasci..
Zaštita životne sredine
Obrasci..
Potvrde o rezidentnosti i ostalo
Obrasci..
U prilogu se nalaze obrasci ugovora o radu i ugovora van radnog odnosa.
Obrasci..
Vlasnici ugostiteljskih objekata imaju obavezu da plate poreze i doprinose za angažovane umetnike.
Obrasci..
Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.
Obrasci..
U prilogu su modeli kojima se otkazuje ugovor o radu.
Obrasci..
Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: 1) derivati nafte; 2) biogoriva i biotečnosti; 3) duvanske prerađevine, uključujući i duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju; 4) alkoholna pića; 5) kafa; 6) tečnosti za punjenje elektronskih cigareta; 7) električna energija za krajnju potrošnju.
Obrasci..
PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara.
Obrasci..
Preuzmite obrasce raznih poreskih prijava.
Obrasci..
Rok za podnošenje izveštaja za statističke potrebe je 28.02., a za podnošenje završnog obračuna je 29.06. za prethodnu godinu.
Obrasci..
Poreske prijave za korišćenje olakšica za novo zapošljavanje.
Obrasci..
Dokumentacija za porodilje
Obrasci..
Evidencije uz fiskalnu kasu.
Obrasci..
Izveštavanje o poslovanju sa inostranstvom i ostalo.
Obrasci..
Ugovor o prodaji robe, zajmu...
Obrasci..
Odluke i slično.
Obrasci..
Knjižno odobrenje i slično.
Obrasci..
OP obrazac i ostalo.
Obrasci..

POTREBNE SU VAM NAŠE USLUGE?

Najnovije objave

Budite informisani i pišite o kojim oblastima želite da saznate više.

Registracija u sistemu elektronskih faktura

Automatska registracija subjekata privatnog sektora će se vršiti u slučaju ukoliko se preko SEF-a zahteva izdavanje elektronske fakture privrednom subjektu koji se prethodno već nije samostalno registrovao. PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA ZA PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU PRISTUPANJA I KORIŠĆENJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU KORIŠĆENJA PODATAKA KOJI […]

Eko taksa

Svako pravno lice (preduzeća, udruženja) i preduzetnik je u obavezi da do 31.07. podnese prijavu za utvrđivanje EKO TAKSE koja se plaća po rešenju lokalnih poreskih uprava. Minimalan iznos je 5.000,00 rsd pa naviše na nivou od godinu dana.  Privrednici pre plaćanja moraju da sačekaju dobijanje rešenja o visini naknade. Ako […]

Da li može da se odbije PDV na reklamni materijal?

Reklamni materijal je vrsta reklamiranja koja se razlikuje od ostalih vrsta. Pristupačan je, opipljiv, gradi poverenje a može da bude i ličan. Uvek je dobro vreme da se promovišete a nekako je najlakše sa štampanim reklamnim materijalom. Neki od najpopularnijih štampanih reklamnih materijala su hemijske olovke, majice, kalendari, šolje, upaljači, […]