Preduzeća i preduzetnici prilikom poslovanja sa pravnim licima, imaju obavezu izdavanja računa – fakture. Koji tip računa ćemo izdati zavisi od načina uplate pravnog lica- dužnika našem preduzeću.
Obrasci..
Dokumenti koji prate ulaz i izlaz robe.
Obrasci..
Izvršavanje naloga za prenos u Kliring NBS sistemu obavlja u ciklusima netiranja i to u 10:30, 12:30, 14:30 i 17:00.
Obrasci..
Predaja prepisa arhivske knjige od 2022. godine
Obrasci..
Pravno lice, odnosno preduzetnik, na početku poslovanja, vrši popis imovine i obaveza sa pojedinačno iskazanim vrednostima te imovine i obaveza i pojedinačno iskazanim količinama za imovinu u obliku stvari. Pri sastavljanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja vrši se popis imovine i obaveza sa stanjem na datum bilansa.
Obrasci..
Preuzmite obrasce ovlašćenja neophodna za rad sa elektronskim servisima.
Obrasci..
Zaštita životne sredine
Obrasci..
Potvrde o rezidentnosti i ostalo
Obrasci..
U prilogu se nalaze obrasci ugovora o radu i ugovora van radnog odnosa.
Obrasci..
Vlasnici ugostiteljskih objekata imaju obavezu da plate poreze i doprinose za angažovane umetnike.
Obrasci..
Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.
Obrasci..
U prilogu su modeli kojima se otkazuje ugovor o radu.
Obrasci..
Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: 1) derivati nafte; 2) biogoriva i biotečnosti; 3) duvanske prerađevine, uključujući i duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju; 4) alkoholna pića; 5) kafa; 6) tečnosti za punjenje elektronskih cigareta; 7) električna energija za krajnju potrošnju.
Obrasci..
PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara.
Obrasci..
Preuzmite obrasce raznih poreskih prijava.
Obrasci..
Rok za podnošenje izveštaja za statističke potrebe je 28.02., a za podnošenje završnog obračuna je 29.06. za prethodnu godinu.
Obrasci..
Poreske prijave za korišćenje olakšica za novo zapošljavanje.
Obrasci..
Dokumentacija za porodilje
Obrasci..
Evidencije uz fiskalnu kasu.
Obrasci..
Izveštavanje o poslovanju sa inostranstvom i ostalo.
Obrasci..
Ugovor o prodaji robe, zajmu...
Obrasci..
Odluke i slično.
Obrasci..
Knjižno odobrenje i slično.
Obrasci..
OP obrazac i ostalo.
Obrasci..

POTREBNE SU VAM NAŠE USLUGE?

Najnovije objave

Budite informisani i pišite o kojim oblastima želite da saznate više.

Olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica

1. “Stare” olakšice, na osnovu člana 45đ Zakona o doprinosima, imaju lica koja od 01.01.2019 do 31.12.2019 nisu bili zaposlena. Ta lica pravo na olakšice stiču zasnivanjem radnog odnosa (OO 101, 207) u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020. Lica koja su od 01.01.2019 do 31.12.2019 bila preduzetnici, pravo na olakšice […]

Bolovanje

Naknadu zarade za bolovanje zaposlenog za prvih 30 dana bolovanja obezbeđuje i isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, a potom Republički Fond za zdravstveno osiguranje. Po starom zakonu o zdravstvenom osiguranju izabrani lekar je cenio privremenu sprečenost za rad za prvih 30 dana sprečenosti za rad, a nakon toga, ukoliko je […]

Izrada bezbednosnog elementa

Za otpočinjanje rada sa novom fiskalnom kasom ili softverom koji omogućava izdavanje fiskalnih računa, neophodno je da pribavite bezbednosni element. To može biti sertifikat koji se dostavlja putem mail-a ili kartica koju možete preuzeti u nadležnoj filijali poreske uprave. U prilogu je uputstvo kako podneti prijavu za elektronske fiskalne servise […]