Preduzeća i preduzetnici prilikom poslovanja sa pravnim licima, imaju obavezu izdavanja računa – fakture. Koji tip računa ćemo izdati zavisi od načina uplate pravnog lica- dužnika našem preduzeću.
Obrasci..
Dokumenti koji prate ulaz i izlaz robe.
Obrasci..
Izvršavanje naloga za prenos u Kliring NBS sistemu obavlja u ciklusima netiranja i to u 10:30, 12:30, 14:30 i 17:00.
Obrasci..
Predaja prepisa arhivske knjige od 2022. godine
Obrasci..
Pravno lice, odnosno preduzetnik, na početku poslovanja, vrši popis imovine i obaveza sa pojedinačno iskazanim vrednostima te imovine i obaveza i pojedinačno iskazanim količinama za imovinu u obliku stvari. Pri sastavljanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja vrši se popis imovine i obaveza sa stanjem na datum bilansa.
Obrasci..
Preuzmite obrasce ovlašćenja neophodna za rad sa elektronskim servisima.
Obrasci..
Zaštita životne sredine
Obrasci..
Potvrde o rezidentnosti i ostalo
Obrasci..
U prilogu se nalaze obrasci ugovora o radu i ugovora van radnog odnosa.
Obrasci..
Vlasnici ugostiteljskih objekata imaju obavezu da plate poreze i doprinose za angažovane umetnike.
Obrasci..
Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.
Obrasci..
U prilogu su modeli kojima se otkazuje ugovor o radu.
Obrasci..
Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: 1) derivati nafte; 2) biogoriva i biotečnosti; 3) duvanske prerađevine, uključujući i duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju; 4) alkoholna pića; 5) kafa; 6) tečnosti za punjenje elektronskih cigareta; 7) električna energija za krajnju potrošnju.
Obrasci..
PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara.
Obrasci..
Preuzmite obrasce raznih poreskih prijava.
Obrasci..
Rok za podnošenje izveštaja za statističke potrebe je 28.02., a za podnošenje završnog obračuna je 29.06. za prethodnu godinu.
Obrasci..
Poreske prijave za korišćenje olakšica za novo zapošljavanje.
Obrasci..
Dokumentacija za porodilje
Obrasci..
Evidencije uz fiskalnu kasu.
Obrasci..
Izveštavanje o poslovanju sa inostranstvom i ostalo.
Obrasci..
Ugovor o prodaji robe, zajmu...
Obrasci..
Odluke i slično.
Obrasci..
Knjižno odobrenje i slično.
Obrasci..
OP obrazac i ostalo.
Obrasci..

POTREBNE SU VAM NAŠE USLUGE?

Najnovije objave

Budite informisani i pišite o kojim oblastima želite da saznate više.

Mere za nepoštovanje radne discipline i povreda radnih obaveza

Poslodavac može zaposlenom koji povredi radne obaveze ili nepoštuje radnu disciplinu, u smislu člana 179. st. 2. i 3.Zakona o radu da umesto otkaza ugovora o radu, izrekne jednu od sledećih mera: 1) novčana kazna – visina je do 20% osnovne zarade zaposlenog za mesec u kome je novčana kazna […]

Rok za predaju finansijskih izveštaja za 2022.-u godinu je 31. mart 2023.-e godine

Rok za predaju finansijskih izveštaja za 2022.-u godinu je 31. mart 2023.-e godine izuzev za obveznike revizije. Oni su dužni da predaju iste do 30.juna. Mikro privredna duštva, zadruge i ustanove dužni su da od ove godine uz redovni godišnji finansijski izveštaj dostavljaju Napomene uz taj izveštaj. Mikro druga pravna […]

Oporezivanje naknade članova upravnog odbora, nadzornog odbora, članova saveta i tome slično

Za članove upravnog odbora, nadzornog odbora, naknade poslanika i odbornika za rad u skupštini i odborima, naknade sudskih veštaka i prevodilaca,stečajnih upravnika,naknada po osnovu izvršavanja poslova civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, plaća se porez na dohodak građana po odredbi člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana po […]