Preuzmite obrasce, primere ugovora, odluka i slično.

Poreska uprava

Obrazac IPD1

AKCIZA

Poreska prijava o obračunu akcize – PP OA

Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića na kraju svakog meseca tekuće godine – SZ

Korisničko uputstvo za akcizu PP OA

PDV

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost – EPPDV

RADNI ODNOSI

GODIŠNJI ODMOR

Plan korišćenja godišnjeg odmora

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora

Rešenje o naknadi za neiskorišćeni godišnji odmor

Prestanak radnog odnosa i naknada za godišnji odmor

ESTRADA

Prijava za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa – RIP

Obaveštenje o zhaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa – OZU

ZAVRŠNI RAČUN

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja

PLATNI PROMET

zahtev za izdavanje potvrde o uplati