Get Adobe Flash player

Finansijski izveštaji

Mikro pravna lica - privredna društva osim javnih društava, zadruge, ogranci stranih pravnih lica, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe Zakona, preduzetnici - (uži set obrazaca sa skraćenim obimom podataka)

Pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP - privredna društva, zadruge, ogranci stranih pravnih lica, faktoring društva, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe Zakona, preduzetnici i druga pravna lica koja su se odlučila da primenjuju MSFI za MSP - (širi set obrazaca sa punim obimom podataka)

Ostalo

Agencija za privredne registre

Poreska uprava