Get Adobe Flash player

Platni promet

Nalog za uplatu štampa se na samokopirajućem papiru bele boje s crnim linijama.
Nalog za prenos štampa se na papiru bele boje sa crnim linijama.
Nalog za isplatu i nalog za naplatu štampaju se na samokopirajućem papiru bele boje s crvenim linijama.

Izračunavanje kontrolnog broja za uplatu poreza i doprinosa po modelu 97.