Get Adobe Flash player

Popis

Pravno lice, odnosno preduzetnik vrši godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra godine za koju se vrši popis kao što je opisano u Pravilniku.