Pružamo usluge registracije osnivanja i promene podataka o privrednim subjektima u Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi.

Pružamo usluge virtuelne kancelarije.

Osnivanje

 
Kreiranje i ocena poslovne ideje
 

Biznis plan je metodološka obrada poslovne ideje koja pokazuje opravdanost njene realizacije. Služi kao orijentir za poslovanje i predstavlja proveru poslovne ideje “na papiru”. Poželjno je izraditi biznis plan pre započinjanja biznisa. Naš tim će rado za Vas izraditi biznis plan.

ZBOG DOBRE SARADNJE SA VELIKIM BROJEM BANAKA NAŠI KLIJENTI OSTVARUJU POVLASTICE PRILIKOM OBRADE KREDITNOG ZAHTEVA.

Uloga dobrog računovođe u finansiranju MSP
 
Početak obavljanja delatnosti i realizacija ideje

Da bi otpočeli obavljanje privredne delatnosti neophodna je registracija u državnim organima. Tim agencije “Tax international” doo izrađuje potrebnu dokumentaciju i vrši usluge registracije po veoma povoljnim cenama.

Promene podataka
Registrujemo sledeće promene:
– poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja,
kapitala (povećanje, smanjenje, uplata, unos ili prodaja) i članova;
– promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru,
predsedniku upravnog odbora, zastupniku, prokuristi;
– promenu podataka o ogranku: registrovanje, brisanje i promena podataka o ogranku;
– ili promenu kontakata: telefon, faks, elektronska adresa (e-mail), adresa internet strane.
 
Registracija promene podataka o radnji u Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi
Registrujemo neke od sledećih promena:- prijava početka obavljanja delatnosti;
– ličnih podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovođi
(ime, prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica);
– promena podataka o ortacima koji pristupaju i / ili istupaju;
– preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju
smrti preduzetnika;
– naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne
delatnosti, skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za preduzetnika
koji obavlja taksi prevoz;
– upis ili promena poslovođe i / ili ortaka ovlašćenog za zastupanje;
– upisi ili promena prostora van poslovnog sedišta (izdvojene prostorije, poslovne jedinice);
– upise početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti;
– promena perioda na koji se preduzetnik registruje;
– upis ili promena PIB-a, računa u banci, kontakata;
– brisanje ili upis zabeležbe podataka od značaja za pravni promet.
 
Obavezni elementi Odluke odnosno Ugovora o osnivanju d.o.o.

Firma i sedište.
Firma i sedište osnivača – pravnog lica, odnosno ime adresa i mat.br. osnivača -fizičkog lica.
Delatnost preduzeća.
Iznos osnovnog kapitala i iznos uloga pojedinih članova.
Način i vreme uplate novčanih uloga.

Počevši od 17. maja 2023. godine, isključivo elektronskim putem možete podneti registracionu prijavu za osnivanje različitih privrednih društava, uključujući društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), akcionarsko društvo (AD), komanditno društvo (KD) i ortačko društvo (OD).

01.02.2012. godine stupio je na snagu novi Zakon o privrednim društvima